Du er her

Trends Q1 2015: Fortsat flot niveau for byggeriet i 2015

27. april 2015

Byggefaktas nye kvartalsrapport viser fortsat en positiv udvikling for de professionelle byggeprojekter i 2015 i forhold til 2014.

”Prognosen for byggeriet er dog nedjusteret en smule, efter første kvartal er realiseret, og det forventes nu, at der realiseres projekter for 71,6 mia. kr. i Danmark i 2015. Det samlede aktivitetsniveau i 2015 forventes dermed fortsat at ligge 3% over niveauet i 2014, som var et godt år for byggebranchen”, fortæller adm. dir. Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

Nedjusteringen af prognosen for 2015 skyldes, at der er igangsat færre projekter end forventet i både februar og marts, og nogle projekter er udskudt til 2016. I første kvartal blev danmarkshistoriens største anlægsprojekt Femern Bælt-forbindelsen udskudt til 2016. Prognosen for 2015 har hele tiden været vist ekskl. de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt, der var planlagt med byggestart i 2015, hvorfor udskydelsen af projektet ikke påvirker prognosen markant.

Boligerne fører fortsat

Højdespringeren er hovedgruppen "Boliger", der forventes at vokse med hele 48% i forhold til 2014. Det svarer til, at der realiseres boligprojekter for 24,8 mia. kr. i 2015. Dermed udgør hovedgruppen hele 35% af totalmarkedet i 2015. Desuden forventes hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" at vokse med 90% ift. 2014, som svarer til, at der igangsættes projekter for knap 10 mia. kr. i 2015. Prognosen for begge hovedgrupper er stort set uændret siden januar.

Færre skoler og erhvervsbyggerier

Tilbagegangen ses fortsat for hovedgruppen "Skoler, uddannelse og forskning", som, på trods af at prognosen er opjusteret med knap 1 mia. kr. siden januar, stadig går tilbage med 4,2 mia. kr. i forhold til 2014. Derudover ses også fortsat tilbagegang for "Butik, kontor og lager", hvor prognosen er nedjusteret yderligere siden januar, og vi forventer nu, at der realiseres projekter for 3 mia. kr. mindre end i 2014. Prognosen for hovedgruppen "Energi & renovation" er uændret og går også fortsat tilbage i 2015.

Nedjusteringen rammer ikke renoveringsprojekter

Det er primært prognosen for nybyggeriet, der er nedjusteret med 2,4 mia. kr. siden januar. Dermed forventes nybyggeriet at udgøre 49% af den samlede aktivitet i 2015. Det svarer til projekter for 35 mia. kr. Forventningerne til de rene renoveringsprojekter er derimod opjusteret, og forventes at udgøre 21% af totalmarkedet i 2015, hvilket er en opjustering på 836 mio. kr. siden januar. Renoveringsprojekterne forventes nu at udgøre knap 15,1 mia. kr. i 2015. Forventningerne til kombinationsprojekter samt anlægsprojekter er uændret, og det forventes, at der realiseres projekter for hhv. 7,2 mia. kr. og 14,2 mia. kr. i 2015.

Regionale forskydninger

”Prognosen viser markant fremgang for Region Midtjylland samt Region Nordjylland i 2015 ift. 2014. Tilbagegangen er nu mest markant i Region Syddanmark og Region Sjælland, og prognosen for begge regioner er nedjusteret yderligere siden januar. Region Hovedstaden holder stadig et flot niveau historisk set til trods for tilbagegang i forhold til niveauet i 2014”, afslutter Jens Slott Johansen.

Download 'Trends for Byggebranchen Q1 2015' GRATIS HER

Der kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Datagrundlag af høj kvalitet

Rapportens data dækker det professionelle projektmarked, og omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne.

Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen Q1 2015" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Byggefakta med 50 ansatte har i mere end 20 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, såvel private som offentlige. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database.