Byggefakta forside
Trends for byggebranchen

8 trends du som minimum bør vide om byggeriet i 2017-2021

”Trends for byggebranchen 2017-2021” er netop udkommet. Rapporten viser og sammenholder byggeriets udvikling i årene 2017-2021. Og det er tydeligt, at projektmarkedet har forandret sig…

Rapporten ”Trends for byggebranchen 2017-2021” viser de endelige opgørelser for det professionelle byggeri i Danmark i 2021 sammenholdt med statistik for årene 2017-2020. Rapporten er ideel til dig, der vil være opdateret på, hvad der rører sig i dansk byggeri.

Vi løfter her lidt af sløret for, hvilke tendenser der afspejler byggeriet de seneste fem år. Ved at downloade ”Trends for byggebranchen 2017-2021” kan du få et dybere indblik i byggeriets udvikling i 2017-2021.

Hent din rapport her >>

Trend #1: Boligbyggeriet er kun gået én vej - op!

Boligbyggeriet har vækstet markant i de seneste fem år. På trods af en opbremsning i 2020, særligt i Region Hovedstaden, slår boligprojekterne tidligere års rekorder i 2021. Vi ser, at de fire største byer i Danmark, København, Aalborg, Aarhus og Odense, generelt trækker boligbyggeriet op – men også at tendensen bevæger sig mere mod byernes yderområder og forstæderne fremfor centrum - især i København, hvor byggeriet flytter ud af kommunen. Se flere tal for boligbyggeriet i ”Trends for byggebranchen 2017-2021”.

Trend #2: Region Hovedstaden har været den mest ustabile region

I den femårige periode har Region Hovedstaden været den region med størst udsving, hvad angår igangsættelsen af nye byggeprojekter. Regionen har vækstet hvert år frem til 2020, hvor investeringer i byggeriet tog et stort dyk. Her blev flere byggerier udskudt, nogle i relation til COVID-19. I 2021 er Hovedstaden dog igen tilbage på sporet. I ”Trends for byggebranchen 2017-2021” kan du også se, hvordan byggeriet har udviklet sig i de øvrige regioner.

Trend #3: Store solcelleanlæg afspejler den grønne omstilling

Der har frem til 2020 været flere år, hvor et har været begrænset med investeringer på energiområdet, men i 2020 og 2021 har særligt investeringer i nye store solcelleanlæg fyldt meget. Dermed har den grønne omstilling gjort et markant indtog på projektmarkedet de seneste år. Læs, hvordan der ellers investeres på energiområdet i ”Trends for byggebranchen 2017-2021”.

Trend #4: Totalentrepriser står for væksten i byggeriet

Totalentrepriserne står for hovedparten af væksten på projektmarkedet de seneste fem år. Og totalentreprisernes vækst er især drevet af privat byggeri. I de senere år har totalentrepriserne dog også taget en væsentlig del af både de almene og offentlige byggerier, såsom megaprojektet Metro Sydhavn. I ”Trends for byggebranchen 2017-2021” kan du læse mere om, hvordan de forskellige entrepriseformer fordeler sig.

Trend #5: Anlægsprojekter driver hovedentrepriserne frem

Også hovedentrepriserne har udviklet sig positivt over årene 2017-2021, hvilket primært skyldes mere anlægsarbejde. Stigningen i anlægsarbejde er bl.a. grundet projektet Baltic Pipe samt flere el-forsyningsprojekter. Se hvem der især igangsætter hovedentrepriser i den nye trendrapport.

Trend #6: De private bygherrer sidder på projekterne

Af alle bygherretyper er det de private bygherrer, der for alvor driver væksten. Bygherretypen gik en smule tilbage i 2020 grundet tilbagegangen i boligbyggeriet, men fra 2020 til 2021 er der igen vækst for de private bygherrer. Som noget helt nyt, får du i rapporten 5 års toplister med de største arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer de sidste 5 år. Hent rapporten og se alle top-listerne her >>

Trend #7: Erhvervsbyggeriet slår rekord i 2021

Erhvervsbyggeriet vækster og nåede i 2021 et rekordhøjt niveau. Det samlede niveau for erhvervsbyggeriet gik en smule tilbage i 2020, særligt grundet fald i kontorbyggeri. Trods dette holder kontorbyggeriet overordnet set et pænt højt niveau, og flere projekter indenfor logistik/transport og industri har bidraget til mere vækst. Se, hvordan byggeriet fordeler sig på de øvrige hovedgrupper i den nye Trendrapport.

Trend #8: Hotelbyggeriet er sat på hold

Det gik vildt for sig med hotelbyggeri i 2018, særligt i København, men herefter har hotelbyggeriet været i nedgang. Allerede i 2019 var der en nedadgående tendens, som blev forstærket af COVID-19 i 2020, der sørgede for en kraftig opbremsning, når det kommer til investeringer i hotelbyggerier. I ”Trends for byggebranchen 2017-2021” kan du også se, hvordan byggeriet har udviklet sig for andre typer af byggeri.

Udfordringer i markedet lurer

I slutningen af 2021 ser vi potentielle udfordringer i branchen, da væsentligt flere projekter blev udsat i fjerde kvartal af 2021 i forhold til forventningen. Og grundet det høje aktivitetsniveau i byggebranchen, er emner som leveranceproblemer, prisstigninger og kapacitetsudfordringer begyndt at fylde mere.
Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at holde øje med udviklingen på lige præcis din del af projektmarkedet. Dét kan du med vores værktøj Market Insight. Market Insight giver dig LIVE (og historisk) data om dit marked, de projekter, du arbejder med og du kan se, hvem der foreskriver dine produkter fremadrettet. Læs, hvordan Market Insight hjælper dig med at arbejde endnu mere proaktivt med dit marked >>

Unikt data af høj kvalitet

Rapporten ”Trends for byggebranchen 2017-2021” bygger på Byggefaktas data, som omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Hent "Trends for byggebranchen 2017-2021" her >>