Byggefakta forside
Udbud og Licitationer

Ordbog: De vigtigste begreber inden for udbud og licitationer

ordbog02-small

Det kan være en stor mundfuld at læse sig igennem udbudslovgininger, licitationsmaterialer eller tilbud, hvis man ikke kender betydningen af de mange termer og begreber på udbudsområdet. Vi har samlet de vigtigste af dem i en ordbog, som du kan dykke ned, når du skal terpe fagtermer. 

Hvad betyder en licitation? Og hvad er et offentligretligt organ? Når man arbejder med tilbudsgivning på udbuds- og licitationsområdet, bevæger man sig rundt i et terræn fyldt med ord fra jurabøger og specialiserede fagtermer, og det kan vitterligt være udfordrende at skelne mellem termernes betydninger.

Vi har derfor samlet de mest væsentlige ord og termer fra udbudsområdet i guide, som du kan slå op i, når du skal hjælpes lidt på vej til at forstå ordets egentlige betydning. 

Vil du se de udbud og licitationer, der er relevante for dig?  >> Prøv vores Projektdatabase i dag - helt gratis <<

Begrænset licitation

Hvad er en begrænset licitation? En begrænset licitation er kendetegnet ved, at ordregiveren begrænser antallet af tilbudsgivere. Det er dermed ikke muligt for alle og enhver at afgive tilbud på opgaven. Ordregiveren kan afgrænse feltet af tilbudsgivere på to måder: Enten kan ordregiveren afholde en prækvalifikation, som kvalificerer de mest oplagte virksomheder til at afgive tilbud. Eller også kan ordregiveren henvende sig til en række virksomheder og indbyde dem direkte til tilbudsfasen.

Læs vores komplette guide til Licitationer her 

Bygherreleverancer

Hvad er bygherreleverancer? Bygherreleverancer er ordregivers indkøb af byggematerialer til et bygge- eller anlægsprojekt. Kontrakter på bygherreleverancer er som udgangspunkt ikke omfattet af Tilbudslovens regler, fordi der udelukkende er tale om varer, som indkøbes. 

Entreprise

Hvad er en entreprise, og hvilke entrepriseformer findes der? En entreprise er den aftale, som en bygherre har med entreprenører eller håndværkere om opførelsen af et byggeri eller et anlæg. Der findes overordnet tre entrepriseformer:

  • Når bygherren indgår særskilte aftaler med håndværkere og entreprenører inden for enkelte fagområder, er der tale om en fagenterprise.
  • Hvis der blot bliver indgået én aftale om den samlede udførelse af arbejdet, er det en hovedentreprise.
  • Hvis aftalen også omfatter projekteringen af opgaven, så er der tale om en totalentreprise. 

EU-udbud

Hvad er et EU-udbud? Når ordregiver skal udbyde en kontrakt med en ordreværdi over EU’s tærskelværdier, så skal opgaven sendes i EU-udbud. Det betyder blandt andet, at udbudsdirektivet træder i kraft, og at udbudsbekendtgørelsen annonceres i hele EU. 

Forsyningsvirksomhed

Hvad er en forsyningsvirksomhed? En forsyningsvirksomhed er en organisation, der bidrager til at udvikle og vedligeholde samfundets infrastruktur. Virksomheder, der beskæftiger sig med forsyningen af eksempelvis el, gas, vand, varme og kloak, er underlagt EU’s Forsyningsvirksomhedsdirektiv. 

Grænseoverskridende interesse

Hvad er grænseoverskridende interesse? En kontrakt kan have en grænseoverskridende interesse. Det har den, hvis ordregiver vurderer, at virksomheder fra andre EU-lande er interesseret i at byde på opgaven. Såfremt den grænseoverskridende interesse er til stede, skal offentlige ordregivere blandt andet følge TEUFs principper. Du kan læse mere om TEUFs principper i vores lynguide til udbudsreglerne.    

Indbudt licitation

Hvad er en indbudt licitation? En indbudt licitation er en begrænset licitation uden prækvalifikationsfase. Her er det således ikke muligt for alle og enhver at anmode om at blive prækvalificeret til tilbudsfasen. I stedet afsøger ordregiveren selv markedet for relevante virksomheder og indbyder dem til at give et tilbud på opgaven.

