Byggefakta
Markedsrapporter

Ny rekord for byggeriet i 2018

2018 blev endnu et år med vækst på det professionelle projektmarked. Der blev igangsat 4.447 byggeprojekter for hele 100,7 mia. kr., hvilket er en vækst på 27 pct. i forhold til 2017. For femte år i træk vækstede boligbyggeriet markant, men også anlægsprojekterne havde et ekstraordinært godt år. Det viser den seneste opgørelse fra Byggefakta A/S.

trends-for-byggebranchen-2018-q4

De seneste fem år har projektmarkedet vist en opadgående tendens med undtagelse af en mindre tilbagegang på 3 pct. i 2015. I 2018 tog byggeriet et stort spring og slog dermed tidligere rekorder. Der blev igangsat byggeprojekter for hele 21,2 milliarder kr. mere end i 2017, hvilket er en vækst på 27 pct.

Prognosen for byggeriet i 2018 - Byggefakta

”Markedet har faktisk vækstet siden 2012, dog med en lille tilbagegang i 2015. I 2017 slog projektmarkedet adskillige rekorder, men de er altså endnu engang blevet slået af de flotte tal fra 2018. Den primære årsag til fremgangen er den eksplosive vækst indenfor boligbyggeriet, men også store anlægsprojekter har trukket niveauet op”, fortæller adm. direktør fra Byggefakta A/S, Thomas Bejer-Andersen.

Boligbyggeriet buldrer fortsat derudaf
Boligbyggeriet har haft en kontinuerlig og markant vækst siden 2014, og denne tendens fortsatte i 2018. Der blev igangsat byggeprojekter for hele 36,3 milliarder kr., hvilket er en fremgang på 14 pct. svarende til 4,4 milliarder kr. sammenlignet med 2017. Dermed udgjorde boligbyggeriet 36 pct. af projektmarkedet.

”Boligbyggeriet er vokset konstant siden 2014, og må siges at være den helt store motor for væksten i byggeriet. I perioden fra 2014 til 2018 ser vi, at boligbyggeriet er vækstet med 116 pct. Boligbyggeriet har derfor på ingen måde tabt pusten. Hvor fremgangen for boligerne førhen har været centreret meget omkring Region Hovedstaden, så ser vi nu, at den procentvise fremgang i 2018 var størst i Region Midtjylland”, uddyber Thomas Bejer-Andersen.

Download den seneste version af "Trends for byggebranchen" – HELT GRATIS

Flere store anlægsprojekter men færre hospitaler
Anlægsprojekterne markerede sig også særdeles positivt i 2018. Hovedgruppen er vækstet med hele 88 pct. i forhold til niveauet i 2017. Det svarer til en fremgang på 10,4 milliarder kr. Dermed blev der igangsat anlægsprojekter for 22,3 milliarder kr. i 2018. Den eksplosive fremgang for anlægsprojekterne i 2018 kan hovedsageligt tilskrives Metro-afgreningen til Sydhavnen til ca. 8,3 milliarder kr., men året bød ligeledes på igangsættelsen af Storstrømsbroen og transportsystemet til Odense Letbane samt flere andre projekter.

Den eneste hovedgruppe, der gik tilbage i 2018, var ”Sundheds- og Socialvæsnet”, som ramte det laveste niveau i fem år. Med en tilbagegang på 21 pct. i forhold til 2017 blev der blot igangsat projekter for 5,1 milliarder kr. indenfor hovedgruppen. Det lave niveau skyldes, at samtlige af de helt store projekter foreløbigt er udsat til 2019.

Kadencen i byggeriet holder i 2019
Ifølge Byggefakta A/S ser tallene for 2019 lovende ud. Projektmarkedet forventes at holde omtrent det samme niveau som i 2018, hvilket blandt andet kan tilskrives boligbyggeriets fortsatte vækst i 2019.

”Der er intet, som tyder på, at boligbyggeriet er på vej tilbage. Det ser nemlig ud til, at der i 2019 kommer en vækst på minimum samme niveau som i 2018. Til gengæld vil vi se en væsentlig tilbagegang for anlægsprojekterne, som selvfølgelig ikke kan holde det ekstraordinært høje niveau fra sidste år. Vi forventer derfor, at niveauet kommer ned på et mere normalt niveau – måske endda i den lave ende”, fortsætter direktøren fra Byggefakta A/S.

Læs mere om rapporten "Trends for byggebranchen" her