Byggefakta

Trends for
byggebranchen

Med rapporten får du overblik over udviklingen for byggeriet i Danmark hvert kvartal.

Rapporten "Trends for byggebranchen" viser udviklingen for byggeriet i Danmark og indeholder en opgørelse over igangsatte byggeprojekter i det nuværende kvartal samt prognoser for resten af året. "Trends for byggebranchen", som ofte omtales som Trendrapporten, indeholder toplister over igangsatte projekter i 2020, lister med forventede top 10 bygherrer, arkitekter, ingeniører og hoved- og totalentreprenører samt kommentarer til udviklingen.

"Trends for byggebranchen Q4", som er en af rapporterne, viser i stedet statistik for byggeriet de seneste fem år. I disse rapporter ses endelige opgørelser for det seneste år, som sammenholdes med statistikken for de fire tidligere år. "Trends for byggebranchen Q4" rapporter udkommer i starten af hvert år, for at se tilbage på de seneste fem år.

Se udviklingen for det professionelle byggeri for:

  • Totalmarkedet og regioner
  • Typer af byggerier (hovedgrupper)
  • Bygherretyper
  • Entrepriseformer
  • Top 10-lister for igangsatte projekter
  • Top 10-lister for bygherretyper, arkitekter og ingeniøre
  • Top 10-lister for hoved- og totalentreprenører
2020_Q2-forside-perspektiv

Udkommer hvert kvartal
– og er helt gratis

”Trends for byggebranchen” er en serie af gratis rapporter, som vi udarbejder hvert kvartal. Rapporten udkom for første gang i 2014 med ”Trends for byggebranchen 2013 Q4”, der indeholdte statistik for byggeriet de seneste fem år. Rapporten er udarbejdet af Byggefaktas researchafdeling, der hver dag overvåger og indsamler information om igangværende og kommende byggeprojekter.

Trendrapporterne er baseret på et massivt datagrundlag

Massivt datagrundlag

Datagrundlaget dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark og omfatter dermed både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Trendrapporten udarbejdes ud fra data registreret i Byggefaktas Projektdatabase, som indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter.

Rapporten er baseret på over 13.000 individuelle byggeprojekter, lige fra mindre renoveringer på landsbyskoler til opførelse af broforbindelser og multihaller i milliardklassen. Data omfatter både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renovationer samt anlægsarbejde. Data omfatter ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.

Byggefakta kan før nogen andre se ændringer i konjunkturer og ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Dette kan gøres, da vi registrerer totalsummen for et byggeprojekt i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes.

Download rapporten – HELT GRATIS

Trendrapportens datagrundlag er forankret i ca. 100.000 research-interviews

Indsamling af data
og research i høj kvalitet

Rapportens datagrundlag er forankret i ca. 100.000 research-interviews udført af vores dygtige researchafdeling. Dette giver et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på. Telefoninterviewsene er fordelt på de mere end 13.000 byggeprojekter, hvor der kan være kontakt med beslutningstagerne op mod 10 gange i et typisk projektforløb. Derudover overvåges alle relevante medier, offentlige referater og budgetter – og der holdes skarpt øje med udbudsportaler og andre udbudskanaler.

Vi følger de enkelte byggeprojekter tæt – lige fra de tidlige faser og frem til byggepladsen er etableret, og underentreprenørerne er valgt. Vores dygtige medarbejdere i researchafdelingen validerer løbende alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projektets beslutningstagere. Derfor har vi altid fingeren på pulsen på det enkelte projekt og dets detaljer.

Download gratis

Hent rapporten og få det fulde overblik

Hent "Trends for byggebranchen" og se udviklingen for det professionelle byggeri i forhold til totalmarkedet og regioner, typer af byggerier – opdelt i hovedgrupper, bygherretyper på projekterne, entrepriseformer på projekterne og top 10-lister. Trendrapporten indeholder top 10-lister for igangsatte projekter, aktører og bygherretyper.

"Trends for byggebranchen" er gratis tilgængelig og kan downloades fra vores hjemmeside. På vores hjemmesiden kan den nyeste version af rapporten altid hentes, men søger du en ældre version, er du velkommen til at skrive til os på info@byggefakta.dk. Fortæl os hvilken version du ønsker, så vil vi meget gerne hjælpe med dette.