Du er her

Ny byggeprognose for 2018

13. maj 2018

2018 ser ud til at blive endnu et rekordår for det professionelle projektbyggeri, det viser den helt nye analyse Trends for byggebranchen Q1 2018.

Trends for byggebranchen - Rapporten kan hentes gratis i dag

2018 ser ud til at blive endnu et godt år for byggebranchen. Byggeriet er kommet godt fra land, og i de tre første måneder af 2018 er der allerede igangsat byggeprojekter for 24,7 mia. kr. mod 19,3 mia. kr. i samme periode i 2017.

Hent hele rapporten og få alle detaljerne her >>>

Byggeprojekter for 95 milliarder i 2018

Ifølge den nye prognose forventes det, at der igangsættes byggeprojekter for 95 mia. kr. i 2018. Det svarer til en fremgang på hele 19 pct. eller knap 15 milliarder kr. i forhold til 2017. Fremgangen i 2018 skyldes især flere store planlagte projekter i 2018, både inden for anlæg og sundhedssektoren, men også flere projekter inden for ”Skoler, uddannelse og forskning” trækker niveauet op.

”Generelt er der planlagt både flere og større projekter i 2018 sammenlignet med 2017. Når vi ser på tendenserne fra første kvartal, så ser det rigtigt godt ud. Projekterne bliver overordnet set igangsat som planlagt, og der er allerede nu igangsat flere projekter end på samme tid sidste år. Trods det høje aktivitetsniveau følger branchen altså godt med,” fortæller Jens Slott Johansen, direktør i Byggefakta A/S.

Hent den nye rapport gratis her

Boligerne fylder mest i prognosen

Boligbyggeriet er eksploderet de seneste år, og den udvikling ser ifølge den nye prognosen ud til at fortsætte i 2018, dog med aftagende styrke i forhold til tidligere år. Det forventes nu, at der igangsættes boliger for 34,5 mia. kr. i 2018, hvilket er en fremgang på 2,6 milliarder kr. eller 8 pct. i forhold til niveauet i 2017. Boligprojekterne udgør dermed fortsat langt den største del af byggeriet i 2018.

Anlæg, uddannelses- og sundhedssektoren driver væksten i 2018

Væksten i 2018 drives primært af projekter inden for anlægssektoren og hovedgrupperne ”Skoler, uddannelse & forskning” samt ”Sundheds- & socialvæsenet”. Alle tre hovedgrupper er i kraftig vækst – delvist grundet nogle ekstraordinært store projekter. Direktøren fra Byggefakta A/S uddyber:

”For anlægssektoren er det især det store projekt omkring Metro Sydhavnen, der er med til at trække niveauet op. Projektet har et samlet budget på over 8 milliarder kr. Det samme gælder i nogen grad for sundhedssektoren, hvor flere større projekter forventes igangsat i 2018. Anderledes ser det dog ud for byggeri til uddannelse og forskning, hvor fremgangen i 2018 skyldes flere store og mellemstore projekter, som er fordelt rundt i hele landet”.

Trends for byggebranchen Q1 2018 - fordeling af byggeriet på typer af projekter

Den private sektor holder højt tempo

De private bygherrer holder et fortsat højt tempo i 2018, hvor de forventes at tegne sig for 55 pct. af det samlede byggeri. Sammenlignet med 2017 taber de dog terræn i forhold til den offentlige sektor og de almene boligselskaber. Det forventes at både stat, regioner og kommuner igangsætter flere byggeprojekter i 2018 end i 2017. Prognoserne for regionerne viser en fordobling på byggeri i forhold til 2017, de forventes dermed at igangsætte projekter for omkring 7,3 milliarder kr.

Hvordan ser det ud på dit marked?

Har du overblikket over dit marked? Kunne du tænke dit et værktøj, der hurtigt og enkelt kan lave grafer over lige netop de projekter, der er relevant for din virksomhed? LIVE Statistik er byggebranchens bedste værktøj til at skabe overblik over byggeprojekter, byggeriet i regioner og kommuner, roller, referencer og meget mere. Med LIVE statistik får du overblik over alle de byggeprojekter, der er relevant for din virksomhed med ganske få klik.

Hør mere om mulighederne med LIVE Statistik >>>