Du er her

De private bygherrer skruede endnu engang op for investeringerne i 2017

21. marts 2018

De private bygherrer har de seneste fire år øget investeringerne markant, og 2017 blev ingen undtagelse. Bygherretypen satte nemlig ny rekord i 2017 med projekter for 48,6 mia. kr. Bygherretypen Offentlig Kommune blev i 2017 overhalet af de almene boligselskaber, der igangsatte projekter for hele 11 mia. kr. og blev dermed den andenstørste bygherretype i 2017.

Danica Ejendomsselskab ApS er bygherrer på Danske Banks nye kontorbygning

Byggeriet til Danske Banks nye kontorbygning i Aarhus gik i gang i september 2017 og forventes at stå færdigt i februar 2019. Bygherrer på projektet er Danica Ejendomsselskab ApS. Kontorbygningen skal i alt samle 650 medarbejdere fra flere af virksomhedens centrale funktioner i området. Raundahl & Moesby A/S er totalentreprenør med Arkitema som arkitekt og Niras A/S som ingeniør (Illustration: Arkitema Architects).

De private bygherrer satte rekord igen

De private bygherrer skruede endnu engang op for investeringerne i 2017 med projekter for 48,6 mia. kr., hvilket er 6,7 mia. kr. mere sammenlignet med 2016. Dermed satte bygherretypen ny rekord og udgjorde hele 61% af det samlede projektmarked i 2017. Det er især de mange boligprojekter, som har været med til at præge fremgangen for de private bygherrer i 2017. Kigger vi fire år tilbage igangsatte de private bygherrer projekter for 27 mia. kr., og siden har bygherretypen hvert år øget investeringerne, hvilket det også tyder på, at de vil gøre i 2018.

Mere nybyggeri til de almene boligselskaber

Det er ikke kun de private bygherrer, der kan glæde sig over, at 2017 blev et rekordår. De almene boligselskaber satte i 2017 også rekord med projekter for hele 11 mia. kr. Bygherretypen er dermed gået frem med 19% i forhold til 2016 eller 1,8 mia. kr. Bygherretypens projekter udgjorde 14% af det samlede projektmarked. Fremgangen for bygherretypen i 2017 har primært været drevet af nybyggeri, som udgjorde 4,3 mia. kr. i 2017 mod 2,9 mia. kr. i 2016. I 2018 ser det ud til, at bygherretypen vil øge investeringerne endnu engang, og det er igen flere projekter inden for nybyggeri, der er drivkraften bag.

 

VIL DU SE, HVEM DER BLEV DE STØRSTE BYGHERRER I 2017?
BÅDE FOR DE PRIVATE, DE ALMENE BOLIGFORENINGER OG DE OFFENTLIGE BYGHERRER
SÅ HENT TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2013-2017 I DAG

 

Staten som bygherretype holdt et stabilt niveau

Bygherretypen Offentlig Stat igangsatte projekter for 5,2 mia. kr. i 2017, hvilket er stort set samme niveau sammenlignet med både 2016 og 2015. I 2014 oplevede bygherretypen en markant fremgang, hvilket skyldes, at der blev igangsat flere store anlægsprojekter samt to store uddannelsesbyggerier. I 2018 ser det på nuværende tidspunkt ud til, at staten som bygherretype vil holde kadencen.

Tilbagegang for de kommunale projekter

Bygherretypen Offentlig kommune går tilbage med 11% i forhold til 2016. Kommunen igangsatte projekter for 10,7 mia. kr. i 2017 og udgjorde dermed 13% af det samlede projektmarked. Kommunerne øgede ellers investeringerne markant i 2016 og ramte det højeste niveau i fem år. Fremgangen var især centreret omkring flere skoleprojekter. På nuværende tidspunkt ser 2018 ud til at blive et godt år for kommunen som bygherretype, da det forventes, at der igangsættes projekter for 14,4 mia. kr.

Endnu et år med tilbagegang for regionen som bygherrer

Bygherretypen Offentlig Region holdt niveauet i 2017 med igangsatte projekter for 3,6 mia. kr., og bygherretypens projekter udgjorde dermed 5% af det samlede projektmarked. Kigger vi fem år tilbage, ses der store udsving mellem årene for denne bygherretype. Udsvingene skyldes, at regionerne primært er bygherrer på de store hospitalsprojekter. Både i 2013 og 2015 blev flere af de store hospitalsprojekter igangsat, hvilket forklarer det høje niveau i begge år. Bygherretypen ser på nuværende tidspunkt ud til at gå frem i 2018, hvilket blandt andet skyldes ud- og ombygningen af Køge Sygehus til Sjællands Universitetshospital.

HENT DEN GRATIS RAPPORT HER


Fordeling på bygherretyper 2013-2017

 

Om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen 2013-2017" er en gratis rapport, som udgives af Byggefakta A/S.  Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2013-2017. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via byggefakta.dk.