Byggefakta forside

BYGGEFAKTA A/S PRIVATLIVSPOLITIK

Byggefakta respekterer din integritet og retten til at have kontrol over dine personoplysninger. Vi er åbne om de personoplysninger, vi indsamler og hvorfor, og vi vil beskytte dem på en så sikker måde som muligt.

For English version, please click here

I Byggefakta’s politik beskrives hvilke oplysninger, vi indsamler, til hvilket formål, de indsamles, på hvilken måde du kan have kontrol over dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os. Denne politik om personoplysninger gælder, når du bruger apper og tjenester, der indgår i en app eller på et websted, der administreres af Virksomheden. Virksomheden er dataansvarlig i henhold til disse betingelser, og har ansvaret for at behandlingen af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.

For at være tydelige og lette forståelsen for dig har vi opdelt politikken i to dele, alt efter den relation du har til os, og hvilken målgruppe du tilhører.

Læs først et kort sammendrag under den respektive del, så kan du senere læse mere i detaljer om den/de dele i politikken, som passer bedst på dig.

1) Her kan du se et sammendrag af vores informationsindsamling under navnet Byggefakta A/S

Hvilke personoplysninger, vi indsamler i vores løbende markedsundersøgelser om byggeprojekter og projektmarkedet samt hvordan og hvorfor de indsamles.

Kort sammendrag

 • Vi indsamler personoplysninger ud fra stor branchenytte som berettiget interesse.
 • Men, vi indsamler ingen følsomme personoplysninger, kun personoplysninger om personerne i egenskab af deres funktioner/erhvervsroller i virksomheder, som på den ene eller den anden måde er involveret i byggeprojekter.
 • Vi indsamler personoplysninger blandt andet med det formål at muliggøre kvalitetssikring af projektinformation, markedsføring og informationsspredning om byggeprojekter, f.eks. planer, udbud og kontrakter på projekter, for at muliggøre byggestatistik, udveksling af erfaringer samt referenceprojekter. for at skabe kontakt mellem købere og sælgere, at muliggøre markedskommunikation, markedsføring, produktinformation, udarbejdelsen af branchenyheder, tilbud, rekruttering, spørgeskemaer, undersøgelser eller forskning inden for b2b. Endelig kan tredjepart (vores kunde eller partner) også være en myndighed, og i de tilfælde indsamles personoplysningerne med det formål at hjælpe dem i deres myndighedsudøvelse.
 • Vi lagrer visse personoplysninger i nordens største database for byggeprojekter med relaterede virksomheder og beslutningstagere.
 • Vi lagrer visse personoplysninger om beslutningstagere i virksomheder, som vi vurderer som relevante aktører med branchenytte (kunder, kundeemner, partnere) i CRM-systemer.
 • Vi behandler angivne personoplysninger ved at sende dem til integrerede systemer og tjenester, hvor vi selv, vores kunder og brancheaktører, i eller på nogen måde relateret til byggebranchen, kan bruge dem i henhold til de formål, vi beskriver i vores politik, og vores aftaler med dem.
 • Vores kunder er selv dataansvarlige for deres egne personoplysninger, som de eventuelt får leveret via vores serviceydelser, men de skal behandle personoplysningerne i henhold til de formål, som beskrives i vores politik.
 • En vis profilering kan også foretages inden for rammerne af samme formål, som beskrives i politikken.

Om vores løbende markedsundersøgelse på byggeprojektmarkedet

Under navnet Byggefakta A/S gennemfører vi en løbende markedsundersøgelse, hvor vi afdækker, hvem der bygger eller planlægger at bygge, hvad der bygges, hvor der bygges og hvordan på byggeprojektmarkedet. Det handler om information, der fokuserer på planlagte eller aktuelle byggeprojekter.

 

Behandling af eventuelle personoplysninger, i forbindelse med vores løbende markedsundersøgelse af projektmarkedet, baseres på følgende:

1. Berettiget interesse, interesseafvejning

Grundlaget for vores informationshåndtering handler om bygge- og anlægsprojekter på projektmarkedet, og de virksomheder, der er involverede i projekterne.

