Byggefakta-logo-1200px
Trends for byggebranchen

Erhvervsbyggeriet i 2020 - bedre end først forventet

Forventningerne til erhvervsbyggeriet er flere gange blevet opjusteret i løbet af 2020

Erhvervsbyggeriet er tilbage på sporet
trods kraftig COVID-19 opbremsning

Erhvervsbyggeriet rammer igen et højt niveau, selvom udsigterne ikke lagde op til det, da COVID-19 for alvor ramte Danmark, og dermed byggebranchen, i marts 2020. De nyeste tal viser, at der i 2020 er igangsat erhvervsprojekter for 15,9 mia. kr., hvilket kommer tæt på det særligt høje niveau i 2019 på 16,4 mia. kr. – den positive udvikling forventes at fortsætte ind i 2021.

At erhvervsbyggeriet redder sig op på et højere niveau end forventet afspejler det generelle billede for det professionelle projektbyggeri i 2020. Om dette fortæller adm. Direktør Thomas Bejer-Andersen:
“Vi har hele tiden vidst, at byggeriet i 2020 ikke ville nå samme højder som i 2019. Med COVID-19 som en påvirkende faktor, kiggede vi i foråret ind i et byggeår, der så ud til nærmest at gå i stå. Heldigvis har virkeligheden ikke matchet vores frygt, hvilket gør os optimistiske for både 2020 og også 2021. Dog er der fortsat regionale forskellige på, hvor stor indvirkning COVID-19 har haft for igangsættelsen af byggerier”.

Odense Universitets Hospital

 

Fra en forventet markant tilbagegang
til et overraskende comeback

Da COVID-19 for alvor ramte Danmark i marts 2020, skete der en kraftig opbremsning for erhvervsbyggeriet i den danske byggebranche. Ved vores første trendrapport for sidste år, som udkom i april 2020, var det forventet at erhvervsbyggeriet ville opleve en markant tilbagegang i forhold til niveauet i 2019. Erhvervsbyggeriet havde haft et positivt 1. kvartal, men COVID-19 satte herefter mange projekter i bero. Overordnet set viste prognosen en forventet tilbagegang på 26% for erhvervsbyggeriet i 2020 i forhold til 2019, hvor en mindre tilbagegang dog var forventet grundet et særligt højt niveau i 2019.

Med vores trendrapporter, ’Trends for byggebranchen Q2 og Q3’, er niveauet for erhvervsbyggerier dog løbende blevet opjusteret. Derfor ser det nu overraskende positivt ud for erhvervsbyggeriet i 2020, som i stedet nu kun står til en tilbagegang på 10% i forhold til 2019. COVID-19 har hermed haft en betydelig mindre negativ påvirkning på den overordnede udvikling for erhvervsbyggeriet i 2020 end forventet, men nogle områder inden for erhvervsbyggeriet er stadig hårdt ramt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
- og få vigtig information om byggebranchen.

Særligt erhvervsbyggeri i Region Hovedstaden falder

På trods af at erhvervsbyggeriet er kommet tilbage på sporet efter den kraftige COVID-19 opbremsning, er nogle områder inden for erhvervsbyggeriet stadig hårdt ramt. En tendens der kan ses er, at kontorbyggerier i Region Hovedstaden, som er den region der har den største tilbagegang i 2020, falder.

”Der blev i 2019 igangsat ekstraordinært mange kontorbyggerier i Region Hovedstaden, her særligt i København. Det var forventet, at vi ikke ville nå samme høje niveau i 2020 men COVID-19 har også forstærket denne effekt”, fortæller analytiker Rasmus Schulian.

Disse projekter topper inden for
erhvervsbyggeriet i 2020

top20-erhvervsprojekter

 

Ovenstående viser Top 20 erhvervsbyggerier med byggestart i 2020, hvor erhverv er estimeret til at udgøre mindst 50% af projektet. Med listen er det klart, at projekterne er fordelt rundt i landet, men at Region Hovedstaden fortsat har en del projekter blandt de 20 største i 2020. Region Hovedstaden står dog blot for 42% af det igangsatte erhvervsbyggeri i 2020 i forhold til 60% i 2019.

Hvad kan der forventes af
erhvervsbyggeriet i 2021?

Det er endnu tidligt at kunne snakke endeligt om 2021, men de nuværende tal bringer optimisme for erhvervsbyggeriet. I vores prognose fra august 2020, er det forventede erhvervsbyggeri på 14,9 mia. kr. for 2021, hvilket ikke er langt fra niveauet i 2020. Til dette uddyber analytiker Rasmus Schulian: ”Vi kommer nok også til at opjustere vores prognose for 2021, ligesom vi har opjusteret prognosen for 2020”.

Få overblikket over alle hovedgrupper inden for byggeriet i 2020 med Trends for byggebranchen Q4 2020 - Helt gratis!

Du kan læse mere om erhvervsbyggeriets overraskende comeback i denne artikel fra Børsen, som blandt andet indeholder udtalelser fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Moe, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen.
 

Vidste du, at du kan se detaljerede projektinformationer om alle offentlige  udbud og licitationer i vores Projektdatabase? Prøv en gratis demo i dag >>