Byggefakta forside

Bæredygtigheds-
rapport

Med Bæredygtighedsrapporten får du overblik over udviklingen for bæredygtighed i byggeriet.

Bæredygtighedsrapporten giver et unikt overblik over, hvordan det står til med et af de mest debatterede emner i byggebranchen, nemlig bæredygtighed. Rapporten giver et her-og-nu billede af realiserede og planlagte byggeprojekter med bæredygtighedstiltag i hele landet og fordelt på de fem regioner. Brug rapporten til at få et overblik over, hvilke projekter der bygges med bæredygtighedstiltag, hvor de bygges og af hvem. Rapporten ser på det nuværende år samt de to seneste år.

Rapportens fokus er på nybyggeri – herunder tilbygninger og projekter, som delvist omfatter renovering eller ombygning, med en anlægssum på over 30 mio. kr.

Når vi er klar med rapporten, får du besked direkte i din indbakke. 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Med Bæredygtighedsrapporten får du unik viden om:

  • Fordelingen af byggeprojekter med bæredygtighedstiltag i hele landet og fordelt på regionerne
  • Udbredelsen af de forskellige bæredygtighedscertificeringer (DGNB, LEED, Svanemærket, Den frivillige bæredygtighedsklasse)
  • Projekter med bæredygtighedstiltag fordelt på bygherretyper
  • Projekter med bæredygtighedstiltag fordelt på hovedgrupper
  • Top 10 projekter med bæredygtighedstiltag
  • Top 10 projekter fordelt på bygherrer, arkitekter, ingeniører samt hoved- og totalentreprenører
  • Top 10 projekter fordelt på bygherretyper


Bemærk! Rapporten er en betalingsrapport og udkommer IKKE i en gratis version.

Få et overblik over udviklingen for bæredygtighed i byggeriet
rapportforside_baeredygtighed2024-stor

Definition af bæredygtighed
i byggeriet

Definitionen på bæredygtighed er ikke 100% entydig, og der findes talrige certificeringer, som vægter bæredygtighed på forskellig vis. Denne rapport ser på bæredygtighed ud fra en bred definition, som grundlæggende dækker alle tiltag, der rækker ud over det gældende bygningsreglement – herunder alle anerkendte certificeringer, der er anvendt på mere end ét projekt. Derudover har vi identificeret projekter, der planlægges eller udføres efter forskrifterne for lavenergiklasse BK2020 jf. BR15, Bygningsreglementets frivillige lavenergiklasse jf. BR18 samt projekter med bæredygtighedstiltag udover Bygningsreglementet.

Bæredygtighed kan overordnet set betragtes ud fra tre aspekter: Det miljømæssige, det økonomiske og det sociale. Det miljømæssige aspekt beskæftiger sig med bygningens påvirkning af miljøet i hele dens livscyklus herunder ressourceforbrug og påvirkning af naturen. Det økonomiske aspekt omhandler balancen mellem omkostninger og kvalitet samt værdi gennem hele bygningens livscyklus. Det sociale aspekt fokuserer på det menneskelige i form af bygningens indflydelse på sikkerhed, sundhed og sociale forhold.

Bestil rapporten her

Bæredygtighedsrapporten tager udgangspunkt i projekter registreret i det nuværende år samt de to seneste år

Massivt datagrundlag

Rapporten er baseret på data registreret i Byggefaktas Projektdatabase, som indeholder oplysninger om mere end 13.000 aktive byggeprojekter og er Danmarks største projektdatabase. Databasen indeholder detaljerede informationer om afsluttede, planlagte og aktive byggeprojekter. Bæredygtighedsrapporten tager udgangspunkt i projekter registreret i det nuværende år samt de to seneste år. Rapporten er afgrænset til at have fokus på nybyggeri herunder tilbygninger og projekter, som delvist omfatter renovering eller ombygning, med en anlægssum over 30 mio. kr. Denne afgrænsning betyder et mere begrænset antal projekter, hvilket har gjort det muligt at verificere bæredygtighedstiltagene i projekterne så der opnås en høj datakvalitet, samtidig med at hovedparten af markedet afdækkes.

Bæredygtighedstiltag er for så vidt relevant i hele bygge- og anlægssektoren, men ved at afgrænse rapporten til nybyggeri sikres et sammenligneligt grundlag, hvor de samme muligheder for certificering er gældende for alle projekter.

En bred
tilgang til
bæredygtighed

Bæredygtighedsrapporten udkom for første gang i januar 2019. Rapportens brede definition på bæredygtighed er valgt, da det ønskes at bruge en nuanceret belysning af anvendelsen af bæredygtighedstiltag i byggeriet.

Ved at kigge bredt og dermed ikke kun på de anerkendte certificeringer, får vi belyst det store antal projekter, der indeholder bæredygtighedstiltag, men ikke kvalificerer sig til en fuld certificering.

Hvor meget
skal du satse
på bæredygtighed?

Med bæredygtighedsrapporten får du et unikt overblik over, hvordan det står til med byggeprojekter med bæredygtighedstiltag i Danmark. Med rapporten kan du se, hvilke projekter der bygges med bæredygtighedstiltag, hvor de bygges og af hvem – en uundværlig hjælp når du skal vurdere, hvor meget du skal satse på bæredygtighed nu og i fremtiden. Vil du vide mere om rapporten, er du velkommen til at ringe til os på 7025 3031.

Bæredygtighedsrapporten er en betalingsrapport, der kan bestilles på Byggefaktas hjemmeside. Rapporten koster kr. 7.500 ekskl. moms. Rapporten leveres i pdf-format til den indtastede e-mailadresse ved bestilling.