Du er her

Prognose 2015: Positiv udvikling men store forandringer

01. oktober 2014

Byggeaktiviteten i Danmark vokser med 4% i 2015*

Vi har netop færdiggjort vores nye rapport "Prognose 2015", som giver et komplet indblik i danske bygge- og anlægsprojekter i 2015. Rapporten dækker både offentlige udbud og professionelle private projekter og er udarbejdet på baggrund af store mængder data, indsamlet og verificeret af Byggefaktas researchafdeling.

Væksten i byggeriet fortsætter

"Prognose 2015" dækker 2.353 projekter i 2015 og det forventes, at der realiseres byggerier for knap 70 mia. kr. i Danmark til næste år.

”2014 har vist overraskende vækst i den danske byggeaktivitet, og det ser ud til, at vi holder niveauet og kan se frem til yderligere vækst på 4% i 2015.  I reelle tal svarer det til projekter for 2,8 mia. kr. mere end i 2014. Dette er vel og mærke ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som omfatter fire store anlægsprojekter, der påbegyndes i 2015 med en samlet anlægssum på 32 mia. kr. Femern Bælt-forbindelsen behandles særskilt for ikke at skævvride prognosen for den øvrige byggebranche”, fortæller direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta.

Store forandringer i markedet

Når vi ser nærmere på, hvordan byggerierne fordeler sig på blandt andet hovedgrupper, bliver det klart, at markedet forandrer sig i 2015. Prognosen for 2015 viser fremgang for hovedgrupperne ’Boliger’, ’Sport og fritid’, samt ’Butik, kontor og lager’. Fremgangen er dog mest markant inden for hovedgruppen ’Sundheds- og socialvæsnet’.

Når man ser på bygherretyper, er det primært de almene boligselskaber og regionerne, der driver væksten i 2015. Men der er store forskelle på, hvordan væksten fordeler sig i forhold til geografi og hovedgrupper. 

Nybyggeri eller renoveringer?

Som noget helt nyt indeholder 'Prognose 2015' alle projekter fordelt efter byggeart: Nybyg, Renovering, Kombination eller anlæg.  Rapporten viser alle projekter fordelt efter byggeart både overordnet men også fordelt på hovedgrupper og bygherretyper, for hele landet men også splittet ud på regioner.


Læs mere om 'Prognose 2015' og bestil den allerede i dag

Datagrundlag af høj kvalitet

Prognose 2015 er udarbejdet af Byggefakta, som er Danmarks førende leverandør af information om bygge- og anlægsprojekter. Rapportens data er trukket fra Byggefakta’s projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten er baseret på mere end 100.000 dataindsamlinger fra mere end 13.000 byggeprojekter. Rapporten dækker både offentlige og professionelle private projekter, og omfatter både ny-, til- og ombygninger samt ind- og udvendige renoveringer og anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.

* Ekskl. Femern Bælt-forbindelsen der behandles særskilt i rapporten
I 2015 indledes danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, Femern Bælt-Forbindelsen, for alvor. Der er allerede fuld gang i udbygningen af infrastrukturen og til efteråret 2015 begynder arbejdet for de fire store anlægsprojekter (Tunneludgravning og landopfyldning, Sydtunnelen, Nordtunnelen, Tunnelportaler og ramper) med en samlet anlægssum på 32 mia. kr. Et så omfattende projekt inden for et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige byggebranche. Derfor behandles de fire projekter isoleret i forhold til Prognose 2015 for at sikre, at vi giver et retvisende billede af udviklingen i byggebranchen i 2015. Forberedelsen af infrastrukturen på land og de øvrige mindre anlægsarbejder indgår i rapporten på normal vis.