Derved bidrager vi til et mere effektivt, mere transparent og mere åbent projektmarked, og vi skaber kontakt mellem købere og sælgere (ordregivere/indkøbere og tilbudsgivere) samt kontakt mellem aktører, der har planer om at bygge noget, som der kan udveksles erfaringer med eller hentes referencer fra.

Byggebranchen har en række velkendte brancheproblemer (høje omkostninger, lav effektivitet, sort arbejde, arbejdsmiljøproblemer, korruption osv.). Udfordringerne handler om, at man har brug for og ønsker at effektivisere, digitalisere og gøre branchen mere åben og transparent. Med åbenhed og transparens om hvilke virksomheder og personer, der er involveret i forskellige projekter, bidrager alle til en større transparens, hvilket kan bidrage til at modvirke brancheproblemer, øge effektiviteten, reducere omkostningerne og gøre forretninger med nye aktører inden for Europas grænser lettere.

For at få den rette information om rette byggeprojekt, rette virksomhed på rette tidspunkt, har vi og branchen behov for at tale med de rette personer, og have personoplysninger om rette personer for at kunne kontakte dem. Det handler ikke om følsomme personoplysninger, men udelukkende oplysninger om personerne i egenskab af deres funktioner/erhvervsroller i virksomheder, som på den ene eller den anden måde er involveret i byggeprojekter. Navn, evt. stilling i virksomheden eller rolle i byggeprojekter samt e-mailadresse og telefonnummer er eksempler på sådanne personoplysninger.

Med vores aktiviteter er det vores egen og vores juristers vurdering, at interessen og fordelen for såvel de berørte personer, som for byggebranchen generelt, vejer tungere end disse erhvervspersoners integritet. I henhold til databeskyttelsesforordningens ordlyd om forholdsregler (47) kan f.eks. behandling af personoplysninger til direct marketing betragtes som berettiget interesse. Vi mener, at vi har legitime formål med de begrænsede og ikke-følsomme personoplysninger, der bliver behandlet.
Læs mere om formålene og nyttevirkningerne her.

2. Nødvendigheden af at opfylde (ofte aftalt) kvalitetssikring, som interesseafvejning

Der er også brug for bestemte personoplysninger for at kunne opfylde det, vi bliver enige om med personer, vi taler med om byggeprojekter. Eksempelvis til kvalitetssikring og korrektioner via e-mail og log-on til de involverede personer i projekterne. Vi bliver også ofte enige om at vende tilbage via telefon for at opdatere informationen om projekterne.

Da dette ikke er en formel aftale, men en aftale og interesseafvejning, vi foretager, handler vores vurdering om, at behandlingen af disse, ikke-følsomme personoplysninger, i henhold til denne politik og nyttevirkningen for personen, personens virksomhed og branchen generelt, vejer tungere end den registreredes interesse for beskyttelse af krænkelse af den personlige integritet.

De personoplysninger vi indsamler, hvordan og hvornår

Byggefakta A/S indhenter hovedsageligt oplysningerne direkte fra dig, som i din funktion/erhvervsrolle i en virksomhed, der er involveret i et aktuelt og planlagt bygge- eller anlægsprojekt. Alternativt indhentes oplysningerne fra en anden person, som er involveret i samme projekt, og i de tilfælde vil du blive informeret via korrektion, som bliver sendt via e-mail og/eller vi ringer dig op, efter vi har fået oplysningerne af en anden person. Vi gør flere forsøg på at få fat i dig, men vi kan ikke gøre en uforholdsmæssig stor anstrengelse, da vi grundlæggende betragter stor branchenytte som en interesseafvejning, og at der er tale om ikke-følsomme personoplysninger om personer i deres erhvervsrolle.

Eksempler på personoplysninger, vi indsamler er dit navn, din funktion/erhversrolle i projektet (virksomheden), samt kontaktoplysninger om dig, som mobiltelefonnummer, direkte nummer og e-mailadresse.

Virksomheden kan opdatere dine oplysninger fra andre offentlige registre, hvis det er nødvendig for at opretholde god registervedligeholdelse.

Byggefakta A/S registrerer eller kan registrere dine personoplysninger i forbindelse med:

1. At vi taler med dig direkte (eller har kontakt via e-mail), alternativt får dine oplysninger via en anden person, som er involveret i samme projekt.

