Byggefakta forside
Ugens projekt

51 boliger bliver nænsomt placeret midt i det grønne

Projektet omfatter 51 nye seniorvenlige boliger i Lynæs Søpark, der opføres som rækkehuse i ét plan.

51 boliger bliver nænsomt placeret midt i det grønne

Boligerne i Lynæs Søpark skal opføres rundt om en lille fredet sø. Og der gøres store anstrengelser for at forstyrre livet i søen og den omkringliggende natur mindst muligt.

Projektet omfatter 51 nye seniorvenlige boliger, opført som rækkehuse i ét plan. Boligerne bliver i tre størrelser på henholdsvis 85, 95 og 105 m2. Dertil opføres et fælleshus på 175 m2. Samlet udgør byggeriet således ca. 5.000 m2.

2022-uge25-up-lynaes-soepark-960

Billedkreditering: Lynæs Søpark

Bag projektet står Højbjerg Park ApS anført af projektudvikleren Michael Sheikh. Og den specialiserede husbygger Milton Entreprise ApS er valgt til at opføre boligerne. Milton Entreprises arkitekter har ligeledes stået for udarbejdelse af det endelige projekt med udgangspunkt i et arkitektprojekt fra Kieler Architects ApS.

På jagt efter vandsalamandere

Klargøringen af arealet begynder snart, men da søen midt på byggefeltet er totalfredet jf. paragraf §3 i naturbeskyttelsesloven, har forberedelserne været noget mere omfattende end sædvanligt.

Amphi Consult er tilknyttet som naturrådgiver og har blandt andet stået for en komplet kortlægning af området. ”"De har kortlagt området for yngle-fugle og de har fundet rastesteder for vandsalamander, der skal beskyttes", forklarer Michael Sheikh.

Da skal tages mange hensyn ved byggemodningen, har bygherren også valgt at gennemføre det som et separat projekt med WSP Danmark A/S som rådgiver og Esd Byg & Materiel ApS som entreprenør.

2022-uge25-up-lynaes-soepark-960-2

Billedkreditering: Lynæs Søpark

Tæt på naturen

Den fredede natur har været afsæt til at gøre den vilde natur til en central del af projektet. Entreprenøren skal i videst muligt omfang undgå at gøre indhug i den naturlige beplantning. Den natur, som påvirkes af byggeriet genetableres – som vild – dvs. så mange træer, buske og lignende, som findes på grunden nu, graves op og plantes igen enten samme sted eller på andre steder på grunden.

Der etableres ikke haver til de enkelte boliger, kun små flisebelagte terrasser. Og fælleshusets udeareal er flyttet op på taget som tagterrasse. I stedet bliver der plads til, at den vilde natur kan komme helt tæt på, hvilket bliver en unik kvalitet ved projektet.

2022-uge25-up-lynaes-soepark-960-3

Billedkreditering: Lynæs Søpark

Vil du have detaljer om flere projekter som dette? - prøv vores Projektdatabase gratis i dag

 

Projektdetaljer

 1. Adresse: Højbjerggårdsvej 3, 3390 Hundested
 2. Start: August 2022
 3. Slut: Juli 2023
 4. Stadie: Licitationsresultat
 5. Bygningsart: Nybyggeri
 6. Areal: Ca. 5.000 kvadratmeter
 7. Budget: 70 mio. kr. (estimeret)

Materialer

 1. Råhus: Beton
 2. Facade: Mursten
 3. Tag: Betontagsten
 4. Vinduer: Træ/alu
 5. Varmekilde: Fjernvarme
 6. Varme: Gulvvarme
 7. Gulv: Laminat
 8. Loft: Gips

Deltagere

 1. Bygherre: Højbjerg Park ApS
 2. Hovedentreprenør: Milton Entreprise ApS
 3. Ingeniør: Milton Entreprise ApS
 4. Arkitekt: Milton Entreprise ApS
 5. Naturrådgiver: Amphi Consult
 6. Arkitekt (skitse): Kieler Architects ApS
 7. Byggemodning: Wsp Danmark A/S / Esd Byg & Materiel ApS