Byggefakta forside
Markedsrapporter

7 ting du (måske) ikke vidste om byggeriet i 2019…

Særrapporten Prognose 2019 er netop udkommet. Rapporten giver et detaljeret indblik i byggeriet i 2019. Og det er tydeligt, at projektmarkedet på flere områder forandrer sig...

7-ting-du-ikke-vidste

Rapporten er udarbejdet til dig, der ønsker at være velinformeret, når du skal sætte mål og planlægge aktiviteter for næste år. Med rapporten vil du være på forkant med udviklingen.

Her løfter vi alligevel lidt af sløret for, hvad du kan forvente dig af næste år. Ved at bestille rapporten kan du få et langt større indblik i tal, statistikker og detaljer, som kan være altafgørende for din branche og dit område. Prognose 2019 er en betalingsrapport og udkommer ikke i en gratis version.

SE MERE OM VORES PROGNOSERAPPORTER HER >>>

1. Projektmarkedet går tilbage i 2019
Byggeriet har udsigt til tilbagegang i 2019. Det betyder dog ikke, at det bliver et dårligt år for projektmarkedet, hvor det forventes, at der bliver igangsat byggeprojekter for 93,8 mia. kr. Ligesom i 2018 ser det ud til, at det primært er mega- og boligprojekterne, der kommer til at drive væksten i 2019. I Prognose 2019 får du overblik over markedsudviklingen, så du kan planlægge næste år på et veloplyst grundlag.

2. Boligbyggeriet sætter ny rekord
Antallet af boligprojekter har været stødt stigende de seneste år. Væksten fortsætter i 2019, som forventes at blive et nyt rekordår. Men på trods af en pæn vækst i forhold til 2018 ser vækstkurven ud til at flade ud. Alene i Region Hovedstaden forventes det, at der igangsættes boligprojekter for 15,1 mia. kr. I Prognose 2019 kan du se, hvordan byggeriet fordeler sig på de øvrige hovedgrupper for hele landet og de 5 regioner.

3. Der igangsættes færre anlægsprojekter
Der bliver igangsat langt færre anlægsprojekter i 2019 i forhold til 2018, som var et rekordår for anlægsarbejdet. Det betyder, at niveauet igen falder til et mere normalt niveau i 2019. I prognose 2019 kan du selv dykke ned i de enkelte hovedgrupper og se udviklingen.

Hent rapporten og få alle detaljerne for byggeriet i 2019

4. Fremgang for bygherretypen Offentlig Region
Prognosen viser især en fremgang for bygherretypen Offentlig Region, hvilket skyldes, at der er planlagt hele 7 større hospitalsprojekter i 2019. Der er store forskelle på, hvor langt de forskellige regioner er kommet med de nye supersygehuse. I Prognose 2019 kan du bl.a. se, hvilke regioner, der går i gang med sygehusprojekterne i 2019.

5. Vækst i Nordjylland og Syddanmark
Nordjylland, som havde et stille 2018, er den region, der kan se frem mod den største procentvise fremgang i 2019. Region Syddanmark går et godt 2019 i møde – det forventes at regionen sætter ny rekord. I Prognose 2019 kan du se, hvor meget de to regioner går frem i 2019, og om der mon er nogen regioner, der går tilbage?

6. Hovedstaden holder niveauet i 2019
Som vanligt holder Region Hovedstaden højt niveau i 2019. Næsten ¾ af byggeriet i hovedstaden forventes at være nybyggeri i det nye år. I Prognose 2019 kan du se, hvilke hovedgrupper der driver fremgangen i regionen, samt hvem der er regionens største bygherrer, arkitekter og ingeniører i 2019. Se også top 10 listen over regionens største projekter næste år.

7. De store byer trækker væksten op
I 2019 vil der fortsat være høj byggeaktivitet i byerne i 2019. Det er især landets fire største byer, der trækker væksten op. I 2017 stod de fire byer for 40% af byggeaktiviteten, mens det forventes at stige til ca. 45% i 2018-2019. I Prognose 2019 kan du læse mere om, hvordan aktiviteten fordeler sig på hovedgrupper og byggeart i hele landet og de fem regioner.

Bemærk! Denne artikels tal stammer fra særrapporten Prognose 2019, der blev udgivet den 14. september 2018.

Prognose 2019 – ren matematik baseret på fakta
Prognose 2019 er udarbejdet på baggrund af et massivt datagrundlag om danske byggeprojekter, der er indhentet og verificeret af vores researchafdeling. Det helt unikke ved Prognose 2019 er, at vi kun kigger på reelle planlagte projekter, som sammenholdes med vores omfattende historisk viden om gennemførselsgrader for bygherretyper, typer af projekter og generelle markedstendenser mv. Prognose 2019 er altså ikke noget, vi bare gætter på – det er bare ren matematik, baseret på fakta.