Koncessionskontrakter

Hvad er en koncessionskontrakt? Det er en kontrakt, hvor en privat virksomhed både skal løse en bestemt opgave og efterfølgende enten får retten til at benytte byggeriet eller til den indtjening, byggeriet efterfølgende medfører. En virksomhed kan eksempelvis vinde en koncessionskontrakt om opførelsen af en bro samt indtjeningen fra de medfølgende broafgifter.

Licitation

Hvad er en licitation? En licitation betegner en proces, hvor en ordregiver udbyder kontrakter til bygge- eller anlægsopgaver, som virksomheder kan afgive tilbud på. En licitation er derfor et udbud af en ydelse, som en bygherre har brug for at få udført inden for et fastlagt tidspunkt til den bedste mulige pris. Læs mere om licitationer i Byggefaktas store guide til licitationer. 

Få en gratis demo

Licitationsmateriale

Hvad er et licitationsmateriale? Licitationsmaterialet er det skriftlige materiale, som ordregiver har udarbejdet for at beskrive grundlaget for konkurrencen. Materialet består af en annonce om licitationen og supplerende materiale. Af licitationsmaterialet fremgår det blandt andet, hvilke kriterier kontrakten tildeles efter, en beskrivelse af ordren og eventuelle kontraktvilkår. 

Offentlig licitation

Hvad er en offentlig licitation? En offentlig licitation er en licitationsform, hvor det er muligt for enhver interesseret virksomhed at byde på opgaven.

Offentligretlige organer

Hvad er offentligretlige organer? Offentligretlige organer dækker over organisationer og virksomheder, som enten er kontrolleret af det offentlige eller som drives uden et forretningsmæssigt formål. Hvis en offentligt ejet virksomhed drives med et forretningsmæssigt formål, er den altså ikke nødvendigvis omfattet af udbudsreglerne. 

Danmarks Radio og Danmarks Nationalbank kan nævnes som eksempler på offentligretlige organer.  

Ordregiver

Hvad er en ordregiver? En ordregiver er den organisation, myndighed, virksomhed eller privatperson, som udbyder en ordre på et stykke arbejde. Ved bygge- og anlægsarbejder vil ordregiveren typisk også være bygherren.   

Rammeaftale

Hvad er en rammeaftale?  En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere tilbudsgivere på den anden. Aftalen fastsætter vilkår som eksempelvis pris og garantier for kontrakter over en længere periode. Hvis man har indgået en rammeaftale med en ordregiver, så løser virksomheden opgaver for ordregiveren i en fastsat periode efter rammeaftalens vilkår. 

Tilbudsgiver

Hvad er en tilbudsgiver? En tilbudsgiver er den virksomhed, som afgiver tilbud på et udbud eller en licitation. 

Tærskelværdi

Hvad er en tærskelværdi? En tærskelværdi danner en grænse mellem to funktionsområder. Inden for udbudsområdet anvendes tærskelværdier til at skelne mellem, hvornår ordregivere skal følge bestemte lovgivninger, og hvilke muligheder bygherren har for at udbyde kontrakten. Du kan finde de aktuelle tærskelværdier her

Udbud

Hvad er et udbud? Et udbud er en kontrakt, som en ordregiver udbyder til salg eller licitation. På den måde kan ordregiveren indhente tilbud på opgaven. 

Udbudsbekendtgørelse

Hvad er en udbudsbekendtgørelse? Udbudsbekendtgørelsen er ordregivers meddelelse om, at ordregiver har til hensigt at foretage et indkøb. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at vurdere, om de skal afgive et tilbud på opgaven. Derfor indeholder udbudsbekendtgørelser typisk en lang række grundlæggende oplysninger om opgaven, der udbydes, fremstillet på en enkelt måde, så eventuelle tilbudsgivere nemt kan forholde sig til udbuddet. 

Underhåndsbud

Hvad er et underhåndsbud? Underhåndsbud er en mere uformel form for indhentning af tilbud, hvor ordregiveren efterspørger et tilbud fra en eller flere virksomheder uden at afholde en licitation. Her er der altså ingen officiel konkurrence om at vinde opgaven, ligesom de almindelige procedureregler for udbud heller ikke gælder.