2. Tilmelding til en service, som tilbydes via de forskellige platforme, der ejes af Byggefakta A/S, f.eks. ved log-on på Faktanetlive.com eller lignende, hvor såvel oplysninger som projekter og personoplysninger kan opdateres.

3. Når du udfylder dit navn, din e-mailadresse eller dit mobilnummer på webstedet.

4. Hvis du kontakter os via e-mail, telefon, vores websteder og sociale medier.

5. Hvis du tilmelder dig Virksomhedens nyhedsbrev eller lignende.

6. Dit besøg på vores websteder og brug af vores app, herunder, men ikke begrænset til trafikdata, lokationsdata, webblogs og andre kommunikationsdata samt f.eks. den IP-adresse, enhedstype, og weblæsertype, som anvendes til besøget.

Indsamling af personoplysninger, hvor du kontakter os først

Når du udfylder en interesseformular på hjemmesiden (f.eks. hvor udfylder og markedsfører projekter via formularer på Byggefakta.dk eller logger på Faktanetlive.com får du mulighed for at læse vores politik, og klikke på en knap, hvor du accepterer, at du har læst og er indforstået med vores politik. Da vi grundlæggende også i disse tilfælde henviser til interesseafvejning, dvs. at branchenytten vejer tungere end den registreredes interesse for beskyttelse mod krænkelse af den personlige integritet, arbejder vi med begrebet samtykke. Derimod er vi åbne og fremlægger vores politik samtidig med, at du udfylder disse formularer. 

Når du besøger vores hjemmeside, bliver du også informeret om cookies, både såkaldte førsteparts og tredjeparts cookies på din computer.  Sådanne cookies følger dig og din surfadfærd for at kunne tilbyde dig information, markedsføring eller gratis serviceydelser, som er baseret på din adfærd.
Læs mere om cookies her.

Sådan bruger vi indsamlet information – formål og nyttevirkning.

Virksomheden behandler hovedsageligt personoplysninger til de formål, der beskrives nedenfor, og til eventuelle, yderligere formål, som angives på tidspunktet for indsamlingen:

A) Formål og nyttevirkning ved at sikre den rette information om rette byggeprojekt i kontakten med vores informationsindsamling hos Byggefakta A/S

1. For at efterleve (ofte efter aftale) kvalitetssikring, opdatering af projektinformation samt eventuelle log-ons indlogninger til tjenester via en af de platforme, som tilbydes af Virksomheden.

2. For som aftalt at kunne vende tilbage via telefon eller e-mail og opdatere information om byggeprojekter.

3. For at muliggøre god service, som at håndtere dine forespørgsler, rette eventuelt forkerte oplysninger eller sende information, du har bedt om, f.eks. en opdatering eller tips til referenceprojekter, tips til aktører, som har været involveret i lignende projekter, osv.

4. For at gennemføre analyser af din adfærd på vores websteder og app, udvikle, levere og forbedre vores produkter og serviceydelser.

5. Personoplysninger benyttes også til segmenterings-/profileringsanalyser til udvikling af målrettede tilbud og serviceydelser samt til gennemførelse af undersøgelser.

6. For at sende dig information og markedsføring via SMS, e-mail, app, push eller andre digitale kontaktveje, som f.eks. sociale medier, hvor du har en aktiv relation med os.

7. For at kontakte dig via telefon, SMS, e-mail, app eller brev med andre tilbud, kampagner eller serviceydelser, som vi mener, kan være af interesse for dig i din rolle i byggeprojekter. Du skal være opmærksom på, at du når som helst kan takke nej til denne markedsføring.

8. For at kunne give dig relevante anbefalinger, referencer, tilbud og tilpassede serviceydelser, baseret på hvilke type byggeprojekt, du har, hvad andre med lignende projekter eller adfærdsmønster har interesseret sig for, hvilken serviceydelse, du har valgt, set på og vist interesse for.

9. For at hjælpe os med at udvikle vores websted og app til at være mere brugbare, og for at forbedre din brugeroplevelse på de platforme, som tilbydes via Virksomheden ved at kunne tilpasse visningen af serviceydelserne på den enhed, der anvendes.

