Byggefakta

Kommunernes
Investeringer 2019-2022

NY RAPPORT: De danske kommuner har frem til udgangen af 2022 planlagt og budgetteret med 5.914 kommunale byggeprojekter for 73,1 mia. kr. Se hvor meget kommunerne i dit område bygger de kommende fire år.

Kommunernes Investeringer 2019-2022

Bliv opdateret på kommunernes væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer i årene 2019-2022.

Få et detaljeret indblik i samtlige 98 kommuner og se:

  • Antal projekter
  • Totale anlægssummer
  • Nøgletallet ”aktivitet pr. indbygger”
  • Byggerier fordelt på hovedgrupper (typer projekter)
  • Hvornår projekterne bliver igangsat
  • De 10 største projekter for hver enkelt kommune
  • Datagrundlag af højeste kvalitet

Du kan læse mere om rapporten her

Om rapporten:

Rapportens data er baseret på de 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2019. Alle planer er gennemgået i detaljer af vores researchafdeling og alle projekter, der indgår i rapporten, er registreret på baggrund af telefoninterviews med kommunernes forvaltninger. Herefter har kommunernes økonomiafdelinger haft data til gennemgang og korrektur.

Download rapporten