Byggefakta-logo-1200px
Grow Your Business

Covid-19: 8 udfordringer byggebranchens virksomheder står med netop nu

- og 5 løsninger, der kan sikre, at det ikke bliver til uløselige problemer på lang sigt

Covid-19 konsevenser i 1. og 2. kvartal af 2020

Danmark har nu været lukket mere eller mindre ned siden den 13. marts. Men der er håb forude, siger Mette Frederiksen. Og Danmark er nu i gang med en gradvis åbning.

Men det betyder ikke, at alt bliver som det var. Tværtimod. Der er ingen tvivl om, at byggebranchen ligesom andre brancher vil opleve følgevirkningerne af krisen et godt stykke ud i fremtiden.

Vi har talt med Martin Lund Knudsen, der er CEO i Tailor Business Consulting og tidligere Vice President i NCC-koncernen. Her var han bl.a. med til at styre NCC sikkert gennem finanskrisen.

Han peger på 8 centrale udfordringer, som alle aktører i byggebranchen bliver ramt af i større eller mindre grad, som følge af Covid-19. Han kommer desuden med sine bud på, hvor det er klogt at fokusere i krisetider.

covid-19-martin-lund-knudsen

 Udfordring #1: Produktivitetsnedgang

Uanset hvilken rolle du varetager i branchen, kan Covid-19 have en negativ effekt på produktivitetsniveauet, som kan betyde tab af omsætning. Det kan nemlig blive svært at holde tempoet i alle arbejdsgange med de tilpasninger, der kræves på både arbejds- og byggepladserne.

Udfordring #2: Likviditetsudfordringer

Flere virksomheder vil her og nu have svært ved at skabe balance mellem indtægter og udgifter. De fleste virksomheder i byggebranchen er meget cash-flow afhængige, da indtjeningsmarginerne for manges vedkommende er mellem 2%-8%. Der er med andre ord ikke meget at give af, hvis indtægterne pludselig udebliver.

Udfordring #3: Overskridelse af tidsplaner

Covid-19 skaber en stor risiko for overskridelse af tidsplaner på byggepladserne. Alligevel fortsætter man mange steder med at arbejde efter de oprindelige tidsplaner. Det kan dog blive svært for flere involverede parter at overholde dette, da der vil være mange udefra kommende faktorer, der kan få indflydelse på om tidsplanerne holder i sidste ende. Der kan derfor potentielt ligge juridiske tvister og true senere hen.

Udfordring #4: Mangel på arbejdskraft

Sygdom og generelle restriktioner kan ramme mandskabssituationen på projekter. Derudover kan der opstå problemer med at få udenlandsk arbejdskraft til landet. Med udsigt til at pandemien kan blive langstrakt i Danmark, kan dette blive et forhold, der vil påvirke branchens virksomheder i lang tid.

covid-19-16000-fyringerUdfordring #5: Et mere usikkert marked

Nogle spår, at Covid-19 bliver værre for Dansk økonomi end finanskrisen. Aktiemarkedet er ramt og præget af stor usikkerhed. Ifølge Dansk Byggeri forventes 16.000 fyringer og hjemsendelser i byggebranchen alene i 1. og 2. kvartal af 2020. Projekter udskydes, og særligt det private projektmarked, der har været en kraftig vækstmotor for byggeriet de seneste år, forventes at blive hårdest ramt. Alle træder vande lige nu, og generelt er der et endnu større omkostningsfokus blandt branchens virksomheder.

Udfordring #6: Organisatorisk usikkerhed og kalibrering

Mange kan stadig huske finanskrisen, og derfor skaber uroen trods hjælpepakker stadig en bevidsthed om, at markedssituationen vil kalde på organisationstilpasninger. Vi ser det nu hos flere rådgivere, der allerede har været ude og tilpasse organisationen. Denne bevidsthed skaber usikkerhed og uro i organisationer, både hos de enkelte medarbejdere men også i de organisatoriske strukturer. Dette kan i nogle tilfælde føre til manglende fokus på fremtiden og de langsigtede planer.

Udfordring #7: Ordrenedgang og øget konkurrence

Når udbuddet falder, så øges konkurrencen blandt aktører i en branche. Når der udbydes færre projekter og nogle trækker ud, så vil konkurrence øges på de projekter, der bliver igangsat. Der er en forventning om, at vi vil se et skift i markedet, hvor især de private aktører vil trække i håndbremsen indtil markedet igen har rettet sig. En vej, som mange følger for at få flere ordrer i nedgangs tider, er at øge risikoprofilen på projekterne samt sænke forventningerne til indtjening. Det er dog langt fra en hensigtsmæssig strategi, da den er meget risikabel på både kort og lang sigt.

Udfordring #8: Konkurser i branchen

Et usikkert marked vil også medføre en øget risiko for konkurser i branchen. En konkurs rammer ofte ikke kun den virksomhed, der går konkurs, den rammer også samarbejdspartnere. I et usikkert marked er det helt afgørende, at man har styr på sine samarbejdspartnere og hurtigt kan reagere, hvis en konkurs opstår i værdikæden. Dette kan få effekt på de projekter, man arbejder med.