10. For at sende vigtige meddelelser, som kommunikation om ændringer i vores betingelser og politikker.

11. I nogle tilfælde af samtykke kan også personoplysninger lagres for at undgå, at dine oplysninger dukker op igen på nye projekter. En forudsætning for at holde styr på, om du f.eks. ikke ønsker e-mails, direct marketing-udsendelser, osv., er at lagre visse personoplysninger for at kunne opfylde dine ønsker og din aftale med os.

B) Formål for nyttevirkninger i branchen.

1. For at muliggøre øget transparens, åbenhed og effektivitet på byggeprojektmarkedet.

2. Som en følge af ovennævnte også til at øge informations- og erfaringsudveksling, få byggeomkostningerne ned (via flere og bedre udbud, tilbud, forslag, løsninger) mindske korruption, sort arbejde og arbejdsmiljøproblemer.

3. For at muliggøre kontakter mellem købere, beslutningstagere, projektledere, projektrådgivere og sælgere af varer og ydelser (ordregivere/indkøbere, konsulenter og tilbudsgivere, osv.) på byggeprojektmarkedet, og fremme forretninger mellem virksomheder, som på den ene eller den anden måde er relateret til byggebranchen inden for de europæiske grænser.

4. For at muliggøre relevant, målrettet markedskommunikation, markedsføring, produktinformation, branchenyheder, tilbud på b2b-projektmarkedet – kan i sig selv f.eks. bidrage til øget kompetence, indsigt i nye løsninger, inspiration, et mere bæredygtigt og effektivt byggeri.

5. For at muliggøre unik byggestatistik, der har været brugt i branchen i mange år, en vigtig og veletableret statistik om projektmarkedets historiske udvikling. Personoplysningerne bruges ikke direkte i statistikken, men personoplysninger er en forudsætning for, at informationen om projekterne skal kunne indsamles og løbende opdateres, så statistikken er til rådighed og kan holdes opdateret løbende. Brancheaktører og brancheorganisationer bruger statistikken til flere forskellige formål, blandt andet til planlægning, organisering og budgettering.

6. Også med det formål at kunne stille spørgsmål og gennemføre undersøgelser til forretningsudvikling, som hjælper os og branchen med at effektivere kontakten mellem købere og sælgere (beslutningstagere og influenter) af varer og tjenesteydelser, samt til at effektivisere branchen og projektmarkedet generelt. Det kan handle om at bidrage til et mere bæredygtigt byggeri og fremme udviklingen af nye serviceydelser, produkter og løsninger til branchen og branchens aktører, bygherrer, konsulenter, entreprenører, forhandlere, underleverandører, grossister, mæglere, udlejere, myndigheder, osv.

7. For at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, undersøgelser med forsknings- eller forsøgsformål. Vi har f.eks. gennem et omfattende samarbejde med offentlige styrelser, ministerier, universiteter og brancheorganisationer med forskellige formål for at tilvejebringe beslutningsgrundlag til byggebranchen for at effektivisere projektmarkedet. Personoplysningerne bruges ikke direkte i forskningen eller undersøgelserne, men personoplysningerne er derimod helt nødvendige for, at vi kan stille de rette spørgsmål og få de rette svar fra de rette personer, i de rette virksomheder, om det rette projekt. Forskningsprojekter og forsøg/undersøgelser kan både gennemføres via e-mail og telefon. Eksempler på forskning og forsøg/undersøgelser har blandt andet handlet om produktivitet, bæredygtigt byggeri, foreskrivningsgrader, viden om og synspunkter på forskellige spørgsmål om aktører, varemærker, løsninger, materialer, varer og tjenesteydelser på projektmarkedet.

8. Et andet formål kan undertiden også være journalistisk formål - for at gøre det lettere at oplyse journalister på fagblade om, hvilke virksomheder og personer, de skal interviewe om forskellige projekter og branchespørgsmål.

9. Andre formål for brug af personoplysninger kan også være, at lærere og studerende på universiteter og andre højere læreanstalter lettere kommer i kontakt med beslutningstagere i de rette virksomheder og rette projekt til f.eks. eksamensopgaver, og for at de kan finde praktikpladser i virksomheder/projekter.

