Du er her

Ny prognose: Trends for byggebranchen Q2 2014

18. august 2014

Ny byggeprognose overrasker: 14 % vækst i den danske byggeaktivitet. Stigningen skyldes at der er igangsat væsentlig flere projekter end forventet i første halvår af 2014

Der er fremgang at spore i den danske byggebranche i 2014. Byggefaktas helt nye rapport "Trends for byggebranchen Q2 2014" viser fortsat en positiv udvikling for byggeaktiviteten i 2014. Opgørelsen efter første halvår viser, at der allerede i årets første seks måneder er igangsat projekter for 4 mia. kr. mere end samme periode i 2013. Fremgangen ses især inden for hovedgrupperne Boliger og Anlæg.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af store mængder data, indsamlet og verificeret af Byggefaktas researchafdeling.

”Den nye prognose viser en stigning i totalmarkedet på hele 14 % i 2014. I reelle tal svarer det til en stigning på 8 mia. kr. i forhold til 2013. Driveren for væksten er især boligbyggerierne, hvor vi nu forventer en stigning på hele 45 % i forhold til niveauet i 2013. Totalmarkedet i 2014 forventes nu at udgøre 66,6 mia. kr. og der skal ske meget, hvis ikke vi som minimum når det niveau”, fortæller direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta.

Der er kommet gang i boligbyggerierne

Højdespringeren er hovedgruppen "Boliger", der ser ud til at vokse med hele 5 mia. kr. i 2014. Hovedgruppen forventes således at udgøre hele 26 % af totalmarkedet, en stigning på hele 6 % i forhold til 2013. For hovedgruppen ’Anlæg’ forventes aktivitetsniveauet at ligge 41 % over niveauet i 2013, svarende til ca. 4 mia. kr. Men også hovedgruppen ’Skoler, uddannelse og forskning’ er gået frem i forhold til niveauet i 2013, i reelle tal er der tale om projekter for 2,2 mia. kr.

Staten og de private bygherrer driver væksten

Mest markant for den nye prognose er opjusteringen af forventningerne til Staten som bygherre, med en fremgang på 104 % eller 6 mia. kr. i forhold til 2013. Derudover viser prognoserne betydelig vækst for de private bygherrer, hvor aktiviteten nu forventes at ligge 11 % over det realiserede niveau i 2013. Forventningerne til regionerne som bygherrer er nedjusteret, hvilket primært skyldes at flere større projekter i forbindelse med opførelsen af sygehuse er udskudt til 2015.

”Generelt ser vi størst fremgang i prognoserne for de tre regioner i Vestdanmark”, fastslår Jens Slott Johansen.

Hent den seneste version af  kvartalsrapporten "Trends for Byggebranchen" - GRATIS HER