Du er her

Ny Prognose: Det professionelle projektbyggeri er på vej mod 100 milliarder i 2018

29. august 2018

Trends for byggebranchen: Projektmarkedet vokser fortsat. Byggeriet har udviklet sig mere positivt end forventet i 2. kvartal 2018, hvor især erhvervsbyggeriet har overrasket.

Den professionelle byggebranche er kommet rigtig godt fra land i årets første 7 måneder. Ved udgangen af juli var der allerede igangsat projekter for 53,3 mil
liarder kr., hvilket er projekter for 6,7 milliarder kr. mere end på samme tidspunkt i 2017. Det viser den nye kvartalsrapport ”Trends for Byggebranchen Q2 2018”, som udgives af Byggefakta A/S. 

Trends for byggebranchen Q2 2018

Prognosen for 2018 er opjusteret yderligere efter 2. kvartal og viser nu en vækst for projektmarkedet på hele 21% i forhold til 2017. Det forventes, at der igangsættes projekter for hele 96,1 milliarder kr. i Danmark i 2018, hvilket er 16,6 milliarder mere end i 2017, som ellers var et rekordår for byggeriet. 

”En væsentlig del af den vækst, vi ser i 2018, kan forklares ved en kraftig stigning indenfor de offentligt finansierede anlægsprojekter. Her kan nævnes metroafgreningen til Sydhavnen på over 8 milliarder kr. og Ny Storstrømsbro til over 2 milliarder kr. Der er altid en håndfuld superprojekter, der hvert år fylder i prognosen. Men selv uden de to store projekter i 2018, ville vi altså opleve vækst i 2018 sammenlignet med 2017”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S, der står bag rapporten. 

Download rapporten "Trends for byggebranchen Q2 2018" her

Boliger men også anlægsprojekter fylder i prognosen 

Der er fremgang for langt de fleste typer af projekter i 2018. Boligerne udgør størstedelen af det professionelle projektbyggeri i 2018, med en fremgang på 11 pct. i forhold til 2017 forventes det nu, at der igangsættes boliger for 35,4 milliarder kr. Derudover er 2018 også præget af flere offentligt finansierede anlægsprojekter, hvilket viser sig i en markant fremgang for anlægsprojekterne på knap 8 milliarder kr. i 2018, der selvfølgelig i høj grad skyldes det store metroprojekt ved Sydhavnen. 

Markant flere skoleprojekter

En anden gruppe, der går markant frem i 2018, er byggeriet indenfor uddannelsessektoren. Prognosen viser en kraftig fremgang på hele 58% for byggeri indenfor ”Skoler, uddannelse og forskning”, der ellers har været inde i en stille periode de seneste 3 år. Ved udgangen af juli var der allerede igangsat projekter for samme beløb som i hele 2017. 

Flere erhvervsbyggerier på vej

En af overraskelserne i 2. kvartal har været udviklingen for hovedgruppen ”Butik, kontor, lager & industri”, hvor der er igangsat flere projekter end forventet. Med projekter for 14,3 milliarder kr. i 2018 ser det ud til, at erhvervsbyggeriet i 2018 rammer det højeste niveau i 5 år.

”Markedet for erhvervsbyggerier er ofte svært at forudsige, da pipelinen med projekter, som blot venter på den rigtige lejer, er stor. Men det faktum at tomgangsniveauet falder for erhvervssektorerne butik, kontor og industri, mens det er svagt stigende for boliger, gør at en del developere begynder at røre på sig. Og fortsætter denne udvikling, kan fremgangen for erhvervsbyggeriet måske vise sig at blive endnu større ved årets udgang”, tilføjer Thomas Bejer-Andersen. 

Hent rapporten og få alle detaljerne for byggeriet i 2018

De private bygherrer driver væksten

Siden sidste prognose er der sket væsentlige forskydninger i relation til, hvem der skaber væksten i byggeriet. Hvor de private bygherres andel af det samlede byggeri udvikler sig overordentligt positivt, er forventningerne til de offentlige bygherrer og almene boligselskaber nedjusteret i forhold til seneste prognose. Udviklingen indenfor offentligt og alment byggeri er dog fortsat overvejende positiv, og kun regionerne står til et marginalt fald i forhold til 2017.

Presseomtale af "Trends for byggebranchen Q2 2018"

Licitationen - den 29. august 2018: Det professionelle projektbyggeri nærmer sig 100 milliarder

Dagens Byggeri - den 29. august 2018: Projektbyggerier på vej mod 100 milliarder i år 

Politiken Byrum - den 29. august 2018: Prognose: Projektbyggeriet er 21 procent større end sidste år

Massivt datagrundlag 

Rapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2018” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder helt friske prognoser for det professionelle byggeri i 2018. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis på byggefakta.dk.