Et nyt marked efter Covid-19

Udfordringerne er til at få øje på, og der er ingen tvivl om at branchens aktører vil blive ramt i større eller mindre grad. Det der ofte sker i krisesituationer er, at der opstår en form for panik, og der kan blive truffet beslutninger på forkerte grundlag.

En ting er sikkert, der er brug for en plan, der både tager højde for de kortsigtede udfordringer og de mere langsigtede konsekvenser, vi kommer til at se fra Covid-19. Det bliver derfor afgørende at have en stærk og objektiv indsigt i markedet og markedets mønstre, så man hurtigt og effektivt kan tilpasse strategier og virksomhedens planer.

Prøv Grow Your Business

Løsning #1
Krisestyring – få styr på dine samarbejdspartnere og de juridiske aspekter

På den korte bane handler det om at gennemgå de enkelte opgaver og vurdere situationens indflydelse på hvert enkelt projekt. Her er det især en god idé at få aftaler på plads med sine samarbejdspartnere, hvis der skulle forekomme overskridelse af tidsplaner mv. Her bør man også kigge på de juridiske aspekter i alle kontrakter og aftaler. Lige nu står vi i en krisesituation og vi står sammen. Der vises samfundssind, og alle er indstillet på at finde løsninger. Men vi ved også, at når hverdagen for alvor rammer igen, så glemmer vi hurtigt, hvor vi var. Og pludselig er en misligholdelse en misligholdelse igen.

Tilpas kapaciteten og få styr på alle aftaler om igangværende opgaver nu – lad være med at vente.

Løsning #2
Arbejd med risikostyring og analysér dine relationer

Konkurser i industrien bliver også et kæmpe problem - det medfører, at mange virksomheder kan ryge med i faldet. Derfor skal man netop nu kende sine samarbejdspartnere og sikre, at man ikke bliver for sårbar i forhold til enkelte konkurser. Derfor skal man være bevidst om, hvem der kan levere i tilfældet af, man bliver ramt af en konkurs i sit netværk, og man derfor bliver nødt til at finde en ny leverandør på kort tid. Det kræver, at man kender sit marked og arbejder strategisk med at bygge samarbejdsrelationer.

Analyser dine risici og lav en plan på baggrund af detaljeret viden om dine samarbejdspartnere. Vær på forkant med dit marked - læs mere her.

Løsning #3
Analysér markedet – og byg en strategi, der sikrer din ordreindgang

Der er en risiko for at markedet ændrer sig som følge af Covid-19, hvor et meget stærkt privat marked toner lidt i baggrunden af et mere offentligt og styret marked. Hvad betyder det egentlig konkret for din virksomhed og det marked I møder, på den lange bane? Når man skal vælge den rigtige strategi, er det afgørende at kende alle mulighederne. Derfor er et fuldt markedsoverblik essentielt. Man bliver nødt til at kunne følge med, fra dag til dag men også på den lange bane. Du skal vide, hvor meget er der i pipeline, hvilke typer af projekter, hvordan ser det ud i forhold til tidsplaner mv, hvilke samarbejdsmønstre der går igen. Med andre ord, handler det om at kunne navigere og skifte marked med mest mulig succes.

Lav din pipelinestyring og forecast på baggrund af data om markedet og udforsk forskellige scenarier. Vil du arbejde mere strategisk med pipelinestyring? Læs mere om Grow Your Business.

Løsning #4
Vælg dine samarbejdspartnere med omhu og stil det hold markedet kræver

Det handler altid om at stille det stærkeste hold. Ændringer i branchen og et mere usikkert marked, kan betyde skift i fokus. Det betyder også, at det bliver endnu vigtigere at sætte det stærkeste hold, som måske kan være anderledes end det, du har været vant til. Det kræver en enorm viden om mulige samarbejdspartnere, som hurtigt og enkelt kan omsættes til nye samarbejder. Det er vigtigt at tænke langsigtet og bygge gode relationer, ikke bare på den korte bane til det næste projekt men også til det marked, der kommer.

Byg de rigtige relationer – brug viden om markedet og identificer dine fremtidige samarbejdspartnere. Stil det stærkeste hold med Grow Your Business.

Løsning #5
Få skabt ro i din organisation og hold fokus

Det er vigtigt, at der skabes en ro hos medarbejderne og en tro på, at man kan komme igennem krisen sammen. Det værste der kan ske i denne proces, er at ledelsen ikke forholder sig til markedet, som det er, og i stedet kommunikerer noget, der ikke er i tråd med virkeligheden. Alle forstår, at der er krise, og at den kommer ude fra, og at det kræver, at alle skal til pumperne for at komme godt igennem den.
Men medarbejderne har brug for at vide, at der er en strategi og en plan. Det skaber tryghed og fokus i organisationen. Det kræver, at man kender sit marked både nu og i fremtiden, så man kan reagere hurtigt og tilpasse sig de scenarier, der kan opstå.

Hav en klar strategi og kommunikation der sikre et organisatorisk fokus, som er i tråd med markedet brug data til at underbygge strategien. Få detaljeret indsigt i dit marked - nu og i fremtiden.