10. I de tilfælde, hvor de personoplysninger, vi indsamler, overlades til kunder, partnere eller brancheaktører, er de selv dataansvarlige for deres egen behandling af de personoplysninger, de stiller til rådighed for vores serviceydelser. I henhold til aftale må de kun bruge personoplysningerne inden for rammerne af de formål, der beskrives i vores politik - hvis de ikke allerede selv f.eks. har igangværende relationer (kunder, leverandører, samarbejdspartnere) med, eller har fået andre, egne samtykker fra sådanne berørte personer, som forekommer blandt vores personoplysninger.

2. Til dig, som er eller har været kunde, eller som vi har vurderet har interesse i vores information og serviceydelser.

Her kan du se et sammendrag af, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan og hvorfor. Du får også svar på, hvad der sker på webstedet, når du besøger os, eller du kommer i kontakt med os på andre måder:

 • Vi indsamler personoplysninger for at kunne levere ordrer og tjenester men også ud fra din og byggebranchens nyttevirkning som berettiget interesse.
 • Men, vi indsamler ingen følsomme personoplysninger, kun personoplysninger om personer i egenskab af deres funktioner/erhvervsroller, f.eks. administrerende direktør, ejer, eller andre ledende medarbejdere i salgs-, markedsførings-, produkt-, beslutningsstøtte-, analyse-, HR-afdelingerne, osv., i virksomheder som på den eller den anden måde er, eller burde være interesseret i byggeprojektmarkedet og/eller aktører på det marked.
 • Vi sporer din webaktivitet, og det kan forekomme, at vi bruger den i markedsøjemed.
 • Vi indsamler personoplysninger i særlige tilfælde, med henblik på markedskommunikation, produktinformation og kundekommunikation.
 • Vi behandler angivne personoplysninger ved at sende dem til integrerede systemer, f.eks. et CRM-system.
 • Vi lagrer personoplysninger i vores system til markedsanalyser
 • Vi udfører automatisk profilering, baseret på webaktivitet, og din profil kan blive benyttet i markedsøjemed.

Personoplysninger, vi indsamler

Byggefakta A/S indhenter hovedsageligt oplysninger fra dig som kunde. Eksempler på personoplysninger, vi indsamler, er dit navn, evt. stillingsbetegnelse, samt kontaktoplysninger om dig, som mobiltelefonnummer og e-mailadresse. Virksomheden kan opdatere dine oplysninger fra andre offentlige registre, hvis det er nødvendigt for at opretholde god registervedligeholdelse.

Byggefakta A/S registrerer eller kan registrere dine personoplysninger i forbindelse med:

1. Tilmelding til en serviceydelse, som tilbydes via de forskellige platforme, som Byggefakta A/S tilbyder.

2. Når du udfylder din e-mailadresse eller dit mobilnummer på webstedet.

3. Hvis du kontakter os via e-mail, telefon, vores websteder og sociale medier.

4. Hvis du tilmelder dig Virksomhedens nyhedsbrev eller lignende.

5. Dit besøg på vores websteder og brug af vores app, herunder, men ikke begrænset til trafikdata, lokationsdata, webblogs og andre kommunikationsdata samt f.eks. den IP-adresse, enhedstype, og weblæsertype, som anvendes til besøget.

Indsamling med samtykke

Når du udfylder en samtykkeformular på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med interesseformular, abonnement på nyhedsbrev, udnytte tilbud m.m., accepterer du, at dine personoplysninger (f.eks. dit navn, telefonnummer og e-mailadresse) må bruges i salgs- og markedsføringsøjemed for de serviceydelser, der eksponeres i forbindelse med, at du bliver bedt om at udfylde dine personoplysninger.

Vi indsamler også din IP-adresse, geografiske placering og interesser, så vi bedre kan tilpasse vores markedsføring til dig.

Når du besøger vores hjemmeside accepterer du også, at vi må lægge cookies, både såkaldte førsteparts og tredjepart cookies på din computer.  Sådanne cookies følger dig, for at vi kan tilbyde dig markedsføring, som er baseret på din adfærd.

Hvordan bruger vi indsamlet information – formål og nyttevirkning.

