Du er her

73,6 milliarder fordelt på 6.147 projekter – Så meget bygger de danske kommuner for frem til 2021

18. juni 2018

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med projekter for 73,6 milliarder fordelt på 6.147 projekter i perioden 2018-2021. Men der er enorme forskelle på aktiviteten i de enkelte kommuner.

Byggefakta A/S har netop udgivet rapporten ”Kommunernes investeringer 2018-2021”, som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunernes forvaltninger og økonomiafdelinger. Rapporten giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år.

Download rapporten Kommunernes investeringer 2018-2021

Fremgang for de kommunale projekter

De danske kommuner har fra 2018 til og med udgangen af 2021 planlagt 6.147 kommunale byggeprojekter, der er budgetteret til 73,6 mia. kr. Det svarer til en fremgang på 2,6 mia. kr. eller 4 pct. sammenlignet med opgørelsen fra sidste års rapport. 

Download rapporten "Kommunernes Investeringer 2018-2021" her

Anlægsarbejde og skolerne fylder mest

”Det er især anlægsarbejde og skoleprojekter, der fylder blandt de kommunale projekter. Disse grupper udgør hhv. 36 og 28 pct. af projekterne frem til udgangen af 2021. Kommunerne forventer at igangsætte anlægsprojekter for hele 27,1 mia. kr. de kommende fire år, mens der er planlagt projekter indenfor ”Skole, uddannelse & forskning” for knap 20 mia. kr.  Projekter indenfor ”Sport, fritid, kultur & hotel” og ”Sundheds- og socialvæsenet” tegner hver for 13 pct. af de planlagte projekter”, fortæller Thomas Bejer-Andersen, direktør i Byggefakta A/S.

Enorme forskelle mellem kommunerne

Der er enorme forskelle på kommunernes aktivitetsniveau. Dette tydeliggøres af nøgletallet for de enkelte kommuners byggeaktivitet per indbygger. De danske kommuner bygger i gennemsnit for 12.724 kr. per indbygger i Danmark, en fremgang på 395 kr. i forhold til sidste år. Høje-Taastrup Kommune indtager førstepladsen med planlagte projekter for 1,2 mia. kr., hvilket svarer til byggerier for 23.959 kr. per indbygger, dette er 88 pct. højere end landsgennemsnittet. På anden pladsen ligger Gladsaxe Kommune, som bygger for knap 1,6 mia. kr., hvilket svarer til 22.897 kr. per indbygger. Hillerød kommune indtager en tredjeplads med projekter for 21.290 kr. per indbygger.

Blandt de 10 lavest placerede kommuner på listen ligger Fanø, Samsø og Langeland. Fanø Kommune har i de kommende fire år planlagt projekter for 7,2 mio. kr., hvilket svarer til 2.117 kr. per indbygger. I denne gruppe er desuden nogle større kommuner som bl.a. Svendborg, Frederikssund og Ringkøbing-Skjern. Sidst nævnte har med byggerier for knap 286 mio. kr. planlagt projekter for 5.010 kr. per indbygger.

”Der er fortsat enorme forskelle på byggeaktiviteten i de enkelte kommuner. Generelt ser vi dog at afstanden mellem de kommuner, der bygger mest og mindst per indbygger, er blevet mindre i år. Og der er færre kommuner, der ligger helt i bunden. For et par år siden så vi blandt andet, at en del af kommunerne på den Københavnske Vestegn lå meget langt fra de øvrige Københavnske kommuner, når vi så på aktiviteten per indbygger. Den tendens ser ud til at være vendt, og flere af kommunerne er nu kommet godt med”, fortæller direktøren fra Byggefakta A/S.

Hent rapporten og se top 98-listen, hvor alle kommunerne listes efter byggeaktivitet per indbygger

 Se forskellen på kommunernes aktivitetsniveau

Kommunerne i Midtjylland og Sjælland går frem

Især kommunerne i Region Midtjylland går frem og øger byggeaktiviteten de kommende år. Regionens kommuner igangsætter projekter for 17 mia. kr., hvilket er en fremgang på 7 pct. sammenlignet med sidste års opgørelse. Kommunerne i Region Sjælland har også planlagt flere projekter og igangsætter byggerier for 9 mia. kr., hvilket ligeledes er en fremgang. Kommunerne i de øvrige regioner holder desuden stabilt niveau med en lille fremgang i både antal projekter og samlet beløb.

Kommunerne i Region Hovedstaden topper fortsat listen med 2.026 projekter, der tilsammen udgør et beløb på over 28,8 mia. kr. En klar tendens viser, at kommunerne i Region Hovedstaden investerer væsentligt mere end de øvrige kommuner. I gennemsnit igangsættes projekter for 15.825 kr. per indbygger i regionen. I Region Nordjylland står det mest stille til, når man ser på byggeaktiviteten. Her bygges for lige knap 5 mia. kr. i løbet af de kommende fire år, hvilket svarer til byggerier for 8.355 kr. per indbygger.

Få adgang til Danmarks største projektdatabase

Ring til os på 7025 3031, og lad os tage en snak om, hvordan du kan bruge vores informationer til at skabe værdi og vækst i din forretning.

Prøv databasen allerede i dag - klik her og bestil en gratis og uforpligtende demo 

Presseomtale af "Kommunernes Investeringer 2018-2021":

Licitationen - den 19. juni 2018: Kommunerne vil bygge for 74 mia. kroner

Udbudsmedia - den 19. juni 2018: Byggelystne Kommuner

Tvmidtvest - den 19. juni 2018: Store forskelle: Så meget bygger din kommune for

Danske Kommuner - den 19. juni 2018: Høje-Taastrup har den største kommunale byggeaktivitet 

 

Om rapporten

Rapportens perspektiv er ″Kunden i fokus″. Rapportens fokus er således ikke på finansieringen af anlægsinvesteringerne, men på kommunen som bygherre – den der i praksis forvalter investeringerne.

”Kommunernes investeringer 2018-2021” indeholder nøgletal for samtlige 98 kommune med antal projekter, totale anlægssummer, byggeaktivitet per indbygger samt byggerier fordelt på hovedgrupper. Ligeledes listes de største aktuelle bygge- og anlægsprojekter for hver kommune.

Rapporten ”Kommunernes investeringer 2018-2021” er udarbejdet af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2018. Alle planer er gennemgået i detaljer af researchafdelingen hos Byggefakta, og projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur. Rapporten er gratis og kan hentes via Byggefakta.dk.