Byggefakta
Trends for byggebranchen

Følg de nyeste trends for byggeriet

Der er stor forskel på, hvordan COVID-19 har påvirket aktører i byggebranchen. Det giver rapporten "Trends for byggebranchen Q3 2020" et overblik over.

Byggebranchens COVID-19 vindere og tabere

Det professionelle projektmarked har klaret sig bedre gennem COVID-19 end frygtet. Men ikke alle regioner er lige upåvirkede og især byggeriet i Region Hovedstaden er ramt i 2020, når vi kigger på mængden af igangsatte projekter.

Tilbage i marts lammede COVID-19 store dele af dansk erhvervsliv og ikke mindst byggeriet. Hos Byggefakta A/S nedjusterede vi derfor forventningerne til antallet af bygge- og anlægsprojekter med byggestart i 2020. Heldigvis er de forventninger løbende blevet opjusteret og i den nyeste rapport ”Trends for byggebranchen Q3 2020” forventes det nu, at der bliver bygget for godt 89,8 mia. kr. i 2020 – en opjustering på mere end 1 mia. kr. fra forrige prognose, men en tilbagegang på 10 pct. i forhold til 2019.

”Med knap to måneder tilbage af 2020, kan vi så småt begynde at danne os et faktisk billede af, hvordan det kommer til at gå for det professionelle projektbyggeri i 2020. Vi har hele tiden vidst, at byggeriet i 2020 ikke ville nå samme højder som i 2019. Med COVID-19 som en påvirkende faktor, kiggede vi foråret ind i et byggeår, der så ud til nærmest at gå i stå. Heldigvis har virkeligheden ikke matchet vores frygt, hvilket gør os optimistiske for både 2020 og nu også 2021. Dog er der fortsat regionale forskellige på, hvor stor indvirkning COVID-19 har haft for igangsættelsen af byggerier”, fortæller adm. Direktør Thomas Bejer-Andersen.

Hent den nye prognose for byggeriet i 2020 helt gratis - klik her

2020-Q3-regionskort-pm-blog


Positiv udvikling for byggeriet i Vestdanmark

Når prognosen for byggeriet opjusteres for hele landet, skyldes det alene positive udviklinger for byggeriet i Vestdanmark. I Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark er forventninger til byggeriet opjusteret i den seneste prognose. Opjusteringen skyldes, at både det kommunale men især også det private byggeri har udviklet sig positivt.

Både Midtjylland og Nordjylland kan nu se frem til en pæn fremgang for byggeriet i 2020. Det skal dog bemærkes, at byggeriet i 2019 især i Region Midtjylland lå på et meget lavt niveau sammenlignet med tidligere år.

Trods opjustering af forventningen til byggeriet i Syddanmark står regionen forsat til en tilbagegang på 17 pct. sammenlignet med 2019. Tilbagegangen er ikke overraskende, da regionen havde et rekordår i 2019 med flere større hospitalsbyggerier. Prognosen for Region Sjælland er uændret, og regionen kan snart se tilbage på et pænt 2020, hvor især flere store energiprojekter og de deraf følgende anlægsprojekter flydte godt blandt projekterne i regionen.

Vidste du, at du kan se detaljerede projektinformationer om alle offentlige  udbud og licitationer i vores Projektdatabase? Prøv en gratis demo i dag >>

Markant tilbagegang for projektbyggeriet i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er forsat den region, der står til at lide mest under COVID-19 indtoget. Hovedstaden var også den region med mest at tabe efter flere år med markant vækst. Prognosen er endnu engang nedjusteret efter tredje kvartal, og det forventes nu at der igangsættes projekter for 31,3 mia. kr. i regionen i 2020. Dette er en tilbagegang på 27 pct. eller 11,5 mia. kr. i forhold til 2019. Der er altså tale om en markant tilbagegang for byggeriet i regionen, der nu er tilbage på 2016-niveau. Tilbagegangen skyldes, at flere store projekter i regionen er udskudt til 2021, og især private bygherrer holder igen med igangsættelsen af både bolig- og erhvervsbyggeri.


Billede1-trend-q3-2020-960

 

Efter flere år med vækst for boligbyggeriet er trenden nu vendt

Trends for byggebranchen: 2020 byder på færre bolig- og hospitalsprojekter. Til gengæld der sat turbo på etableringen af solcelleanlæg, og så er der igen kommet lidt gang i anlægsprojekterne.

2020 står i energibyggeriet tegn

Prognosen for hovedgruppen Energi og renovation er opjusteret markant i tredje kvartal og står nu til en fremgang på 170 pct. sammenlignet med 2019. Den markante opjustering skyldes især at byggeri af solcelleanlæg nu for alvor er kommet i gang.

Derudover ses også en markant fremgang i hovedgruppen Anlæg i 2020 i forhold til det rekordlave niveau i 2019. Det forventes nu, at der igangsættes anlægsprojekter for 12,8 mia. kr. i 2020. Både stat, kommuner og forsyningsvirksomheder forventes at igangsætte væsentligt flere projekter end sidste år. Kommunerne igangsætter mange mindre vejprojekter, men der er næsten ingen større vejanlæg. Anlægsarbejder udgør relativt mest i Syddanmark, hvor der er projekter for 2,8 mia. kr. omfattende forsyningsledninger og jernbaneprojekter. Også Hovedstadens Letbane fylder blandt anlægsprojekterne.

Ingen superprojekter i sundhedssektoren

I modsætning til Energiprojekternes vækst er hovedgruppen Sundheds- og socialvæsnet, hvor forventningerne til byggeriet er nedjusteret en anelse fra sidste prognose. Dette skyldes udsættelsen af projekter til 2021. Sammenlignet med 2019 forventes en tilbagegang på 62 pct. 2019 var et rekordår for hovedgruppen, hvor flere superprojekter blev igangsat, og nedgangen i 2020 var derfor forventelig.

Færre boligprojekter går i jorden i 2020

Boligbyggeriet har været en konstant vækstmotor for byggebranchen de seneste år. Med den seneste prognose er denne trend nu for alvor vendt og boligbyggeriet er tilbage på 2016 -niveau. Ifølge prognosen forventes det, at der igangsættes projekter for 33,5 mia. kr. hvilket er en tilbagegang på 7,1 mia. kr. i forhold til 2019. Tilbagegangen for boligprojekterne skyldes færre boligprojekter med private bygherrer. Der bygges færre boliger i hele landet, men størst er faldet i Region Hovedstaden, der efter et rekordår står til et fald på hele 4,9 mia. kr.

 

Billede2-trend-q3-2020-960

 

Faktaboks om rapportens data

Byggefakta A/S udkommer fire gange om året med kvartalsrapporten ”Trends for byggebranchen”, hvor de nyeste forventninger til byggeriet bliver bragt. Alle tal stammer fra den seneste rapport ”Trends for byggebranchen Q3 2020” og indeholder prognoser for det professionelle byggeri i Danmark. Data omfatter både offentlige og professionelle private bygge- og anlægsprojekter. Tallene dækker dermed ikke borgers byggerier som nye parcelhuse eller carporte. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Totalsummen for et byggeprojekt registres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta A/S været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 researchinterviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

 

Hent rapporten "Trends for byggebranchen Q3 2020" helt gratis her