Du er her

Trend Q3: Væksten i byggeaktiviteten er fortsat i 3. kvartal

21. oktober 2014

Byggeaktiviteten i Danmark i 2014 forventes nu at vokse med hele 16% i forhold til 2013

Prognosen efter 3. kvartal er realiseret og viser fortsat fremgang for byggeaktiviteten i Danmark. Forventningerne er opjusteret med 2 procentpoint siden Trends Q2 fra juli. Totalmarkedet i 2014 forventes dermed at udgøre 67,7 mia. kr., hvilket er 16% over niveauet i 2013. I reelle tal er der tale om byggerier for 9,2 mia. kr. mere end i 2013.

Fremgang i Region Hovedstanden

"Den positive trend, vi har set i årets første seks måneder, er fortsat i tredje kvartal. Der bliver igangsat flere byggeprojekter i Danmark. Der har især været fremgang i Region Hovedstaden, hvor aktivitetsniveauet nu forventes at ligge hele 17% over niveauet i 2013. Derudover har også Region Syddanmark oplevet vækst i det seneste kvartal, og forventningerne til aktiviteten i regionen ligger nu 38% over niveauet i 2013. Region Sjælland er den eneste region, der oplever en tilbagegang i byggeaktiviteten fra 2013 til 2014", fortæller direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta.

Boliger fylder mest i 2014

Når vi ser på byggeriets hovedgrupper, er det fortsat ’Boliger’, ’Anlæg’ samt ’Skoler, uddannelse og forskning’, der oplever markant fremgang ift. 2013. Hovedgruppen ’Skoler, uddannelse og forskning’ har udviklet sig positivt i 3. kvartal og forventes nu at vokse med 2,9 mia. kr. ift. niveauet i 2013. Desuden vokser hovedgruppen ’Anlæg’ med 3,2 mia. kr. ift. 2013.

Højdespringeren er stadig hovedgruppen ’Boliger’, der vokser over 5 mia. kr. i 2014. Dermed udgør boliger hele 25% af totalmarkedet i 2014.

De almene boligselskaber sidder på renoveringsmarkedet

Trends for byggebranchen indeholder som noget nyt, alle projekter fordelt efter byggearterne: Nybyg, renovering, kombination og anlæg både i forhold til bygherretyper og hovedgrupper. Der renoveres boliger for ca. 8 mia. kr. i 2014, heraf renoverer de almene boligselskaber alene for 7,1 mia. kr. i 2014 mens de kun tegner sig for nybyggeri for knap 2 mia. kr.

Det er de almene boligselskaber, sammen med staten og de private bygherrer, der driver væksten i 2014.

”I tredje kvartal har vi især set en positiv udvikling for de private bygherrer, og det er positivt, da det vidner om konjunkturmæssige forbedringer på markedet”, fortæller Jens Slott Johansen.

Højdespringeren er hovedgruppen ’Boliger’, der ser ud til at vokse med hele 5 mia. kr. i 2014. Hovedgruppen forventes således at udgøre hele 26 % af totalmarkedet, en stigning på hele 6 % i forhold til 2013. For hovedgruppen ’Anlæg’ forventes aktivitetsniveauet at ligge 41 % over niveauet i 2013, svarende til ca. 4 mia. kr. Men også hovedgruppen ’Skoler, uddannelse og forskning’ er gået frem i forhold til niveauet i 2013, i reelle tal er der tale om projekter for 2,2 mia. kr.
 
Hent den seneste version af Trends for Byggebranchen her

Datagrundlag af høj kvalitet

Rapportens data dækker både offentlige og professionelle private byggerier. Data dækker både ny-, til- og ombygninger samt ind- og udvendige renoveringer. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne.