Du er her

Telemarketing - markedsanalyse og mødebooking

Vi kender den professionelle byggebranche bedre end de fleste. Vi ved, hvem der bygger, hvor der bygges og hvad der bygges, og vi kender alle kontaktpersonerne allerede.

Faktisk har vi mere end 30 års erfaring i indsamling af information fra aktører i byggebranchen. Vi følger alle byggeprojekter tæt gennem alle byggeriets faser, lige fra de tidlige planer til projektet sættes i gang. Hver uge året rundt gennemfører vores specialiserede researchafdeling mere end 1.000 telefoninterviews med byggebranchens aktører og opdaterer de mere end 9.000 aktive byggeprojekter i vores projektdatabase.

Kort sagt, vi kender byggebranchen og alle kontaktpersonerne bedre end nogen andre. Samtidigt er vi specialister i at indsamle information og kan udpege netop jeres målgruppe og de helt rigtige kontaktpersoner i forbindelse med en telemarketingopgave.

Vi tilbyder to typer af løsninger inden for telemarketing: Markedsanalyse eller Mødebooking

Kontakt os allerede i dag, og hør mere om mulighederne for med en skræddersyet markedsanalyse eller målrettet mødebookning i byggebranchen.

Vi løser flere telemarketingopgaver for den professionelle byggebranche

Skal vi hjælpe dig med din næste Telemarketing opgave?

Ring 7025 3031 eller klik her, så kontakter vi dig.


Markedsanalyse i byggebranchen

Se udviklingspotentialet på dit marked

Viden er helt afgørende, når man skal træffe de rigtige beslutninger og prioritere ressourcerne rigtigt. Derfor kan det ofte være nødvendigt at supplere eksisterende viden med en målrettet markedsanalyse. En markedsanalyse kan skrues sammen på mange måder, afhængig af hvad man ønsker viden om, og kan blandt andet belyse:

 • Markedspotentialet for et produkt/en service
 • Faktorer, der er afgørende for valg af leverandør/samarbejdspartner
 • Beslutningsprocessen i forhold til dit produkt/service

Eller noget helt andet. Valget er dit. Sammen udarbejder vi de spørgsmål, som I ønsker at få svar på for at kvalificere, segmentere og give jer dybere viden om målgruppen. Herefter udvælges målgruppen enten fra jeres eller vores database. Vi kan udvælge jeres målgruppe meget præcist ud fra aktører, typer af projekter, stadie i byggeprojektet og meget mere.

Vores researchere kobles på opgaven, som herefter sættes i produktion. Vi tilknytter desuden en projektleder på projektet, som sikrer den daglige opfølgning. Når målet er nået, gennemtjekkes data, og der udarbejdes en rapport til jer.

Vi hjælper dig med at analysere dit marked og du får:

 • En skræddersyet analyse af dit marked/ målgruppe i byggebranchen
 • Unik indsigt i målgruppens situation/holdninger/tanker
 • Kvalificering og indsamling af viden om målgruppen
 • Afgørende viden om udviklingspotentialet på dit marked
Telemarketing - vi laver skræddersyede markedsanalyser i byggebranchen

Skal vi lave din næste markedsanalyse?

Kontakt os allerede i dag, og hør mere om mulighederne for at få lavet en skræddersyet analyse af netop dit marked i byggebranchen. Ring 7025 3031 eller udfyld formularen.

Få et tilbud på Markedsanalyse- klik her

Markedsanalyse case

Markedsundersøgelse ifm. introduktion af et nyt produkt til den professionelle byggeplads

Behov

En kunde overvejede at introducere en ny løsning på det danske marked. I den forbindelse ønskede kunden at kende holdningen til sådanne løsninger hos arkitekter på udvalgte projekter. Kunden havde desuden et ønske om at vide i hvor stor udstrækning sådanne løsninger, skulle anvendes på det udvalgte byggeprojekt. Samtidig blev der spurgt, om respondenten ønskede at modtage yderligere information om løsningen fra kunden.

Løsning

Der blev udarbejdet en målgruppe, der bestod af arkitekter på nøje udvalgte byggeprojekter. Spørgsmålene blev tilpasset i forhold til den viden, man ønskede i forhold til den nye løsning og i forhold til målgruppens tid og ressourcer.

 • En prækvalificeret målgruppe
 • Målrettede spørgsmål i forhold til den nye løsning
 • Et datagrundlag, der var tilfredsstillende for kunden i forhold til produktet

Resultatet

Kunden fik en afsluttende rapport, der gav et godt billede af mulighederne på det specifikke markedssegment. Derudover fik kunden indsigt i målgruppens viden om netop denne løsning, og ikke mindst fik han be- eller afkræftet om den specifikke løsning blev anvendt på et specifikt projekt.

 • Indsigt i udbredelsen af lignende løsninger hos målgruppen
 • Unik viden om målgruppens holdninger til løsningen
 • Svar på om løsningen var påtænkt på det konkrete projekt

Vil du vide mere om mulighederne med en markedsanalyse?

Vi skræddersyr jeres analyse, så den giver jer præcis den viden, som I ønsker om netop jeres marked. Kontakt os i dag, og lad os tage en uforpligtende dialog om netop jeres ønsker og behov.

Mødebooking i byggebranchen

Byggeriet buldrer afsted. Der er travlt på byggepladserne og vi leverer et stort antal nye projekter og dermed potentielle kundeemner - hver dag. Salgsmatematikken er enkel. Flere møder = mere salg. Udfordringen mange steder er dog, at man hverken har tid eller ressourcer til at få bearbejdet de mange kundeemner og få booket møderne.

Med en lille indsats fra jer hjælper vi med at fylde jeres kalender med de rigtige møder, så jeres sælgere kan bruge tiden ude hos kunderne.

Når I bruger os til mødebooking, hjælper vi med:

 • Præcis udvælgelse af projekter og kundeemner
 • Effektiv bearbejdning af markedet
 • Mødebookere der kender branchen og som uddannes i jeres produkter
 • At få fyldt kalenderen med relevante møder
 • Flere møder = Mere salg

Hør mere om mulighederne for mødebooking

Telemarketing - mødebooking i byggebranchen

Vores arbejdsflow:

Telemarketing - Mødebooking: Vi fylder dn kalender med relevante møder

Mødebooking case

Mødebooking – Stort marked få ressourcer

Kunden var ny på markedet i den danske byggebranche og havde derfor kun relativt få ressourcer. Kunden ønskede hjælp til at få bearbejdet hele markedet effektivt, så sælgerne kunne bruge tiden på at afholde møder i stedet for at booke møder.

I samarbejde med kunden identificerede vi udvalgte kundeemner på relevante byggeprojekter, som skulle kontaktes. Vores mødebookere blev herefter uddannet i produktet af kunden, så de var klædt godt på til opgaven. Opgaven blev sat i gang og løb over fire uger.

Med vores hjælp fik kunden bearbejdet markedet effektivt. Via en præcis udvælgelse af målgruppen fik vi sammen identificeret, de vigtigste personer i forhold til kundens produkt.

Resualtatet af mødebookingen for kunden blev:

 • Bearbejdning af en større del af markedet
 • Møder med nye potentielle kunder
 • Mulighed for at optimere sælgerens tid
 • En kalender fyldt med relevante møder

Hør mere om mulighederne med telemarketing:

Vi passer selvfølgelig på dine data. Læs vores privatlivspolitik her.

Telemarketing - mødebooking og markedsanalyse