Du er her

De private bygherrer holdt byggeriet oppe i 2015

01. februar 2016

I 2014 tog det professionelle byggeri i Danmark et ordentligt hop, og der blev igangsat projekter for hele 11 mia. kr. mere end i 2013. Denne fremgang var især båret af de private bygherrer. De private bygherrer øgede deres investeringer markant fra 2013 til 2014. Og de holdt altså kadencen i 2015.

Byggefakta A/S har netop udgivet rapporten ”Trends for byggebranchen 2011-2015”, der indeholder den endelige opgørelse over igangsatte byggeprojekter i 2015.

2015 - Et år med stabilitet dog store forskydninger

Byggeriet holdt et stabilt niveau i 2015 dog med en mindre tilbagegang på 3% i forhold til 2014. Det professionelle byggeri tog et ordentlig hop i 2014, hvor totalmarkedet voksede med hele 11 mia. kr. i forhold til 2013. Væksten har bidt sig fast, og totalmarkedet i 2015 udgjorde 67,5 mia. kr.

På trods af den stabile udvikling for byggeriet overordnet set har meget dog ændret sig sammenlignet med 2014. 2015 har blandt andet budt på markante regionale forskydninger. Byggeriet boomede i Region Midtjylland, mens aktivitetsniveauet i Region Hovedstaden og især i Region Syddanmark gik tilbage i 2015.

Boligprojekterne er eksploderet de seneste år

2015 bød desuden på stor fremgang for boligprojekterne samt hospitalsbyggerierne. Tilsammen voksede de to grupper med 10,8 mia. kr. i 2015 i forhold til 2014. Der blev igangsat rigtigt mange hospitalsprojekter i 2015, som fylder godt i statistikken. Derudover tog boligerne altså igen et ordentligt hop i 2015. Et hop som betyder, at hovedgruppen i 2015 næsten har fordoblet niveauet i forhold til 2013, når man ser på værdien af igangsatte projekter.
”Boligerne fylder rigtigt meget i statistikken i 2014 og 2015. Begge år voksede hovedgruppen med mere end 4 mia. kr. I 2015 udgjorde boligerne dermed en tredjedel af det professionelle byggeri i Danmark. Fremgangen for boligprojekterne i 2015 skyldes især, at der blev igangsat markant mere nybyggeri”, fortæller adm. dir. Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.  
Tilbagegangen i 2015 ses primært for hovedgrupperne ”Skoler, uddannelse & forskning” og ”Energi & renovation”, som begge er gået markant tilbage i forhold til 2014. Derudover ses der også en tilbagegang for hovedgrupperne ”Anlæg” og ”Butik, kontor og lager” sammenlignet med 2014.

De private bygherrer har skruet op for investeringerne

Det er især de private bygherrer, der har skruet op for investeringerne de seneste år. De private bygherrer øgede deres investeringer markant fra 2013 til 2014. Og de holdt altså kadencen i 2015. De private bygherrer igangsatte projekter til en samlet værdi af 35,5 mia. kr. i 2015, hvilke er en fremgang på 1,4 mia. kr. i forhold til 2014 og hele 7,2 mia. kr. mere end i 2013. De private bygherrer tegnede sig for hele 53% af totalmarkedet i 2015 mod kun 49% i 2014.
”2015 er andet år i træk, hvor vi ser et væsentligt højere niveau for de private bygherrer sammenlignet med tidligere. Den fremgang, vi har set for byggeriet, har altså primært være skabt af privat finansierede projekter. Det er rigtigt positivt for branchen generelt. Det vidner om, at investeringslysten er opadgående, hvilket blandt andet skyldes fremgangen på boligmarkedet”, afslutter Jens Slott Johansen.

Trends for byggebranchen 2011-2015, med statistik for det professionelle byggeri de seneste 5 år, kan downloades gratis her:

Hent den seneste version af Trends for byggebranchen - GRATIS HER ▶▶▶

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Yderligere information:
Byggefakta A/S
Adm. direktør Jens Slott Johansen
Tlf.: 7025 3031
Mobil: 2247 7416
Mail: jsj@byggefakta.dk
www.byggefakta.dk