Byggefakta forside
Ugens projekt

Nyt børneunivers på vej i Haderslev

I begyndelsen af 2024 bliver første spadestik taget til en ny integreret institution, hvor leg og læring smelter sammen i nye moderne omgivelser.

Thrigeavej 51 bliver hjemsted til en ny integreret institution, når Haderslev Kommune og Hovedentreprenør Bo Michelsen A/S i et dynamisk partnerskab skal stå for tilvejebringelsen af den ny dagsinstitution.

2023-uge34-ugens-projekt-thrigesvej02

Billedkreditering: Zeni Arkitekter A/S

Fra nedrivning til ny moderne dagsinstitution

Nogle gange må det gamle vige for det nye, hvilket akkurat er tilfældet med Haderslevs nye dagsinstitution. Inden opførelsen af den fremtidige institution skal de eksisterende bygninger rives ned, og institutionen skal genhuses i midlertidige pavilloner. 

Noget kommer der dog til at ske i forvandlingen fra nedrivning, til midlertidige pavilloner til det endelige resultat. Facaderne i den nye institution opføres primært i gule tegl med karaktergivende mønstermurværk på udvalgte arealer. Facaderne i det centrale fællesrum udføres mod nord og syd med en udvendig beklædning af thermowood. Krybberummet, der ligger i forlængelse af bygningen mod nordvest, beklædes ligeledes udvendigt med thermowood.

Thrigesvej-syd- og vestfacade

Billedkreditering: Zeni Arkitekter A/S

Ombygning i to etaper

Zeni Arkitekter A/S står for arkitekturen og har lavet planen for hvordan den ca. 1.550 m2 store dagsinstitution skal give de mest optimale forhold for i alt 140 børn og 34 medarbejdere, fordelt på 4 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper og 2 storbørnsgrupper. Og det er Bo Michelsen A/S, der udfører byggearbejdet som hovedentreprenør med Kuben Management og Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S som bygherrerådgiver. Endelig er det Sweco, som er ingeniøren på projektet. 

Et nyt kapitel begynder at tage form, og i starten af 2024 vil klangen af byggeaktivitet fylde luften på Thrigeavej 51, når første spadestik skal tages. Medio 2025 forventes byggeriet at stå færdigt, og den nye dagsinstitution vil byde en strøm af små fodspor og varme smil velkommen. 

Thrigesvej-nord- og østfacade

Billedkreditering: Zeni Arkitekter A/S

Vil du have detaljer om flere projekter som dette? - prøv vores Projektdatabase gratis i dag

 

Projektdetaljer

 1. Adresse: Thrigeavej 51, 6100 Haderslev
 2. Start: Primo 2024
 3. Slut: Medio 2025
 4. Stadie: Detailprojektering

 5. Bygningsart: Nybyggeri
 6. Areal: 1.550 kvadratmeter
 7. Budget: 45 mio. kr.

Materialer

 1. Facade: Tegl og træ
 2. Tag: Tagpap
 3. Vinduer: Træ/alu

 4. Loft: Akustik

Deltagere

 1. Bygherre: Haderslev kommune
 2. Arkitekt: Zeni Arkitekter A/S
 3. Ingeniør: Sweco
 4. Hovedentreprenør: Bo Michelsen A/S Haderslev
 5. Bygherrerådgiver: Kuben Management og Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S