Du er her

Ny byggeprognose efter 3. kvartal: 6 % vækst i 2016

21. november 2016

Byggeriet har udviklet sig stabilt i tredje kvartal, som dog også har budt på forskydninger. Der er kommet endnu mere gang i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland i tredje kvartal, og byggeriet i Region Hovedstaden sætter ny rekord

Byggefakta har netop udgivet ”Trends for byggebranchen Q3 2016”, der indeholder en opgørelse af igangsatte projekter i årets første 9 måneder af 2016 samt prognoser for resten af året.

"Der har ikke været de store udsving i prognoserne for byggeriet i tredje kvartal overordnet set. Der forventes fortsat fremgang for byggeriet på 6 pct. i 2016 i forhold til niveauet 2015. Det svarer til, at der bliver igangsat byggeprojekter for knap 71,3 mia. kr. i Danmark i år. Dog har tredje kvartal budt på nogle regionale forskydninger", fortæller Jens Slott Johansen, adm. direktør i Byggefakta A/S.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER

Byggeriet i Region Hovedstaden sætter ny rekord

Prognosen for Region Hovedstaden er også i tredje kvartal blevet opjusteret. Opjusteringen skyldes, at der er blevet igangsat flere projekter end forventet. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 31,5 mia. kr. i regionen i 2016, hvilket er en fremgang på 26 pct. sammenlignet med 2016. Ifølge den nye prognose udgør byggeriet i regionen nu 44 pct. af det samlede byggeri i 2016, hvilket er et historisk højt niveau sammenlignet med tidligere år, hvor regionen typisk har siddet på mellem 35-40 pct. af markedet.

Normalisering af aktiviteten i Midtjylland i 2016

Tredje kvartal har også budt på fremgang i Region Midtjylland, og prognosen er opjusteret markant. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 16,3 mia. kr. i regionen i 2016, hvilket dog fortsat er en tilbagegang på 19 pct. ift. niveauet i 2015.

Efter et boom i byggeriet i 2015 ser det ud til, at byggeaktiviteten i regionen i 2016 rammer et mere normalt niveau igen. Med opjusteringen af prognosen efter tredje kvartal udgør byggeriet i regionen 23 pct. af det samlede byggeri i 2016, hvilket er et fint niveau sammenlignet med tidligere år.

Der er blevet længere mellem kranerne i Region Sjælland

Anderledes ser det ud i Region Sjælland, hvor prognosen er nedjusteret med hele 1,2 mia. kr. i tredje kvartal. Nedjusteringen skyldes, at flere planlagte projekter er blevet udskudt til 2017.  Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 8 mia. kr. i regionen i 2016, men sjællænderne kan altså fortsat se frem til fremgang for byggeriet på hele 32 pct. ift. 2015. Byggeriet i regionen forventes dermed at udgøre 11 pct. af det samlede byggeri mod kun 9 pct. i 2015.

Tilbagegang og lav aktivitet i Syddanmark

Det er dog et noget andet billede, der tegner sig i Region Syddanmark, hvor prognosen også er nedjusteret med 847 mio. kr. i tredje kvartal. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for 9,9 mia. kr. i regionen i 2016, hvilket stort set er samme lave niveau som i 2015.

"Byggeriet i Region Syddanmark forventes nu også i 2016 at ramme et meget lavt niveau, ligesom vi så det tilbage i 2015. Det gælder både, når man ser på værdien af det igangsatte byggeri, men også når man ser på regionens andel af totalmarkedet i forhold til tidligere år. Generelt er begge år i regionen kendetegnet ved meget få store projekter", tilføjer Jens Slott Johansen.

Stabil udvikling men lavt niveau i Nordjylland

Forventningerne til byggeriet i Region Nordjylland er stort set uændret efter tredje kvartal, hvilket betyder at nordjyderne fortsat kan se frem til et fald i aktivitetsniveauet på 18 pct. i forhold til 2015. Det forventes nu, at der igangsættes projekter for knap 5,6 mia. kr. i regionen. Byggeriet i regionen udgør dermed 8 pct. af det samlede byggeri i Danmark i 2016, hvilket må betegnes som et relativt lavt niveau sammenlignet med tidligere år.

Rapporten ”Trends for byggebranchen Q3 2016” kan downloades via www.byggefakta.dk

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

 

Yderligere information:

Byggefakta A/S
Adm. direktør Jens Slott Johansen
Tlf.: 7025 3031
Mobil: 2247 7416
Mail: jsj@byggefakta.dk

 

Om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen” er en gratis rapport, som udgives hvert kvartal af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark og indeholder en opgørelse over igangsatte projekter samt prognoser for resten af året. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.