Du er her

Kommunerne bygger for over 61 milliarder...

01. juli 2015

NY RAPPORT: Få indblik i samtlige 98 kommuners bygge- og anlægsprojekter frem til 2018...

Byggefaktas A/S har netop udgivet rapporten kommunernes Investeringer 2015-2018, som kan downloades gratis. Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunernes forvaltninger og økonomiafdelinger.

Byggerier for over 61. milliarder

De danske kommuner har frem til udgangen af 2018 planlagt og budgetteret med byggeprojekter for mere end 61 mia. kr. fordelt på 3.202 projekter. Heraf udgør ”Anlægsprojekter” 39 procent (ca. 24 mia. kr.), ”Skoler og uddannelse” udgør 24 procent (ca. 14,7 mia. kr.) og 'Sport, fritid og kultur' tegner sig for 13 procent (ca. 8,1 mia.) af det samlede byggeri.

Enorme forskelle på de kommunale anlægsbudgetter

Rapporten indeholder nøgletallet ”Byggeaktivitet pr. indbygger”, der gør det muligt at sammenligne kommunernes investeringer på tværs af landet. Landsgennemsnittet er 10.910 kr. per indbygger i Danmark. Men der er store forskelle på byggeaktiviteten i kommunerne på tværs af Danmark. Fra Aarhus der ligger i top med over 28.345 kr. til Lolland kommune, der ligger helt i bunden med investeringer for 3.465 kr. per indbygger.
Indblik i byggeprojekter for alle kommuner

Rapporten indeholder nøgletal for alle 98 kommune med antal projekter, totale anlægssummer, byggeaktivitet per indbygger samt byggerier fordelt på hovedgrupper. Ligeledes listes de største aktuelle anlægsprojekter for hver kommune.

Hent "Kommunernes investeringer 2015-2018" gratis her ▶▶▶

Om rapporten
Ved indsamling af information til rapporten ”Kommunernes investeringer 2015-2018” har researchafdelingen hos Byggefakta gennemgået samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2015. Alle projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. I forbindelse med gennemgang af investeringsplanerne har vi samarbejdet med samtlige kommuners økonomiafdelinger, der har haft data til korrekturgennemgang inden publicering af det endelige materiale.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til rapporten

Se mere om vores rapporter og analyser