Byggefakta forside
Markedsføring i byggebranchen

Byggepipeline bliver til Bygherrebarometeret

Byggepipeline var et samarbejde, der blev etableret tilbage i 2015 mellem Bygherreforeningen og Byggefakta A/S i samarbejde med Bygningsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Realdania. Projektet løb frem til 2020 og blev i efteråret 2021 afløst af Bygherrebarometeret.

Baggrund for arbejdet med Byggepipelinen

Download Bygherrebarometeret 2021

 

De offentlige og private bygherrer oplever i stigende omfang, at der er få eller ingen tilbudsgivere ved udbud af store byggeprojekter. Det giver en usund konkurrencesituation, hvor bygherrerne ikke kan være sikre på, at deres opgaver reelt har været udsat for tilstrækkelig og effektiv konkurrence. Det betyder, at bygherrer i konkrete tilfælde bliver nødt til at annullere og genudbyde opgaverne i mindre bidder, der passer til markedsudbuddet i branchen. Dette skaber unødige udgifter og tidsspilde hos såvel bygherrer, som hos de virksomheder, der afgiver tilbud.

Både rapporten ”Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked” (Bygherreforeningen 2014) og regeringens byggepolitiske strategi (2014) peger på disse problemstillinger og på nødvendigheden af at få en bedre koordinering mellem bygherrernes udbud og markedets kapacitet. Endvidere kan der være brug for at tiltrække udenlandske virksomheder til danske byggeprojekter, for at løfte udfordringen med mange store byggeprojekter de kommende år.

Byggepipelinen blev derfor etableret for at skabe opmærksomhed om potentialerne på det danske marked inden for byggebranchen overfor såvel danske som udenlandske virksomheder, for på den måde at give virksomhederne viden om efterspørgselsniveauet gennem et overblik over kommende byggerier. Dette kan tilskynde virksomhederne til at byde på opgaverne og foretage de nødvendige investeringer.

Formålet med Byggepipelinen

Formålet med Byggepipelinen var at skabe overblik over kommende store danske byggeprojekter. En byggepipeline synliggør potentialerne på det danske marked overfor såvel danske som udenlandske virksomheder. På den måde får virksomhederne viden om efterspørgselsniveauet for kommende byggerier og kan dermed tilrettelægge deres arbejde med at byde på opgaverne.

Samtidig tilskyndes udenlandske virksomheder til at byde på opgaverne og foretage de nødvendige investeringer. For bygherrer kan informationerne fra Byggepipelinen også benyttes som et værktøj til bedre koordinering af udbud for at undgå flaskehalse og overophedning.

cta-analytics-pro-moede

Byggepipelinen bliver til Bygherrebarometeret

Samarbejdet omkring Byggepipelinen løb frem til 2020. I efteråret 2021 blev Byggepipelinen afløst af Bygherrebarometeret, der udgives i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta A/S.

I Bygherrebarometeret videreføres de grundlæggende tanker bag Byggepipelinen. Derudover stiller Bygherrebarometeret skarpt på bygherrernes prioriteringer og byggeriets udvikling de kommende 12 måneder. "Bygherrebarometeret" fokuserer på planlagte projekter med budget over 40 mio. kr. i 2021 og 2022. Rapporten er gratis og kan downloades via vores hjemmeside.

kaffemoede

Få indblik i Byggepipelinen på din del af markedet

Alle data i den oprindelige Byggepipeline og i Bygherrebarometeret er trukket fra Byggefaktas Projektdatabase, der indeholder detaljer om mere end 30.000 historiske og 13.000 kommende byggeprojekter.

Alle projektinformationer er indsamlet og verificeret af researchafdelingen hos Byggefakta A/S. Vores hold af researchere består af 18 erfarne medarbejdere, der hver dag indsamler informationer om nye byggeprojekter og følger samt opdaterer de mere end 13.000 aktive byggeprojekter, vi allerede har registreret i Danmarks største Projektdatabase.

Afdelingen undersøger leads fra f.eks. dagblade, offentlige budgetter og meget andet, og gennemfører over 1000 telefoninterviews om ugen med bygherrer og beslutningstagere.

Få adgang til projektdatabasen her >>>

Vil du vide mere?

Se bygherrernes prioriteringer og byggeriets udvikling de kommende 12 måneder. Vi har udarbejdet analysen i samarbejde med Bygherreforeningen.

Du kan få den seneste analyse tilsendt direkte til din indbakke - ved at udfylde formularen.