Virksomheden behandler hovedsageligt personoplysninger til de formål, der beskrives nedenforsamt til de eventuelle, yderligere formål, som angives ved indsamlingstidspunktet:

1. For at gennemføre bestillinger af serviceydelser via en af de platforme, der bliver tilbudt af Virksomheden.

2. Muliggøre god kundeservice, som at håndtere dine forespørgsler, rette forkerte oplysninger eller sende information, du har anmodet om, f.eks. nyhedsbrev.

3. Opgaver, som bestilling af serviceydelser lagres og analyseres samt ligger til grund for tilbud og rabatter samt markedsføring af både generel og målrettet karakter.

4. For at kunne administrere kundeprofiler, gennemføre analyser og markedsundersøgelser.

5. Til systemadministration og til udarbejdelse af statistiske data om vores brugeres adfærd og mønster. Dette identificerer ingen enkeltperson, men sker på aggregeret niveau.

6. For at gennemføre analyser af din adfærd på vores websteder og app, udvikle, levere og forbedre vores produkter og serviceydelser.

7. Personoplysninger benyttes også til analyser for at udføre segmentering/profilering, til at kunne udvikle målrettede tilbud og serviceydelser.

8. For at sende dig information og markedsføring via SMS, e-mail, app, push eller andre digitale kontaktveje, som f.eks. sociale medier, hvor du har en aktiv kunderelation med os;

9. For at kontakte dig via app, telefon, SMS, e-mail, eller brev med andre tilbud, kampagner eller serviceydelser, som vi mener kan være af interesse for dig, skal du bemærke, at du når som helst kan takke nej til denne markedsføring.

10. For at kunne give dig relevante anbefalinger, tilbud og tilpassede serviceydelser, baseret på hvad andre med lignende adfærdsmønster har interesseret sig for, hvilken serviceydelse, du har valgt, set på og vist interesse for.

11. For at hjælpe os med at udvikle vores websted og app til at være mere brugbare, og for at forbedre din brugeroplevelse på de platforme, som tilbydes via Virksomheden ved at kunne tilpasse visningen af serviceydelserne på den enhed, der anvendes.

12. For at kunne spærre dine personoplysninger, f.eks. e-mailadresse til markedsføring, hvis du har takket nej til markedsføring.

13. For at sende vigtige meddelelser, som kommunikation om ændringer i vores betingelser og politikker.

Information, som kan udleveres

Ud over, at information i henhold til ovenfor beskrevne formål, kan overgives til tredjepart, som f.eks. erhvervskunder og partnere, er der også andre tilfælde, hvor vi kan dele information med andre virksomheder, som behandler data på vores vegne, for at vi skal være i stand til at levere vores serviceydelser, f.eks. analyse, distribution eller andre ydelser for at opretholde og tilpasse vores brugerbetingelser og leveringsbetingelser. Ved håndtering af personoplysninger overholdes dog altid høj sikkerhed og fortrolighed.

Byggefakta A/S samarbejder kun med partnere, som behandler personoplysninger inden for EU/EØS, eller som opretholder samme beskyttelsesniveau som GDPR foreskriver.

Om cookies

Når du bruger vores websted, kan det ske, at personoplysninger bliver indsamlet f.eks. via cookies. Dette gøres dog kun via et separat samtykke. Hvis din weblæser (eller andet tilsvarende udstyr (når du går ind på et websted) er indstillet til at tillade cookies, når du besøger webstedet, betragtes det, som om du har givet dit samtykke til en sådan anvendelse. Så lagres information om din brug og hvilke sider, der bliver besøgt. Det kan være teknisk information om din enhed og internetforbindelse, som operativsystem, weblæserversion, IP-adresse, cookies og unikke identifikatorer. Ved besøg på vores websteder, hvor vores serviceydelser stilles til rådighed, kan forskellige teknikker anvendes til at genkende dig, for at vi kan lære mere om vores brugere. Det kan ske direkte eller gennem brug af teknik fra tredjepart.

Byggefakta A/S benytter tredjeparts-cookies fra HubSpot til at evaluere brugen af websitet og for at kunne målrette kommunikationen til brugerne bedst muligt og præsentere det mest relevante indhold for den enkelte besøgende. Læs mere om cookies fra HubSpot her.

