Du er her

Køge Kommune skaber vækst og flere job hos lokale virksomheder

Køge Erhvervsservice bruger Parabyg som katalysator for vækst hos de lokale virksomheder i Køge

Køge Kommune forventer en fremgang i byggeriet de kommende år. Derfor har kommunen igangsat et projekt, som skal sikre, at investeringerne skaber vækst og arbejdspladser inden for kommunegrænsen. Projektet går under betegnelsen ’Projekter, vækst og jobs’ og henvender sig til alle lokale virksomheder i Køge Kommune inden for bygge- og anlægsbranchen.

For enden af bordet som projektleder i Køge Erhvervsservice sidder Bent Lorentzen. Bent har mere end 20 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, hvor han har styret projekter for arkitekter og ingeniører, gennemført udviklingsprojekter med investorer og i en årrække haft salgsansvaret i Skandinavien for en international producent af byggeprodukter.

Parabyg er katalysatoren for vækst

Byggefaktas database Parabyg er udgangspunktet for hele projektet.

”Parabyg giver os et unikt overblik over samtlige byggeprojekter i kommunen, allerede tidligt i forløbet. Desuden får vi også detaljerede informationer om de enkelte projekter, inklusiv kontaktinformationer på de projektansvarlige. Denne viden er unik for de lokale virksomheder”, vurderer Bent Lorentzen.

Informationerne fra Byggefakta samles i Køge Erhvervsservices egen database kaldet Emnebanken. De lokale virksomheder kan tilmelde sig Emnebanken og får derigennem adgang til alle informationerne fra Parabyg. Hermed kan virksomhederne lettere orientere sig om kommunens aktuelle og kommende bygge- og anlægsprojekter. Derudover kan de markedsføre sig overfor store entreprenører og udviklere, der planlægger nybyggeri i Køge. Yderligere rummer Emnebanken oplysninger om ledige i Køge Kommune, som kan kontaktes, når der er behov for ny arbejdskraft.

"Parabyg giver os et unikt overblik over samtlige byggeprojekter i kommunen, allerede tidligt i forløbet"Bent Lorentzen, Projektleder, Køge Erhvervsservice

"Projektet skal sikre, at de lokale virksomheder i Køge Kommune får størst mulig andel i projekterne. Det vil både skabe flere arbejdspladser og gøre Køge Kommune mere attraktiv for erhvervsdrivende og potentielle tilflyttere. Noget som alt sammen gavner Køge Kommunes økonomi", fortæller Bent Lorentzen.

Stor interesse fra lokale virksomheder

Hele projektet, som er blevet til i tæt samarbejde mellem Byggefakta og Køge Erhvervsservice, er blevet modtaget særdeles positivt af de lokale virksomheder i Køge Kommune.

"Byggefakta er en fantastisk samarbejdspartner for projektet. Deres konsulenter har gjort et stort stykke arbejde for at realisere dette projekt og sikre at det kom godt fra start. Med Parabygs informationer garanterer vi, at virksomhederne i Køge Kommune kender til alle de aktuelle opgaver og entrepriser så tidligt som muligt, så de har mulighed for at byde ind med deres kompetencer".

Bent Lorentzen, Projektleder
Køge Erhvervsservice


Køge Erhvervsservice logo Bent Lorentzen, Projektleder

Bent Lorentzen, Køge Erhvervsservice

Om Køge Erhvervsservice

Køge Kommune har fremtidige investeringer for over 1 mia. kr. frem til 2017, og indtager dermed andenpladsen blandt de danske kommuner der bygger mest pr. indbygger fra 2014-2017.

Køge Erhvervsservice er en afdeling i Køge Kommune, som varetager projektet ’Projekter, vækst og jobs’. Projektet har til formål at bringe vækst til lokale virksomheder og skabe større efterspørgsel efter lokal arbejdskraft.