Du er her

Færre fagentrepriser i byggeriet

12. marts 2015

Der blev udbudt færre fagentrepriser i 2014 ift. 2013

Mens der blev udbudt projekter i fagentrepriser i 2013 for ca. 12,8 mia. kr. faldt beløbet til 10,1 mia. kr. i 2014. Det rammer i sær de små og mellemstore virksomheder, viser analyse, som Mester Tidende har fortaget sammen med Byggefakta A/S.

Den del af byggeriet, hvor håndværksmestrene arbejder som underentreprenører eller byder på fagentrepriser, løb i 2014 samlet op i rundt regnet 10,1 mia. kr. Det er et fald på 21 pct. i forhold til 2013, hvor fagentrepriserne løb op i ca. 12,8 mia. kr.

Det viser en analyse, som Mester Tidende har foretaget i samarbejde med Byggefakta.

Analysen viser også, at der i 2014 på det professionelle projektmarked (ekskl. opgave for parcelhusejere og lignende) blev udbudt 540 opgaver i fagentrepriser og at den gennemsnitlige fagentreprise har en pris på ca. 18,8 mio. kr.
Markedet er især vigtigt for mange små og mellemstore håndværksvirksomheder, som netop henter store dele af deres omsætning hjem ved at arbejde som underentreprenører eller ved at byde på fagentrepriser.

Virksomhederne i installationsbranchen henter f.eks. op til 70 pct. af deres omsætning hjem fra fagentrepriser, fremgår det af tal fra TEKNIQ.

Flere totalentrepriser

På landsplan blev der i 2014 igangsat projekter for sammenlagt ca. 69,7 mia. kr. og heraf altså 10,1 mia. kr. i fagentrepriser, 20,0 mia. kr. i hovedentrepriser, 27,5 i totalentrepriser og 10 mia. kr. i storentrepriser.

Mens projekter i fagentrepriser blev færre, så steg projekter i totalentrepriser med 52 pct. mens projekter udbudt i hovedentrepriser er nogenlunde status quo.

- Hvilken entrepriseform en opgave udbydes i afgøres ofte i løbet af planlægnings- og projekteringsfasen og afhænger både af opgavens art og af hvem der er bygherre. Det er svært at sige noget om, hvorfor der ses et fald for fagentrepriser. Tallene viser dog, at der var ekstraordinært mange fagentrepriser i 2013. Tallene fra både 2011 og 2012 flugter således meget godt med 2014 forklarer adm. direktør Jens Slott Johansen, Byggefakta, til Mester Tidende.

Hvordan ser det ud for fagentrepriserne i 2015?

- Selvom man som tommelfingerregel kan sige, at jo større en opgave er, desto større er sandsynligheden for, at den udføres som total- eller hovedentreprise, så sker det også, at selv store projekter udføres som fag- eller storentreprise.

Det betyder, at det er vanskeligt at give en helt nøjagtig prognose for, hvor mange opgaver der vil blive udbudt i fagentreprise i 2015. Hvis bare en enkelt eller to store projekter, som er planlagt igangsat i år gennemføres som fagentrepriser, så vil det påvirke prognosen ganske kraftigt, siger Jens Slott Johansen.

For omkring 40 pct. af projekterne i 2015 er entrepriseformen på nuværende tidpunkt ikke besluttet. Fra det vi ved om projekterne her og nu kan vi sige, at fagentrepriserne i 2015 tegner sig for ca. 5 mia.kr., storentrepriser for ca. 8,2 mia. kr., hovedentrepriser for ca. 18, 3 mia. kr. og totalentrepriser for ca. 22.9 mia. kr., siger Jens Slott Johansen.

Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i Byggefaktas projektdatabase, som indeholder over 9000 aktive byggeprojekter.