Du er her

7 ting du (måske) ikke vidste om byggeriet i 2016...

19. oktober 2015

Vi har netop færdiggjort særrapporten Prognose 2016, der giver et unikt og detaljeret indblik i det professionelle byggeri til næste år.

Rapporten er et værktøj, der er udarbejdet til dig, der skal planlægge og lave budgetter for 2016.

Vi løfter lidt af sløret her…

1. Byggeriet holder et stabilt niveau i 2016

Men der er store forskydninger ift. hvor der bygges, og hvad der bygges. Men grundlæggende er det positivt, at byggeriet holder et stabilt niveau. Vi så en stor vækst fra 2013 til 2014, og det ser ud til at niveauet holder både i 2015 og 2016.

2. Der forventes yderligere tilbagegang for erhvervsbyggeriet i 2016

Det ser ud til at hovedgruppen ”Kontor, butik og lager” oplever tilbagegang både i 2015 og altså også i 2016. Vi forventer altså, at der igangsættes færre erhvervsbyggerier i 2016. Men hvordan ser det ud for de øvrige af byggeriets hovedgrupper? I Prognose 2016 kan du se udviklingen for byggeriets hovedgrupper i hele landet, men også for de 5 regioner.

3. 15% af byggeriet i 2016 er rene renoveringsprojekter

Der er tale om en tilbagegang for renoveringsprojekterne ift. 2015. Men hvordan ser byggearten ud fordelt på hovedgrupper? Og hvordan fordeler det sig på bygherretyper? Prognose 2016 indeholder alle detaljerne, både for hele landet og de fem regionen. Beskæftiger man sig eksempelvis primært med boligrenoveringer, indeholder rapporten eksempelvis prognosen fordelt byggeart (nybyg, renovering, kombination eller anlæg) og hovedgrupper.  Dermed kan du på en enkel måde se, hvordan markedet for boligrenoveringer udvikler sig.

4. Byggeriet i Region Syddanmark udvikler sig positivt ift. 2015

Det er dejligt for regionen med fremgang. 2015 var generelt et år, der var karakteriseret ved fravær af større projekter i regionen. Det ser altså ud til at vende i 2016. Men hvad er det, der bygges mere af, og hvem er de største bygherre i regionen i 2016? I Prognose 2016 er det muligt at se hvilke hovedgrupper, der bærer fremgangen i regionen. Derfor er det også muligt at se, om du skal forvente fremgang for din virksomhed.

5. Der er nybyggeri i Region Hovedstaden for 12,7 mia. kr.

Prognose 2016 viser, hvordan byggeriet fordeler sig på byggeart for se øvrige regioner, der er nemlig stor forskel fra region til region på hvilke typer af projekter, der fylder i 2016.

6. Vejdirektoratet forventes at bliver den 2. største bygherre i 2016

Hvem bliver den største bygherre, og hvordan ser hele top 10 listen for 2016 ud? I vores særrapport Prognose 2016 finder du top 10 lister for bygherre, arkitekter, ingeniører og hoved/totalentreprenører. Med Prognose 2016 får du overblik over de største aktører i 2016. Rapporten indeholder også top 10 lister for projekter både for hele landet og de fem regioner.

7. Bygherretypen "Offentlig – Kommune" udvikler sig positivt ift. 2015

Men hvor stor er væksten ift. 2015, og hvor meget bygger kommunerne egentlig for i 2016?

 

BEMÆRK! Tallene i denne artikel er er udarbejdet i oktober 2015, men du kan hente "Trends for byggebranchen" og få de opdaterede prognoser for indeværende år - Helt GRATIS her .

Er du interesseret i Prognoserne for 2017?

Rapporten Prognose 2016 er en særrapport, som udkom 1. oktober 2015. Den nye rapport med tal for 2017 forventes at udkomme 30. september 2016.

▶▶ Læs mere om "Prognose 2017" - og bestil rapporten i dag!

Prognoserapporter - et værktøj efterspurgt af branchen

Særrapporten Prognose 2016 er lavet som et værktøj til virksomheder i byggebranchen, der beskæftiger sig med professionel byggeri. Prognosen er udarbejdet på baggrund af flere forespørgsler fra de største virksomheder i byggebranchen. Alle oplevede at mangle tal og prognoser for byggeriet, når der blandt andet skulle udarbejdes budgetter og planer. Desuden mødte man flere steder også et krav om, at man skulle kunne dokumentere udviklingen fremadrettet på markedet overfor ejere og bestyrelser. De mange forespørgsler, vi fik, lignede hinanden så meget, at vi besluttede at udarbejde en generel særrapport for det professionelle byggeri. Rapporten ville dermed kunne købes markant billigere end hvis vi skulle lave specifikke rapporter til hver enkelt virksomhed.