Du er her

Enorme forskelle på de kommunale anlægsbudgetter

24. juni 2014

De danske kommuner har frem til udgangen af 2017 planlagt og budgetteret med byggeprojekter for knap 50 mia. kr. Men der er enorme forskelle. I Aarhus bygger man for 16.000 kr. per indbygger - otte gange mere end i Ballerup, hvor det tilsvarende tal blot er 2.000 kroner.

Rapporten "Kommunernes investeringer 2014-2017" indeholder nøgletal fra samtlige 98 kommuner. Rapporten har desuden 221 grafer samt 212 tabeller og illustrationer, som detaljeret viser kommunernes investeringer i anlægs og byggeprojekter fra 2014-2017.
Der er byggeprojekter for i alt 48,5 mia. kr. i perioden 2014-2017, og de er fordelt på 2.388 projekter. Heraf udgør 'Anlægsprojekter' 29 procent (ca. 14 mia. kr.), 'Skoler og uddannelse' udgør 27 procent (ca. 13. mia.) og 'Sport, fritid og kultur' tegner sig for 18 procent (ca. 8,6 mia.).

Byggeaktivitet pr. indbygger viser enorme forskelle

Rapporten introducerer et nyt nøgletal - Byggeaktiviteten pr. indbygger - der gør det muligt at se hvilke kommuner, som bygger mest pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 8.612 (index 100).

- For eksempel er den store Aarhus Kommune repræsenteret i top 3 med index 187, så her har byggekranerne travlt. Til gengæld står maskinerne næsten stille i en anden relativ stor kommune, Ballerup, som er placeret næstsidst i blot index 24 - hele 76 procentpoint under landsgennemsnittet. Generelt er der flere af de større forstadskommuner til København, der ligger et godt stykke under gennemsnittet, siger direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta, som står bag rapporten.

Underinvestering i 60 procent af kommunerne

57 kommuner ligger under landsgennemsnittet for byggeaktivitet pr. indbygger. Hvis alle disse kommuner øgede deres byggeaktivitet til landsgennemsnittet på 8.612 kr. pr. indbygger, vil det svare til, at der blev bygget for 7,4 mia. mere i Danmark. Det er ganske vist et teoretisk eksempel, men beregninger viser, at byggeri for 7,4 mia. kr. vil betyde cirka 5.000 flere arbejdspladser.

- Den samlede effekt vil dermed være ganske mærkbar, både i forhold til jobs i byggesektoren og i forhold til de underleverandører, som er med på projekterne, siger Jens Slott Johansen.

Om rapporten

Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2014. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos CRM-Byggefakta og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger.

Byggefakta med 50 ansatte har i mere end 20 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, private såvel som offentlige. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Informationerne udnyttes hver dag som et vigtigt værktøj hos Byggefaktas kunder, der omfatter Kommuner, offentlige og private bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere, leverandører af materialer og andre af byggeriets aktører.

Hent den seneste version af rapporten "Kommunernes investeringer" her ▶▶▶

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.