Retsgrundlag, lagring og fjernelse af personoplysninger

Da du giver oplysninger til Virksomheden, giver du altid din tilladelse til, at Virksomheden registrerer og lagrer oplysninger om, hvilken ydelse, du har købt og behandler de angivne personoplysninger til angivne formål. Som juridisk årsag til behandling, vil Virksomheden henvise til opfyldelse af aftale, berettiget interesse eller samtykke. Hvis Virksomheden gør brug af berettiget interesse som årsag, bliver det kun gjort til de formål, som er angivet i vores politik.

Bemærk, at du når som helst kan tilbagekalde dit eventuelle samtykke ved at kontakte os. For kontaktoplysninger se under Sådan kontakter du os.

Behandlingen sker gennem gældende lovgivning og indebærer, at personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt til opfyldelse af formålet og behandlingen. Virksomheden lagrer dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os eller har en anden relation til os i overensstemmelse med de formål, vi beskriver i vores politik.

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal vi angive i hvilken periode, personoplysningerne bliver lagret, eller, hvis dette ikke er muligt, angive de kriterier, der anvendes for at fastsætte denne periode. I vores virksomhed er det ikke muligt at angive nøjagtigt hvor længe personoplysningerne bliver lagret, så vi beskriver i stedet vores virksomheds kriterier for at være så åbne og gennemsigtige som muligt.

Da det handler om beslutningstagere i byggeprojekter, som vi, ifølge vores politik, behandler i henhold til interesseafvejning, lagres oplysningerne så længe personerne er knyttet til et byggeprojekt. I mange tilfælde kan byggeprojekterne være aktuelle i forskellige faser gennem mange år, fra idé, planlægning, projektering, indkøb, byggetid, renovering, osv., frem til færdiggjort projekt. Det er ikke usædvanligt, at det, i det enkelte projekt, kan dreje sig om alt fra nogle år til mange år. Personerne optræder i ofte i flere projekter og vender tilbage i nye projekter, og så længe de er relevante for vores virksomhed, lagres og behandles disse personoplysninger i overensstemmelse med de formål, vi beskriver i vores politik.

Personoplysninger, der relaterer sig til kunder, tidligere kunder og potentielle kunder behandles på en lignende måde, som beskrevet ovenfor. Det vil sige, at så længe de stadig arbejder i virksomheden og har en ledende stilling eller en stilling i salg, marketing, analyse, osv., og vi mener, at de er relevante i overensstemmelse med de formål, vi beskriver i vores politik, lagres deres personoplysninger.

Beslutningstagerne, hvis personoplysninger vi behandler, kan selvfølgelig når som helst frasige sig, at deres personoplysninger bliver brugt i markedsføringsøjemed, og vi tilbyder at skræddersy begrænsninger i brugen på forskellige måder. I vores løbende markedsundersøgelse på byggeprojektmarkedet og i vores løbende bearbejdning af de aktører, vi vurderer har interesse i den information, vi indsamler om byggeprojektmarkedet, opdateres vores registre løbende, og personer, der fratræder deres stilling i virksomheden, overgår til anden beskæftigelse, afgår ved døden, osv., får vi automatisk kendskab til. Rettelser af personoplysninger er en naturlig del af vores opgave, da vi regelmæssigt er i kontakt med virksomheder og de beslutningstagere, som planlægger byggeprojekter – og dem vi vurderer er interesseret i disse planlagte byggeprojekter.

Beslutningstagere på nye projekter vender ofte tilbage over tid, og for bedst at hjælpe dem, som ikke ønsker henvendelser via direct marketing, anbefaler vi dem, at vi lagrer deres personoplysninger, også for at holde styr på, at de ikke får henvendelser via direct marketing i en eller anden form. Skulle vi helt slette dem, er sandsynligheden meget stor for, at de lægges ind i vores register, så snart de kan knyttes til et nyt byggeprojekt, og vi registrerer dem så (igen) i overensstemmelse med vores politik, ud fra interesseafvejning, men så uden at vide, at de ikke får henvendelser via direct marketing. Vi håndterer kunder, tidligere kunder og potentielle kunder på samme måde.

