Du er her

Ny byggeprognose efter 2. kvartal: 10 % vækst i 2017

25. august 2017

Trends for byggebranchen Q2 2017: Væksten på projektmarkedet fortsætter. Boligbyggeriet sætter rekord igen. Developerne har travlt med at komme i gang med projekterne. Lang levering på betonelementer, længere sagsbehandling hos kommuner samt stigende priser begynder at påvirke markedet

Trends for byggebranchen Q2 2017

Den nye prognose er opjusteret noget siden april og det samlede aktivitetsniveau for det professionelle byggeri forventes at ligge 10 % over niveauet i 2016, det viser den helt nye rapport ”Trends for byggebranchen Q2 2017”.

De positive takter i årets 1. kvartal, har vist sig at fortsætte i 2. kvartal. Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der igangsættes projekter for 79,8 mia. kr. i Danmark i 2017, hvilket er en fremgang på 7,1 mia. kr. i forhold til 2016.

"Byggeriet buldrer derudad. Opjusteringen af prognosen skyldes, at boligprojekterne sættes i gang med højere hastighed. Det er en tendens, der begyndte at vise sig især i sidste del af 2016, som kun er blevet forstærket i første halvdel af 2017. I de første 7 måneder i 2017 er der i gennemsnit igangsat projekter for 1. mia. kr. mere hver måned sammenlignet med 2016", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER

Boligbyggeriet sætter rekord igen

Boligbyggeriet fortsætter med at sætte rekord, og prognosen er igen opjusteret efter andet kvartal 2017. Ifølge den nye prognose forventes det, at der igangsættes boligprojekter for 34,5 mia. kr. i Danmark i 2017. Det er næsten 9 milliarder mere end i 2016 og hele 22 milliarder mere end i 2013. Boligprojekterne forventes nu at udgøre hele 43 % af det samlede projektbygger i 2017.

"Generelt har developerne haft travlt med at komme i gang med projekterne. Finansieringen lader til at sidde løsere hos investorerne. Tidligere var der almindeligvis et krav fra investorerne om, at en andel af boligerne i et projekt skulle være solgt, før byggeriet kunne gå i gang. Noget usædvanligt ser vi nu, at de nogle steder er gået i gang med at bygge, før boligerne er sat til salg", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

De private bygherrer øger tempoet

Det er især de private bygherrer, der har sat tempoet op i 2. kvartal. Dette hænger selvfølgelig tæt sammen med udviklingen for boligbyggeriet. Prognosen for de private bygherrer er opjusteret markant, efter 2. kvartal er realiseret. De private bygherrer forventes nu at igangsætte projekter for 45,6 mia. kr., hvilket er en fremgang på 9 % i forhold til 2016.

Kapacitetsudfordringer begynder at vise sig

"Den nye prognose er jo godt nyt, hvis byggebranchen kan følge med, og der ikke opstår kapacitetsudfordringer på markedet. Generelt har udviklerne ikke kunne komme hurtigt nok i gang med boligbyggerierne. Det, der primært holder dem tilbage, er den kommunale sagsbehandling (lokalplaner og byggetilladelser) samt lang leveringstid på betonelementer, som har bevirket, at nogle projekter er udskudt fra 2017 til begyndelsen af 2018", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S, og tilføjer:

"På det seneste er vi desuden begyndt at få lidt meldinger om udfordringer med høje priser fra entreprenørerne, men det er altså ikke noget, der for alvor har forsinket de private boligprojekter endnu. Men det kan meget vel blive tilfældet, hvis udviklingen fortsætter".

DOWNLOAD RAPPORTEN HER - HELT GRATIS!

Presseomtale af Trends for byggebranchen Q2 2017:

Licitationen: Prognose: Byggeprojekter for 80 milliarder i 2017

Licitationen: Hovedstaden er stadig vækstlokomotiv

Dagens Byggeri: Ny analyse: Vækst på projektmarkedet fortsætter

Byens Ejendomme: Der bygges for 80 milliarder i Danmark i 2017

 


Kvartalsrapporten: ”Trends for byggebranchen Q2 2017” er gratis og kan downloades via

www.byggefakta.dk/trends-for-byggebranchen

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Yderligere information:

Byggefakta A/S
Adm. direktør Jens Slott Johansen
Tlf.: 7025 3031
Mobil: 2247 7416
Mail: jsj@byggefakta.dk

Udviklingen for byggeriet i 2017 ift. 2016

Om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen” er en gratis rapport, som udgives hvert kvartal af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark og indeholder en opgørelse over igangsatte projekter samt prognoser for resten af året. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk