Byggefakta forside
Ugens projekt

Bevaringsværdig retsbygning bliver til nyt museum

Der er nu taget hul på planlægningen af et nyt Viborg Museum i den tidligere Vestre Landsret.

Bevaringsværdig retsbygning bliver til nyt museum

Projektet bliver det første konkrete tiltag i realiseringen af en ambitiøs visionsplan for Domkirkekvarteret i Viborg.

Viborg Kommune har store planer for området omkring domkirken. Med en række initiativer skal byens 1000 år lange historie vækkes til live og skabe et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter. Målet er at etablere en samlet attraktion, der er blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark.

Visionen omfatter blandt andet etablering af et nyt besøgscenter, et nyt parkeringshus, udvidelse af Skovgaard Museet og udstillingsfaciliteter i det gamle rådhus samt et løft til byrummene imellem. Men det første kommunale projekt, der får luft under vingerne, er ombygningen af Vestre Landsret til Viborg Museum.

2022-ugens-projekt-uge12-retsbygning-nyt-museum-960

Billedkreditering: Viborg Kommune / Rønnow Arkitekter A/S

Danmarkshistorie i en historisk bygning

Med det nye museum skal formidlingen af Viborgs lange historie som central by for kongemagten bringes ind i det 21. århundrede. Og samtidigt er bygningen i sig selv en del af den nyere Danmarkshistorie.

Viborg Kommune har valgt et erfarent rådgiverteam til at varetage transformationen. Totalrådgiver er Rønnow Arkitekter, der som Kongelig Bygningsinspektør, har rig erfaring med udfordringerne og mulighederne i gamle bevaringsværdige bygninger. Med på holdet er norske Reiulf Ramstad Arkitekter, der har flere udstillingsbygninger på CV’et, og EKJ Rådgivende Ingeniører.

Den bevaringsværdige bygning vil i store træk bevare sit ydre udseende, men indvendigt vil der skulle gøres en del, for at den godt 3.000 m2 store og 100 år gamle retsbygning, kan blive til et moderne museum. En af udfordringerne bliver tilgængeligheden, der lige nu er et stykke fra at leve op til standarderne for en offentlig bygning.

Løsningen indbefatter etablering af en ny hovedindgang ved den østlige sidefløj i niveau med forpladsen. Herfra bevæger de kommende besøgende sig videre ind i udstillingen via en ny, let hovedtrappe, der etableres fra stueetage til 2. sal, eller via en ny gennemgående elevator, der etableres i forbindelse med trappen. Etagedæk mellem stueetagen og op til 2. sal fjernes og der etableres i stedet en synlig, stabiliserende stålkonstruktion i det etablerede atrium. Derudover vil ombygningen også omfatte udskiftning af en stor del af bygningens installationer.

2022-ugens-projekt-uge12-retsbygning-nyt-museum-960-2

Billedkreditering: Viborg Kommune / Rønnow Arkitekter A/S

Processen er sat i gang

Planlægningen er endnu i sin tidlige fase, men processen er sat i gang. Kultur- og Fritidsudvalget har netop godkendt dispositionsforslaget, så nu kan den egentlige projektering begynde.

Der er i alt afsat 42,8 mio. kr. til projektet, men entrepriseudgifterne forventes at holde sig under EUs tærskelværdi. Kommunen er således relativt frit stillet i forhold til udbud. Men i Viborg Kommune er det politisk vedtaget, at der skal være maksimal åbenhed om kommunale byggeprojekter, og alle opgaver over 3 mio. kr. skal som udgangspunkt udbydes som fagentrepriser i offentlig licitation. Entrepriserne for ombygningen forventes at blive sendt i udbud til efteråret.

Selve ombygningen afsluttes ved udgangen af 2023. Herfra går der yderligere et år med indretning af udstillingen, før museet kan slå dørene op.

Vil du have detaljer om flere projekter som dette? - prøv vores Projektdatabase gratis i dag

 

Projektdetaljer

 1. Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3, 8800 Viborg
 2. Start: Januar 2023
 3. Slut: December 2023
 4. Stadie: Projektering
 5. Bygningsart: Ombygning
 6. Areal: 3.383 kvadratmeter
 7. Budget: 36 mio. kr.


Deltagere

 1. Bygherre: Viborg Kommune
 2. Totalrådgiver:  Rønnow Arkitekter A/S
 3. Arkitekt: Rønnow Arkitekter A/S
 4. Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 5. Arkitekt (udstilling): Reiulf Ramstad Arkitekter A/S