Byggefakta
Ugens projekt

Udvidelse af Hempels hovedkontor

Opførelse af administrationsbygning på Hempel Campus i Lyngby

Udvidelse af Hempels hovedkontor

Malingsleverandøren Hempel har taget første spadestik til anden etape af udvidelsen af hovedkvarteret i Lyngby. Næste skud på stammen (HQ2) opføres ud til Lyngbymotorvejen og forbindes til den eksisterende bygning via en ny gangbro.

Projektet omfatter opførelse af i alt 11.879 m² domicil, heraf 9.774 m² administrationsbygning i 3-5 etager og 2.105 m² kælder. Projektet har en anslået anlægssum på ca. 150 mio. kr. (beregnet af Byggefakta). Udvidelsen af hovedkvarteret begyndte allerede i 2018 med en stor laboratorie- og testbygning på ca. 6.000 m². Når begge udbygninger står færdig til efteråret 2020, vil Hempels hovedsæde være transformeret til en campus på over 20.000 m².

Udvidelse af Hempels hovedkontor i Lyngby

Billedkreditering: Årstiderne Arkitekter - Part of Sweco

Det er Årstiderne Arkitekter, som nu er en del af Sweco, der står for arkitekturen. Arkitekterne har ligeledes tegnet det oprindelige hovedsæde, der stod færdigt i 2013. Med valget af rådgiver fortsætter udbygningen i samme streg, så der sikres en god sammenhæng mellem nyt og eksisterende. Bygningen bliver udført i hvide betonelementer, hvor facaden brydes af lodrette glaspartier. Gangbroen bliver et centralt element, der kobles fra den centrale trappe i det eksisterende hovedsæde til en ny skulpturelt udformet trappe i den nye bygning. Trappernes organiske form er inspireret af en helix-spiral – det mønster der opstår, når en spand maling røres op. Trappen i den nye bygning vil være synlig fra Lyngbymotorvejen og udgør et centralt element i facaden. Gangbroen vil ligeledes fungere som en port til Vidensbyen – et område med flere videnstunge virksomheder nord for DTU.

Valget af entreprenør er faldet på CG Jensen. De har som totalentreprenør overtaget hele ansvaret for byggeriet i udførelsesfasen. CG Jensen kan med sine kapaciteter på jord-, kloak- og betonområdet udføre hovedparten af råhuset som egenproduktion.

 

Projektdetaljer

  1. Adresse: Lundtoftegårdsvej, Lyngby
  2. Start: Maj 2019
  3. Slut: Oktober 2020
  4. Stadie: Byggeplads etableret
  5. Bygningsart: Nybyggeri
  6. Areal: 11.879 m²
  7. Budget: 150 mio. kr. (Anslået af Byggefakta A/S)

 

Deltagere

  1. Bygherre: Hempel A/S
  2. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter - Part of Sweco
  3. Ingeniør: Sweco Danmark A/S
  4. Totalentreprenør: Cg Jensen A/S

 

Materialer

  1. Facade: Beton
  2. Tag: Tag-Pap
  3. Gulv: Træ, Klinker, Tæpper, Vinyl, Epoxy
  4. Vinduer: Aluminium
  5. Råhus: Beton
  6. Varmekilde: Fjernvarme