Byggefakta forside
Spørgsmål og svar

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål

FAQ

Få svar på vores mest stillede spørgsmål her.

Hvordan indsamler Byggefakta information?

Byggefakta har en researchafdeling, som hver uge gennemfører tusindvis af telefoninterviews med beslutningstagere i byggebranchen og andre informanter. Informationen indsamles i vores projektdatabase og er tilgængelig for vores kunder.

Læs mere om informationsindsamlingen.

Hvem giver os information?

Bygherrer, konsulenter, entreprenører, materialeproducerende virksomheder og en lang række andre virksomheder og organisationer rundt omkring i landet udgør vores unikke netværk af kontakter. De er vores vigtige - og pålidelige - kilder, der hjælper os med at kunne levere korrekt information om projektets forskellige faser; fra bygherrens idé/planlægning til endelig udvælgelse af bygge- og underentreprenører.

Hvilke andre kilder bruger vi?

Ud over vores personlige netværk henter vi information fra offentlige kilder. Vi overvåger aktuelle udbudsforspørgsler og indsamler en stor mængde offentligt tilgængeligt materiale, såsom budgetter, byggetilladelser, projektplaner og offentlige udbud.

Hvilke byggeprojekter kortlægger Byggefakta?

Vores ambition er at følge alle bygge- og anlægsprojekter, både nybyggeri, ombygning og tilbygning, fra så tidligt et stadie som muligt. Alle byggeprojekter med en byggeomkostning over 200.000 kroner registreres i vores database. Projekter med en samlet omkostning over en million kroner følges gennem alle projektets forskellige faser.

 

Hvorfor er det vigtigt at give information?

Som aktiv i byggebranchen er der flere fordele ved at være en del af databasen. Virksomheder kan annoncere deres tilbud, opnå bedre priser, markedsføre deres projekter og blive inkluderet på rangeringslister og i anden statistik, som Byggefakta udarbejder. En anden fordel er, at virksomheder, der deler oplysninger, bidrager til øget gennemsigtighed i byggebranchen.

Hvad er forskellen mellem Byggefakta og andre aktører, der har information om offentlige udbud?

Vi kan ikke besvare, hvordan vores konkurrenter arbejder, men vi kan forklare, hvad vi mener, der er unikt ved Byggefakta. Vores overvågning dækker både den offentlige og private marked og følger byggeprocessens alle faser, det vil sige både før og efter selve udbuddet.

 

Hvilken effekt kan man forvente som kunde?

Resultatet afhængigt af hvem vi spørger, og hvad der måles på. 

Hvem ejer Byggefakta?

Byggefakta A/S er en del Af Byggfakta Group. Byggfakta Group er et aktieselskab noteret på Nasdaq Stockholm. Se mere om Byggfakta Group her.