Byggefakta
Ugens projekt

"A Place To - Esbjerg" - 418 nye boliger

A Place To A/S opfører boliger og erhverv i Esbjerg

Projektet omfatter opførelse af 418 små boliger, primært henvendt til studerende og nyuddannede, samt erhverv på i alt 18.100 m², fordelt på 3 højhuse på Tovværksgrunden i Esbjerg.

Projektet - der er det første i en lang række af A Place To projekter - har fået navnet "A Place To - Esbjerg" og omfatter 3 højhuse på henholdsvis 6, 10 og 17 etager, svarende til 26, 37 og 61 meter høje.

Projektet omfatter 3 højhuse med 418 små boliger samt erhverv

Billedekreditering: Bjarke Ingels Group A/S

A Place To – Esbjerg, opbygges omkring en rund in-situ støbt betonkerne, der indeholder trapper og elevatorskakte, med sekstenkantede betonskiver/etagedæk, der afsluttes af klimaskærmen der ligeledes er sekstenkantet. Selve bygningskroppen er således sekstenkantet, med seksten facader der flugter hinanden vertikalt.
Det karakteristiske design, kommer fra altanerne i galvaniseret stål, der etagevis er helt kvadratiske. Altanskiverne drejer sig vilkårligt om huset for hver etage. Ud over at den vilkårlige forskydninger af altanskiverne visuelt giver variation i facaden, minimerer altanopbygningen samtidig gener fra vinden, idet opbygningen forhindrer turbulens, så beboerne bedre kan opholde sig på altanerne uden at blive generet af træk og kraftige vinde.

Til projektet opføres desuden en restaurant og en café, fællesfaciliteter, samt kælderrum/depot og etablering af cykel- og bilparkering. I det højeste tårn planlægges der opført 110 hotellejligheder og en skybar på den øverste etage. I det næsthøjeste tårn etableres der kontorfaciliteter på de to øverste etager. Alle lejlighederne vil være møbleret og tilbydes i flere prisniveauer fra en økonomisk basislejlighed målrettet den unge studerende, til en fuldt serviceret lejlighed på 17. etage med havudsigt, rengøring og tilbud om mad.

Alle lejlighederne vil være møbleret og tilbydes i flere prisniveauer

Ejendommen - som bliver Esbjergs ny vartegn - bliver også et "hang out" for byens og regionens aktive unge med læse- og møderum, innovationsmiljø, café, e-game areal, food pickup, scene, YouTube studie, laundromate, bike-rent mv, samt grønne rekreative udendørsarealer. Der vil desuden være døgnbemandet reception.
Byggeriet opføres i to etaper med opførelse af de to laveste tårne ud mod Grådybet først, efterfølgende opføres byggeriet af det højeste tårn på 17 etager.
De første to tårne forventes klar til indflytning december 2020, mens det højeste tårn vil stå færdigt cirka et halvt år efter.

Bjarke Ingels Group A/S har udarbejdet skitser og varetager arkitektydelsen og dele af ingeniørydelsen. Ingeniør'ne A/S varetager ingeniørydelsen på statik, el, brand og kloak. Selve byggeriet udføres som fagentrepriser.

 

Projektdetaljer

 1. Adresse: Tovværksgrunden, Esbjerg
 2. Start: Juni 2019
 3. Slut: August 2021
 4. Stadie: Byggeplads etableres
 5. Bygningsart: Nybyggeri
 6. Areal: 18.100 kvadratmeter
 7. Budget: 380 mio. kroner

 

Deltagere

 1. Bygherre: A Placs To A/S
 2. Arkitekt: Bjarke Ingels Group A/S
 3. Ingeniør: Bjarke Ingels Group A/S, Ingeniør'ne A/S

 

Materialer

 1. Facade: Glas, Aluminium
 2. Gulv: Træ, klinker
 3. Tag: Tag-pap, Grønne tage
 4. Vinduer: Aluminium
 5. Råhus: Beton
 6. Varmekilde: Fjernvarme