Byggefakta forside
Ugens projekt

Container Living i Sporbyen Scandia

I Randers har to koncepter med industriel kant fundet sammen - og permanente containerboliger er nu blevet en del af fremtidsplanerne for den 150 år gamle Scandia togfabrik.

I Randers er et område, hvor der siden 1896 er blevet bygget toge, ved at blive omdannet til en helt ny bydel. Togproducenten Scandia er stadig at finde i området – nu som en del af Bombardier-koncernen - men produktionen og arealbehovet er skrumpet. Det har givet rum til nyt. Udviklingen er i fuld gang, nogle boliger står allerede færdige og mange flere er undervejs.

Et af de kommende byggerier udvikles af Container Living, der har indgået udviklingsaftale med Sporbyen Scandia P/S om byggefelt G. De forventer at kunne opføre omkring 125 studieboliger à 30 m2, foruden tagterrasser og fællesarealer.

2021UP-uge32-Sporbyen-1

Billedkreditering: Arkitema K/S og Sweco Danmark A/S

Container Living har skabt et unikt koncept hvor boliger produceres på fabrik som færdige elementer baseret på 40 fods skibscontainere. Containermodulerne bevarer deres ydre udtryk i stål, men kan apteres som enhver anden bolig. De enkelte containermoduler, der hver har et boligareal på to gange 30 m2, kan stables og kombineres på et utal af måder afhængigt af det konkrete projekt.

Grundtanken i udviklingen af Sporbyen Scandia er at kombinere tidligere tiders industriarkitektur med moderne bebyggelse. Med boligerne fra Container Living får man begge dele. Boligerne har et moderne udtryk, der lever op til kravene for nutidens boliger samtidigt med, at containernes rå look skaber en industriel kant og referencer til områdets historie.

Konceptet fra Container Living giver en effektiv produktion med optimerede arbejdsgange og udnyttelse af ressourcer, hvor materialespild er reduceret til et minimum. Samtidigt er der sikret en høj grad af genanvendelighed. Boligerne i Sporbyen skal være permanente, men i princippet kan modulerne flyttes og få et nyt liv et andet sted, hvis det skulle blive aktuelt.

2021UP-uge32-sporbyen-2

 

Boligerne skal ifølge planen DGNB-certificeres, hvorfor der stilles høje krav til både miljøpåvirkning, indeklima, energiforbrug, minimering af vedligeholdelse og det sociale miljø.

På det sociale område arbejder Container Living blandt andet med, at bebyggelsen skal danne rammerne for et dynamisk fællesskab, der udvikles og skabes af beboerne, som bor der på det givne tidspunkt. Container Living faciliterer fællesskabet gennem deres Samskabelse, Trivsel og Drift koncept, hvor en Community Coordinator igangsætter processen, så fællesskaberne kommer godt fra start. Community Coordinatoren følger dem løbende med sparring og inspiration.

De indledende øvelser omkring projektet er lavet og man er nu klar til, at søge om byggetilladelse til projektet - endvidere er der indsendt ansøgning om §8 tilladelse (jordforureningsloven). Ifølge planen skal de nye boliger stå klar ved udgangen af 2022.

Projektdetaljer

  1. Adresse: Scandiasporet, 8900 Randers C
  2. Start: Primo 2022
  3. Slut: Ultimo 2022
  4. Stadie: Projektering
  5. Bygningsart: Nybyggeri
  6. Areal: 4.020 m2
  7. Budget: Ikke oplyst

Deltagere

  1. Bygherre: Container Living Sporbyen ApS
  2. Arkitekt: Arkitema K/S og Sweco Danmark A/S
  3. Ingeniør: Sweco Danmark A/S