Byggefakta

Materialerapport

Med vores Materialerapporter får du indblik i anvendelsen af byggematerialer på projekter i Danmark. Hver rapport tager udgangspunkt i én materialegruppe: altan, facade, gulv, indervæg, loft, råhus, tag, varme og vindue. 

Se fordelingen af byggematerialer
på projekter over 10 mio. kr.

Vores Materialerapporter givet et unikt overblik over anvendelsen af byggematerialer på de danske byggeprojekter.

Rapporterne findes i to varianter, som giver overblik over:

  • Fordelingen af byggematerialet på afsluttede byggeprojekter (i forhenværende år) med budget over 10 mio. kr.
  • Fordelingen af byggematerialer på igangsatte byggeprojekter (i nuværende år) med budget over 10 mio. kr.
Materialerapporterne tager udgangspunkt i én materialegruppe

Materialerapporter med
afsluttede byggeprojekter

En Materialerapport med afsluttede projekter giver dig et indblik i dit marked samt din og dine konkurrenters markedsandel. Med rapporten kan du for første gang i byggebranchen se, hvor i landet dine konkurrenter sidder på markedet, hvor meget de leverer, hvem de leverer til, og hvilke typer projekter de leverer til. I rapporten kan du desuden se top-10 lister med leverandører fordelt på hele landet og hver region.

Materialerapporter med igangsatte byggeprojekter

Materialerapporter med
igangsatte byggeprojekter

Materialerapporterne med igangsatte projekter giver dig en unik mulighed for at være på forkant i dit marked. Med rapporten kan du for første gang i byggebranchen se, hvilke typer af projekter dit materiale oftest bliver anvendt på, hvor i landet det bliver brugt mest, samt hvilke bygherrer, arkitekter, ingeniører samt hoved- og totalentreprenører der oftest igangsætter projekter med netop den type af materiale.

Hør mere om rapporterne - klik her 

 

Få et detaljeret indblik i anvendelsen af de forskellige byggematerialer

I rapporterne kan du se:

  • Antal projekter og totale anlægssummer fordelt på materialer i hele landet og i hver region
  • Antal projekter fordelt på materialer i hele landet og i hver region
  • Projekter med de forskellige materialer fordelt på hovedgrupper (typer af projekter)
  • Projekter med de forskellige materialer fordelt på bygherretyper
  • Projekter fordelt på byggeart (nybyg, tilbyg og kombination)
  • Top-5-lister for hele landet med arkitekter, ingeniører, bygherrer samt hoved- og totalentreprenører
  • Top-5 leverandører fordelt på materialer (KUN i rapporten med afsluttede projekter)

Bestil en Materialerapport

Bemærk! Materialerapporterne er betalingsrapporter, som ikke udkommer i gratis versioner

Få et detaljeret indblik i anvendelsen af de forskellige byggematerialer
Data fra Danmarks største projektdatabase

Rapporternes
datagrundlag

Rapporterne er baseret på data om byggeprojekter, med et budget over 10 mio. kr. I materialerapporterne med afsluttede projekter, tages der udgangspunkt i data om byggeprojekter, som blev afsluttet i det forhenværende år, mens der for rapporterne med igangsatte projekter tages udgangspunkt i projekter med byggestart i det nuværende år.

Rapporterne omfatter projekter indenfor nybyg, tilbyg, ombyg og ind- og udvendig renovering, mens anlægsprojekter ikke er medtaget. Rapporterne dækker både offentlige og professionelle private byggerier.

Materialerapporterne er baseret på data registreret i Byggefaktas projektdatabase, som indeholder detaljerede informationer om mere end 13.000 aktive, planlagte og afsluttede projekter. Projektdatabasen vedligeholdes løbende af vores dygtige researchafdeling, som validerer alle oplysninger ved grundige telefoninterviews med projekternes beslutningstagere.

I et typisk projektforløb kan vi være i kontakt med beslutningstagere op mod 10 gange, og dermed er datagrundlaget i rapporterne forankret i mere end 100.000 telefoninterviews. Det giver os et omfattende statistisk grundlag at basere rapporten på og gør datakvaliteten så høj, at den statistiske usikkerhed i vores analyser er tilsvarende lav.

Vil du vide mere?

Materialerapporterne udkom for første gang i efteråret 2019, og rapporterne vil fremover kunne bestilles én gang om året.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål til rapporterne, eller hvis du ønsker at vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig med mere viden om dit marked. Vores kompetence medarbejdere er klar til at hjælpe, og kan kontaktes på 7025 3031.