Du er her

Svag opbremsning i det professionelle projektbyggeri

06. maj 2019

Vi har lige udgivet rapporten Trends for byggebranchen Q1 2019Det har været en sløv start for byggeriet i 2019 – hvor der i første kvartal er igangsat færre byggeprojekter end samme periode i 2018. Det viser nye tal fra rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2019”, der netop er udgivet af Byggefakta A/S.

For første gang i fem år ses tendenser, der peger mod en svag opbremsning på det professionelle projektmarked. Ifølge den nye prognose fra Byggefakta forventes det, at der bliver igangsat byggeprojekter for 92,8 milliarder kr. i 2019. Det svarer til en nedgang på knap 8 milliarder kr. i forhold til det rekordhøje niveau i 2018.  Byggeriet holder på trods af nedgangen dog fortsat et højt niveau i 2019 sammenlignet med tidligere år.

DOWNLOAD RAPPORTEN "TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN Q1 2019" HER

Færre anlægsprojekter 

”Den helt overordnede årsag til nedgangen i 2019 findes inden for hovedgruppen ”Anlæg”.  Ifølge prognosen forventes det, at der igangsættes anlægsprojekter for knap 9 milliarder kr. i 2019, hvilket er en tilbagegang på 13,4 milliarder kr. i forhold til niveauet i 2018”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen, Byggefakta A/S. 

Hvor hovedgruppen ”Anlæg” i 2018 ramte et rekordhøjt niveau takket være flere mega-projekter, ser 2019 omvendt ud til at ramme et rekordlavt niveau. Ved rapportens udarbejdelse blev det udmeldt, at det indledende arbejde til Femern Bælt kan blive igangsat i år, men omfanget er endnu ikke afklaret, og derfor heller ikke medtaget i rapporten.

Mere nybyg og renovering i 2019

Der er dog mere nybyggeri og flere renoveringer på vej i forhold til sidste år. Direktøren for Byggefakta uddyber:

”Ser vi alene på nybyggeri og renovering, er der fortsat fremgang at spore i 2019 – med 5,5 milliarder kr. mere end i 2018. Det er især regionerne, som er klar med hospitalsbyggerier for milliarder. Første spadestik er dog endnu ikke taget til nogle af dem, og derfor er der fortsat risiko for, at de komplekse projekter bliver yderligere forsinket. Derudover er der også fortsat gang i boligbyggeriet på trods af forlydender om en sværere markedssituation.” 

 

Hent rapporten gratis og få alle detaljerne om byggeriet i 2019

Ny rekord på vej for boligbyggeriet

Ifølge rapporten forventes boligbyggeriet faktisk at sætte endnu en rekord i 2019. Med projekter for hele 40 milliarder kr. udgør boligerne hele 44 procent af det professionelle projektmarked, hvilket er det højeste niveau siden finanskrisen. 

”Boligbyggeriet fortsætter den kurs, vi har set de seneste år. Der er masser af projekter i pipelinen, og projekterne igangsættes som planlagt. Det er særligt i Region Sjælland, der forventes vækst for boligbyggeriet i 2019, men også de øvrige regioner, bortset fra Nordjylland, står til en moderat vækst”, afslutter Thomas Bejer-Andersen. 

Fortsat en høj andel af private projekter

De private bygherrer står for langt hovedparten af projektmarkedet, men efter en ekstraordinær høj andel af projekterne i 2018, forventes markedsandelen i 2019 at blive noget lavere. Niveauet er dog stadig højere end vi har set tidligere år. Generelt går udviklingen for bygherrerne i modsat retning end i 2018. Kommunerne går tilbage, mens både de almene boligselskaber og staten forventes at gå frem. Regionerne ser efter nogle stille år ud til at ramme et niveau, der ikke er set højere siden 2015.       

Presseomtale af "Trends for byggebranchen Q3 2018"

Dagens Byggeri – d. 6/5-19: Ny prognose: Byggeriet bremser op

Licitationen - d. 6/5-19: Rygterne om boligbyggeriets død er overdrevne  

 

Massivt datagrundlag 

Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2019” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder helt friske prognoser for det professionelle byggeri i 2019. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis på byggefakta.dk.