Du er her

Store regionale forskelle for byggeriet

16. februar 2018

Det er ingen overraskelse, at byggebranchen buldrer derud ad i disse år. Lige siden 2014 er antallet af igangsatte byggerier vokset, med undtagelse af en mindre tilbagegang i 2015. Dermed blev 2017 endnu et år med fantastisk vækst på det professionelle projektmarked, dog var byggeriet præget af regionale forskelle.

Nyt Hospital Hvidovre blev et af de største projekter i 2017

Et af de største projekter, der blev igangsat i 2017, var Nyt Hospital Hvidovre til 920 mio. kr., der efter planen skal være færdigbygget i april 2020. Hospitalet udvides med 32.000 m², en fælles akutmodtagelse, et barselsafsnit, en ny børneafdeling samt en ny hjerteafdeling (Illustration: LINK Arkitektur + Schmidt Hammer Lassen Architects).

Fortsat vækst i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden sidder fortsat på den største andel af totalmarkedet med projekter for hele 34,7 mia. kr. Det svarer til en fremgang på 8% sammenlignet med 2016. Byggeriet i regionen udgjorde i 2017 knap halvdelen af det samlede projektmarked, nemlig hele 44%. Det er et historisk højt niveau for regionen, som har været opadgående siden 2015. Det er især flere bolig- og anlægsprojekter, der har drevet væksten i regionen.

Tilbagegang i Region Sjælland

Region Sjælland blev den region, der i 2017 oplevede den største tilbagegang. Regionen er gået tilbage med 12% sammenlignet med niveauet i 2016. Med projekter for 7,8 mia. kr. udgjorde regionen dermed 10% af det samlede projektmarked. Det skal dog bemærkes, at 2016 var et særdeles godt år for regionen, da der blev igangsat flere og større projekter, hvilket ikke har vist sig at være gældende i 2017.

>> Få endnu flere detaljer om byggeriet
- hent "Trends for Byggebranchen 2013-2017" helt GRATIS !! <<

Flere boligprojekter til Region Syddanmark

Region Syddanmark har de seneste år været præget af tilbagegang for byggeriet. 2017 blev dog året, hvor regionen oplevede fremgang, da der blev igangsat projekter for 13 mia. kr. Byggeriet i regionen udgjorde dermed 16% af det samlede projektmarked i 2017. Dermed er regionen på vej tilbage til det høje niveau, vi så i 2014. I 2017 blev der igangsat flere boligprojekter samt erhvervsprojekter, som har været drivkraften bag regionens fremgang.

Stabilt niveau for Region Midtjylland

Den vækst, som har vist sig på det samlede projektmarked, har ikke vist sig i samme grad i Region Midtjylland i 2017. Der blev igangsat projekter for 16,3 mia. kr., og regionen holdt dermed niveauet fra 2016. Byggeriet i regionen udgjorde 20% af det samlede projektmarked, som er lavt sammenlignet med de tidligere år. Regionen oplevede tilbagegang af anlægs- og hospitalsprojekter, mens der blev igangsat flere projekter inden for ”Butik, kontor & lager”.

Et fremragende år for Region Nordjylland

Efter et dyk i 2016 kunne Region Nordjylland glæde sig over et år med fremgang. Der blev igangsat byggeprojekter med en samlet værdi på 7,6 mia. kr. Det svarer til en fremgang på hele 48% eller 2,5 mia. kr. mere i forhold til 2016. Regionen udgjorde dermed 10% af det samlede projektmarked. Det høje niveau i Region Nordjylland kan forklares med et antal stigende boligprojekter samt flere projekter inden for ”Sundheds- & Socialvæsnet”.

 

Det største igangsatte projekt i Region Syddanmark i 2017 blev det nye kontordomicil LEGO Campus i Billund til 900 mio. kr.

Kunne du tænke dig at vide, hvad de største projekter blev i de øvrige regioner?
Hent rapporten "Trends for Byggebranchen 2013-2017" helt GRATIS - den indeholder bl.a. top 10 lister med igangsatte projekter i ALLE fem regioner.

HENT DEN GRATIS RAPPORT HER


Statistik over byggeriet 2013-2017 - Ny rekord i 2017

 

Om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen 2013-2017" er en gratis rapport, som udgives af Byggefakta A/S.  Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2013-2017. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.