Byggefakta forside
Ugens projekt

Ny pumpestation lægger til land ved Mølleåen

Aabenraa By er truet af oversvømmelser som følge af fremtidens havvandsstigninger. Aabenraa Kommune har sammen med Arwos A/S fundet en kreativ løsning på den udfordring.

Ny pumpestation lægger til land ved Mølleåen

Aabenraa By står foran en stor udfordring. Stigende havvand truer byen med oversvømmelser. Derfor etablerer Aabenraa Kommune i samarbejde med forsyningsselskabet Arwos A/S en sluse ved Mølleåens udløb i Aabenraa Fjord, der skal indgå i sikringen af byen. For at kunne afvande Mølleåen, når slusen er lukket, skal der samtidig opføres en pumpestation, som kan løfte åens vand hen over den lukkede sluse og ud i fjorden.

ugens-projekt-uge32-2022-pumpestation-960-1

Billedkreditering: COWI A/S / Aabenraa Kommune

Klimasikring med rekreative elementer

Mange kommuner investerer i disse år i at sikre byerne mod fremtidens klimaudfordringer i form af skybrud, stormflod og stigende havvand. Og mange steder følger der rekreative tiltag med i de store investeringer i form af grønne og blå parker. I Aabenraa er de kreative. Slusen og pumpestationen ligger i forbindelse med den nye strandpromenade, og her vil pumpestationen i sig selv være et besøg værd.

Maritimt udtryk

Pumpestationen leder tankerne hen på et skib, der har lagt til ved slusen. Der bliver adgang til ’broen’, hvor man kan klatre op og få udsigt og overblik over hele havneområdet. Og gennem pumpestationens koøjer kan forbipasserende få et indblik til mekanikken, der driver værket.

I første omgang etableres 2 pumper, men bygningen er forberedt til 4 pumper. Ved fuld drift vil pumpestationen kunne tømme Mølleåen for 8.000 liter vand i sekundet.

Vil du have detaljer om flere projekter som dette? - prøv vores Projektdatabase gratis i dag


Fuld damp på byggeriet

Aabenraa Kommune er bygherre på projektet, der er udviklet i samarbejde med forsyningsselskabet Arwos A/S, og begge parter har været med til at finansiere den samlede udgift på ca. 52 mio. kr. COWI A/S varetager den samlede rådgivning, og Jorton A/S har som hovedentreprenør fået det overordnede ansvar for udførelsen af byggeriet.

Efter et forhandlingsforløb kom kontrakten med entreprenøren på plads umiddelbart før sommerferien, og arbejdet er allerede i fuld gang. Ifølge planen skal det samlede anlæg stå færdigt med udgangen af 2023.

ugens-projekt-uge32-2022-pumpestation-2-720

Billedkreditering: COWI A/S / Aabenraa Kommune

Projektdetaljer

 1. Adresse: Søndre Havnevej 2, 6200 Aabenraa
 2. Start: Juli 2022
 3. Slut: December 2023
 4. Stadie: Byggeplads etableres
 5. Bygningsart: Nybyggeri / Anlæg
 6. Areal: Ca. 400 kvadratmeter
 7. Budget: 52 mio. kr.

Materialer

 1. Råhus: Beton
 2. Tag: Beton, tagpap
 3. Vinduer: Aluminium

Deltagere

 1. Bygherre: Aabenraa Kommune
 2. Bygherrerådgiver: Bactocon Sønderborg ApS
 3. Totalrådgiver: COWI A/S
 4. Hovedentreprenør: Jorton A/S