Du er her

Stabil udvikling for byggeriet i 2016

07. oktober 2015

Ny rapport: Byggeriet holder et stabilt niveau i 2016 i forhold til 2015. Dog viser prognosen både forskydninger i forhold til, hvad der bygges, og hvor der bygges.

Vi har har netop udgivet særrapporten "Prognose 2016". Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i Danmark i 2016.  Rapporten er udarbejdet på baggrund af store mængder data, indsamlet og verificeret af vores Researchafdeling.

Mindre tilbagegang, men stabilt niveau for byggeriet i 2016

Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang for byggeriet på 2% i 2016 i forhold til niveauet i 2015. Prognosen dækker 2142 projekter i 2016, og det forventes, at der igangsættes projekter for mere end 69 mia. kr. i Danmark næste år. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsens fire store anlægsprojekter, som pt. er planlagt med byggestart i 2016*.

"Det er rigtigt positivt for den danske byggebranche, at det professionelle byggeri holder et stabilt niveau. Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 2013 til 2014. Totalmarkedet voksede med hele 10 mia. kr. og med de seneste prognoser, ser det altså ud til at byggeriet holder niveauet fra 2014 både i 2015 og i 2016. Dog viser prognosen en del forskydninger både i forhold til, hvad der bygges, og hvor i landet der bygges i 2016", fortæller adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

Få alle detaljerne om byggeriet i 2016 ... se mere her!

Fortsat mange boliger i 2016

Når vi ser prognosen fordelt på hovedgrupper, er det, ligesom vi så i 2015, fortsat boligbyggerierne, der fylder i 2016. Med projekter for 21,2 mia. kr. forventes boligerne at udgøre hele 31% af totalmarkedet i 2016. Derudover fylder hospitalsbyggerierne også fortsat en del. Med projekter for knap 8 mia. kr. holder hovedgruppen fortsat et højt niveau historisk set. Begge disse hovedgrupper går dog noget tilbage i forhold til niveauet i 2015.

Hovedgrupperne ”Sport, fritid, kultur & Hotel” samt ”Energi & Renovation” udvikler sig begge rigtigt positivt i 2016. Fremgangen for begge hovedgrupper skyldes, at der er planlagt både flere og større projekter i 2016.
Færre skole- og erhvervsbyggerier.

Derimod viser prognosen tilbagegang for hovedgrupperne ”Butik, Kontor & Lager” samt ”Skole & uddannelse”, og for begge disse grupper gælder det, at de rammer det laveste niveau i 5 år. Hovedgruppen anlæg går også tilbage med 10% i forhold til 2015, og det forventes dermed, at der igangsættes anlægsprojekter for 12 mia. kr. i 2016.

Regionale forskydninger i 2016

Der er godt nyt for Region Sjælland og Syddanmark, som begge oplever fremgang i 2016. Byggeriet i Region Hovedstaden holder et stabilt niveau ift. 2015, mens nordjyderne kan forvente en lille tilbagegang. Region Midtjylland er den eneste region, der går markant tilbage ift. niveauet i 2015.

"Region Midtjylland oplevede et boom i byggeriet fra 2014 til 2015 med en vækst på hele 46%. Væksten skyldes markant flere boligprojekter, samt flere større hospitals- og anlægsprojekter i regionen i 2015. Denne tendens ser altså ikke ud til at fortsætte i 2016, og byggeriet i Regionen er dermed tilbage på et mere normalt niveau historisk set", slutter Jens Slott Johansen.

Læs mere om "Prognose 2016" og bestil den allerede i dag...

Datagrundlag af høj kvalitet

Rapporten ”Prognose 2016” er udarbejdet af Byggefakta A/S, der er Danmarks førende leverandør af informationer om professionelt byggeri i Danmark. Rapportens data er trukket fra Byggefaktas projektdatabase, der indeholder detaljerede informationer om aktive, planlagte og afsluttede byggeprojekter. Rapporten er baseret på mere end 100.000 dataindsamlinger fra mere end 13.000 byggeprojekter. Rapporten dækker både offentlige og professionelle private projekter, og omfatter både ny-, til- og ombygninger samt ind- og udvendige renoveringer og anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.

Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupper og bygherretyper.


* Femern Bælt-forbindelsen
Prognosen for 2016 vises eksklusiv Femern Bælt-forbindelsen. Buddene på de fire store anlægsentrepriser, der var planlagt igangsat i 2015, lå væsentligt over det forventede. Derfor blev de fire store anlægsprojekter i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen udskudt til 2016. Projektet afventer lige nu politisk godkendelse. Femern Bælt-forbindelsen udmærker sig ved at være danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt med et samlet budget på over 40 mia. kr. Projekter af så omfattende karakter inden for et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige del af byggebranchen. Derfor vises prognosen for 2016 uden de fire store anlægsprojekter, der fortsat er planlagt med byggestart i 2016.