Dem, der bliver slettet, sletter vi, når vi vurderer, at der ikke er berettigede årsager til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesse i integritet. Er personoplysningerne ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de indsamles, bliver de naturligvis slettet. I mange tilfælde vælger dem, som indledningsvis har kontaktet os for at blive slettet, en form for skræddersyet begrænsning af behandlingen af deres personoplysninger.

I eksempelvis forsknings- eller undersøgelsesøjemed kan også navne på beslutningstagere, der er fratrådt i virksomhederne og som har været involveret i byggeprojekter, lagres, med en tilføjelse om, at de netop er fratrådt deres stilling i firmaet. Deres kontaktoplysninger bliver slettet, men navnene kan blive i registret, fordi det er af historiske interesse for branchen og de formål, vi beskriver i politikken, at vide hvilke beslutningstagere, der har været involveret i hvilket projekt.

Også ved lovkrav, som eksempelvis bogføringsloven, kan det være nødvendigt at lagre personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Ved håndtering af personoplysninger overholdes altid høj sikkerhed og fortrolighed.

Dine rettigheder og valg

Du har rettigheder, når det gælder dine personoplysninger, og du har mulighed for at påvirke dine informationer, og hvad der gemmes. Virksomheden vil på eget eller kundens initiativ rette oplysninger, der viser sig at være forkerte. Du kan også når som helst kræve, at dine oplysninger bliver slettet eller deres brug begrænses* ved at kontakte os (se Sådan kontakter du os for kontaktoplysninger). Hvis du mener, at dine rettigheder ikke bliver respekteret af os, er du velkommen til at kontakte Virksomheden eller Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk).

Du kan når som helst helt afstå (helt eller delvist) fra at modtage markedsføringskommunikation fra os ved at kontakte os eller ved at afmelde dig fremtidig kommunikation fra os via e-mail og SMS. Du er altid velkommen til at kontakte Kundeservice for at få hjælp til at ændre den form for kommunikation, du ønsker, og takke nej til vores kommunikation.

*Vi tilbyder det, vi kalder skræddersyede begrænsninger – på dine betingelser, i henhold til dine ønsker. Vi informerer også gerne om den nyttevirkning og de effekter, dine valg medfører.

Du kan en gang årligt omkostningsfrit modtage information om hvilke personoplysninger, der er registreret ved skriftligt at bede om et såkaldt registerudtræk fra Byggefakta A/S. Dit skriftlige krav sendes til postadressen nedenfor, og skal være personligt underskrevet af dig.

Kort om GDPR

Databeskyttelsesforordningen kaldes undertiden kort for GDPR, hvilket står for General Data Protection Regulation. Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og erstatter så den danske Lov om behandling af personoplysninger fra 2001, som har sit udspring af EU-direktiv 95/46/EC fra 1995.

Der er flere årsager til, hvorfor GDPR indføres, men to af de største årsager er:

 • At privatpersoner vil have (og får) mere kontrol over, hvordan deres personoplysninger bruges
 • At EU vil gøre det nemmere for virksomheder at gøre forretninger inden for de europæiske grænser

Byggefakta A/S ser meget positivt på dette, og vi sørger for, at det falder i tråd med det, vi selv vil med vores aktiviteter, der netop har til formål at gøre det nemmere og mere effektivt for virksomheder og personer i virksomheder at gøre forretninger (og udveksle erfaringer, osv.) med hinanden. Personer, der arbejder i virksomheder i byggesektoren, får desuden både større nyttevirkning gennem de personoplysninger, de har hos os, og mere kontrol over dem.

Link til andre websteder

Hvis vores websted indeholder links til tredjeparts websteder, hjemmesider eller materiale, publiceret hos tredjepart, er disse links kun til information. Da Virksomheden ikke har kontrol over indholdet på disse websteder eller deres materiale, har vi derfor ikke ansvar for deres indhold. Virksomheden har heller ikke ansvar for skader eller tab, som kan opstå ved brug af disse links.

Sådan kontakter du os

For yderligere information om håndtering af personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup

CVR: 30 69 78 12
Telefon: 7025 3031
E-mail: info@byggefakta.dk

Denne politik gælder fra den 4. maj 2018.
Senest opdateret den 12. april 2021.