Du er her

Totalentrepriserne sætter ny rekord i 2017 med projekter for 39,6 milliarder

14. marts 2018

I de seneste fem år har fordelingen på valg af entrepriseform rykket sig. Traditionelt set har hovedentreprise været den mest populære udbudsform, men det har vendt sig, og siden 2014 har væksten på projektmarkedet vist sig at være i totalentreprisernes favør.

C.F. Møller er arkitekt på Carlsbergs fire etager høje hovedkontor i Valby

Byggeriet til Carlsbergs nye hovedkontor i Valby gik i gang i februar 2017 og forventes at være færdiggjort ultimo 2019. Kontorbygningen bliver fire etager høj og får en samlet størrelse på 15.500 m². C.F Møller er rådgivende arkitekt med Per Aarsleff som hovedentreprenør (Illustration: C.F. Møller Architects).

Totalentrepriserne sætter ny rekord

Entrepriseformen totalentreprise har oplevet en opadgående vækst siden 2013, hvor der blev udbudt projekter i totalentreprise for 18,2 mia. kr. mod 39,6 mia. kr. i 2017. Dette er en stigning på hele 117,3%. I 2016 tog entrepriseformen virkelig fart, da der blev igangsat projekter for 33,4 mia. kr., hvilket på daværende tidspunkt var det højeste niveau sammenlignet med tidligere år. Men i 2017 satte entrepriseformen endnu en ny rekord, da der blev igangsat projekter for 39,6 mia. kr. Det svarer til en fremgang på 6,2 mia. kr. eller 19% sammenlignet med 2016. Dermed udgjorde totalentrepriserne hele 50% af det samlede projektmarked i 2017.

Hovedentrepriserne holder niveauet

Projekter udbudt som hovedentreprise holdt i 2017 et stabilt niveau sammenlignet med de seneste fire år. I 2013 var hovedentreprise ellers den mest populære entrepriseform, men dette vendte i 2014, hvor der blev udbudt flere projekter inden for totalentreprise. I 2017 blev der igangsat projekter for 20,3 mia. kr. Hovedentrepriserne udgjorde dermed 26% af det samlede projektmarked. Da hovedentreprise traditionelt set har været den mest anvendte entrepriseform, vil der stadig være et vist niveau af udbudte og igangsatte projekter for denne entrepriseform, men den vækst, som vi generelt har set på det professionelle projektmarked, har ikke vist sig for hovedentrepriserne de seneste år.

 

VIL DU SE, HVEM DER BLEV DE STØRSTE HOVED- OG TOTALENTREPRENØRER I 2017?
SÅ HENT TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2013-2017 I DAG

 

Flere projekter udbudt som fagentreprise

Siden 2013 har der været en nedadgående tendens i projekter udbudt som fagentreprise, men i 2017 oplevede entrepriseformen endelig fremgang, idet der blev igangsat projekter for 10,8 mia. kr. Det svarer til en fremgang på 36% i forhold til 2016, og entrepriseformen udgjorde dermed 14% af det samlede projektmarked i 2017. Fagentrepriserne er dermed på vej tilbage mod niveauet, vi så i 2014, hvor der blev igangsat projekter for 10 mia. kr.

Endnu et år med tilbagegang for storentrepriserne

Entrepriseformen storentreprise har siden 2014 været karaktereiset af tilbagegang, hvilket også har vist sig og være gældende for 2017. Entrepriseformen er gået tilbage med 27% i forhold til 2016. Der blev i 2017 udbudt projekter inden for storentreprise for 6,3 mia. kr. Dermed udgjorde entrepriseformen kun 8% af det samlede projektmarked i 2017 og nærmer sig niveauet, vi så i 2013. Tilbagegangen kan forklares ved, at der i 2017 er blevet udbudt færre projekter inden for denne entrepriseform, samt at ingen af de udbudte projekter har været budgetteret til over 1 mia. kr., som vi oplevede i både 2014 og 2015.

 

HENT DEN GRATIS RAPPORT HER


Byggeriet 2013-2017 - Fordeling på Entrepriseformer

 

Om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen 2013-2017" er en gratis rapport, som udgives af Byggefakta A/S.  Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2013-2017. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.