Du er her

Trends for byggebranchen Q2 2015

25. august 2015

Trends for byggebranchen: Byggeriet i Danmark holder flot niveau i 2015, og det er især byggeriet i Region Midtjylland, der boomer.

Byggefakta A/S har netop udgivet kvartalsrapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2015”, der indeholder en opgørelse over igangsatte byggeprojekter samt prognoser for resten af året. Rapporten er udarbejdet på baggrund af store mængder data, indsamlet og verificeret af Byggefaktas researchafdeling.
”Prognosen for 2015 er stort set uændret efter andet kvartal er realiseret. Dermed forventes det fortsat, at byggeriet i 2015 holder aktivitetsniveauet fra 2014, som var et godt år for det professionelle marked for byggeri i Danmark. Totalmarkedet forventes nu at udgøre 70,9 mia. kr. i 2015, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 2014”.

Ekstraordinært mange boligprojekter i 2015

Når vi ser på prognosen fordelt på hovedgrupper, er det fortsat hovedgrupperne ”Boliger” og ”Sundheds- og socialvæsnet”, der oplever markant fremgang ift. 2014. Højdespringeren er hovedgruppen "Boliger", der på trods af en tilbagegang i prognosen fra april, stadig forventes at vokse med 38% eller knap 6,5 mia. kr. i 2015 ift. 2014.  Derudover forventes hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" at vokse med 76% eller 4 mia. kr. ift. 2014. Fremgangen for de to hovedgrupper er så markant, at selvom vi ser tilbagegang for hovedgrupperne "Skoler, uddannelse og forskning", "Energi og renovation" samt "Kontor, butik og lager ", så holder totalmarkedet fortsat det flotte niveau fra 2014.

Region Hovedstaden er fortsat størst, men …

Der er dog store regionale forskelle på hvordan byggeriet fordeler sig. Region Hovedstaden er fortsat størst, når man ser på regionens andel af totalmarkedet, på trods af at regionen i 2015 oplever en tilbagegang i byggeaktiviteten på 13% ift. 2014. Regionen oplevede stor fremgang i 2014 hvor der blev igangsat både flere og større projekter. Denne tendens ser altså ikke ud til at fortsætte i regionen i 2015. Med 36% af totalmarkedet nærmer regionen sig det niveau, vi så i 2011 og 2012.

Byggeriet boomer i Midtjylland

Byggeriet boomer i Region Midtjylland i 2015 med en vækst på hele 46% i byggeaktiviteten ift. 2014. Det forventes, at der realiseres projekter for knap 22 mia. kr. i regionen i 2015. Fremgangen dækker projekter for 6,8 mia. kr. mere end i 2014. Dermed tegner Midtjylland sig for hele 31% af totalmarkedet i 2015, og regionen nærmer sig stille og roligt Region Hovedstaden, som er den største region i Danmark.

”Der er virkelig gang i byggerierne i Region Midtjylland, og regionen tegner sig for en markant højere andel af totalmarkedet i 2015, end vi har set tidligere. Den store fremgang i regionen i 2015 skyldes både flere større hospitalsprojekter, derudover har regionen en række større anlægsprojekter samt en stor mængde boligprojekter ift. 2014”, fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

Markant færre byggeprojekter i Syddanmark

Det ser helt anderledes ud i Region Syddanmark, der går markant tilbage i 2015. Aktivitetsniveauet i regionen forventes nu at ligge hele 27% under niveauet i 2014. Regionen tegner sig dermed for 15% af totalmarkedet i 2015, hvilket er et lavt niveau for regionen historisk set.
Prognosen viser fortsat en markant fremgang for Region Nordjylland, der dog primært skyldes det store projekt omkring Aalborg Universitetshospital, der også bliver 2015 største igangsatte projekt. I Region Sjælland kan man nu forvente en mindre fremgang ift. niveauet i 2014.

Hent "Trends for Byggebranchen Q2 2015" gratis

https://www.byggefakta.dk/trends
Der kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Datagrundlag af høj kvalitet

Rapportens data dækker det professionelle projektmarked, og omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne.

Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen Q2 2015" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Byggefakta med 50 ansatte har i mere end 20 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, såvel private som offentlige. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database.