Byggefakta forside
Ugens projekt

Kedelhuset byder op til dans

Mellem højhusene i Carlsberg Byen får nogle arkitektoniske perler lov til at lave videre - en af dem er Kedelhuset, som nu ombygges til dansescene.

Kedelhuset byder op til dans

Carlsberg Byen er et af de absolut største byudviklingsområder lige nu. Tusindvis af nybyggede etagemeter skyder op af jorden. Men mellem højhusene får nogle arkitektoniske perler lov til at leve videre. En af dem er Kedelhuset, der nu ombygges til dansescene.

Kedelhuset blev opført i 1925-28 for at samle energiforsyningen til Carlsberg Bryggerierne. Efter en større transformation får bygningen nyt liv som dansescene og meget mere. Bygherren er Bygningsfonden Kedelhuset.

Bygningen indtages af Dansehallerne, der var én af de første kulturinstitutioner, der flyttede ind i Carlsberg Byen. Allerede i 2009 flyttede de ind i Tap E. Og de har således været med til at skabe liv i den nye bydel – også efter bygningsarbejderne var gået hjem. Måske som en lille tak, har Carlsberg Byen doneret bygningen til projektet. Dertil har kommunen og en række fonde bidraget til, at projektet nu kan realiseres.

Kedelhuset ombygges nu til dansescene.

Billedkreditering: MIKKELSEN Arkitekter A/S

Et unikt stykke industriarkitektur

Det er Mikkelsen Arkitekter, der har fået til opgave at transformere Arkitekt Carl Harilds oprindelige værk fra industriel energiproduktion til kulturelt kraftcenter. Og hvor begynder man så? Da bygningen er fredet, har Slots- og Kulturstyrelsen en del at skulle have sagt.

”Det første man gør, er at udarbejde en bevaringsstrategi, der kortlægger de bevaringsværdige værdier og derefter tilpasser de ønskede nye funktioner, så de understøtter og forstærker bevaringsværdierne”, fortæller Nikolaj Rahbek Ernst, partner i Mikkelsen Arkitekter. Bygningen var en af de første større industribygninger i Danmark med bærende elementer i jernbeton ”En væsentlig del af fredningen er den enorme kedelhal på 1. sal, som er opført med store jernbeton buekonstruktioner”, forklarer Nikolaj Rahbek Ernst videre.

Vil du have detaljer om flere projekter som dette? - prøv vores Projektdatabase gratis i dag

Det moderne møder det historiske

Det kan være en udfordring at få indpasset en moderne kulturinstitution i en gammel industribygning. Det var oplagt et den gamle ”industrikatedral” skulle blive til hovedscenen. Her fremhæves den oprindelige arkitektur og rummet skal så vidt muligt holdes fri for forstyrrende tekniske installationer. Rummet er perfekt til det, der i fagsproget kaldes ”site specific performances”, hvor rummet spiller sammen med forestillingen.

Men Dansehallerne har også behov for en ”black box scene”, der er helt sort rum, der fungerer som en neutral scene for en forestilling. Denne scene etableres som et rum i rummet, hvor de enorme kedler tidligere havde deres plads. På den måde trækkes der på historien samtidigt med, at det skaber kontrast. ”Nye arkitektoniske elementer kan lede opmærksomheden hen på - og fremhæve - den historiske arkitektur”, forklarer Nikolaj Rahbek Ernst.

Andre steder skal de nye elementer gemmes væk, blandt andet en del af den moderne teknik. Således skal de oprindelige kulbarakker ombygges, så de kan huse ventilationsanlægget.

Kedelhuset blev opført i 1925-28 for at samle energiforsyningen til Carlsberg Bryggerierne

 

Bygningen åbnes mod byen

Førstesalen er som sagt afsat til scener, mens stueetagen skal rumme en række forskellige faciliteter. Her skal der være foyer, restauranter med udeservering og forskellige servicefunktioner. Det kan være svært at åbne en fredet bygning, hvor man i sagens natur ikke må lave væsentlige ændringer af facaden. Heldigvis er der en række tilmurede nicher, der kan udskiftes med glaspartier (godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen). Herved får bygningen en mere udadvendt og inviterende facade. Samtidigt vil der blive brugt en del indvendige glasvægge, især omkring prøvestudierne i stueetagen, så man som gæst får indblik i dansens verden, når der trænes til aftenens forestilling.

Nu går arbejdet i gang

Bygningen udgør i alt ca. 4.600 m2 fordelt på to etager. Og hele projektet er sat til at koste godt 126 mio. kr. Julius Nielsen & Søn har fået til opgave at udføre ombygningen i totalentreprise. Det sker i samarbejde med Mikkelsen Arkitekter og VITA Ingeniører, der fortsætter som rådgivere. Nedrivningsarbejdet begynder inden for få uger og projektet forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Bygningen udgør i alt ca. 4.600 m2 fordelt på to etager.

 

Finansiering

Transformationen af Kedelhuset til Dansehallerne koster 126.450.000 kr.

Carlsberg Byen donerer bygningen.

Finansieringen fordeles på de involverede fonde og Københavns Kommune:

 • Augustinus Fonden bidrager med 29.700.000 kroner.
 • Københavns Kommune bidrager med et rente- og afdragsfrit lån på 13.000.000 kroner.
 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bidrager med 13.000.000 kroner.
 • Realdania bidrager med 13.000.000 kroner.
 • Lokale og Anlægsfonden bidrager med 9.000.000 kroner.
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bidrager med 5.000.000 kroner.
 • Dansehallerne er projektleder for sidste del af finansieringen

Projektdetaljer

 1. Adresse: Pasteursvej 9, 1799 København V
 2. Start: Maj 2022
 3. Slut: December 2023
 4. Stadie: Licitationsresultat
 5. Bygningsart: Ombygning
 6. Areal: 4.600 kvadratmeter
 7. Budget: 126 mio. kr.

Materialer

 1. Råhus: Jernbeton, teglsten
 2. Facade: Tegl
 3. Gulv: Glittet Beton, sportsgulv
 4. Varme: Gulvvarme, kilaofere
 5. Varmeforsyning: Fjernvarme

Deltagere

 1. Bygherre: Bygningsfonden Kedelhuset
 2. Lejer: Dansehallerne
 3. Totalentreprenør: A/S Julius Nielsen & Søn
 4. Arkitekt: MIKKELSEN Arkitekter A/S
 5. Ingeniør: VITA Ingeniører A/S