Du er her

Prognose for byggeriet i 2016 fordelt på regioner

03. november 2015

Vi har netop færdiggjort særrapporten Prognose 2016, der giver et unikt og detaljeret indblik i det professionelle byggeri til næste år.

Byggeriet holder et stabilt niveau

Prognosen for hele landet viser en mindre tilbagegang på 2% ift. niveauet i 2015. Totalmarkedet forventes dermed at udgøre 69,4 mia. kr. i 2016.

Vi så en stor fremgang for byggeriet fra 2013 til 2014, og det ser altså ud til, at byggeriet både i 2015 og 2016 holder niveauet fra 2014. Prognosen vises ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, som behandles særskilt for ikke at skævvride prognosen for den øvrige byggebranche.

Regionale forskydninger for byggeriet i 2016

Når vi ser på Prognosen for 2016, er der godt nyt for Region Sjælland og Syddanmark. Byggeriet i begge regioner forventes at udvikle sig positivt, med en vækst på hele 22% i forhold til niveauet i 2015.

Byggeriet i Region Hovedstaden holder et stabilt niveau ift. 2015, mens nordjyderne kan forvente en mindre tilbagegang.

Region Midtjylland er den eneste region, der går markant tilbage ift. niveauet i 2015.

Rapporten indeholder et detaljeret indblik i byggeriet i 2016 for hele landet og de 5 regioner.

Udvikling for byggeriet i 2016 ift. 2015

▶▶ Læs mere om "Prognose 2016" og få svar på alle dine spørgsmål - allerede i dag!

 

Prognose 2016 - et værktøj efterspurgt af branchen

Særrapporten Prognose 2016 er lavet som et værktøj til virksomheder i byggebranchen, der beskæftiger sig med professionel byggeri.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af flere forespørgsler fra de største virksomheder i byggebranchen. Alle oplevede at mangle tal og prognoser for byggeriet, når der blandt andet skulle udarbejdes budgetter og planer. Desuden mødte man flere steder også et krav om, at man skulle kunne dokumentere udviklingen fremadrettet på markedet overfor ejere og bestyrelser. De mange forespørgsler, vi fik, lignede hinanden så meget, at vi besluttede at udarbejde en generel særrapport for det professionelle byggeri. Rapporten ville dermed kunne købes markant billigere end hvis vi skulle lave specifikke rapporter til hver enkelt virksomhed.

Det er nu anden gang, vi udarbejder vores særrapport med prognoser for det kommende år. Læs mere om rapporten her eller ring 7025 3031, hvis du har spørgsmål til rapporten.