Byggefakta-logo-1200px
Trends for byggebranchen

Følg de nyeste trends for byggeriet

Ny rapport: Byggeriet har overgået alle forventninger i årets første halvår. Men situationen ser helt anderledes ud for resten af året, hvor konsekvenserne af krigen i Ukraine og leveranceproblemer sætter et stort aftryk.

Nu falder tempoet i det professionelle byggeri

Byggeriet har overgået alle forventninger i årets første halvår. Men situationen ser helt anderledes ud for resten af året, hvor konsekvenserne af krigen i Ukraine og leveranceproblemer sætter et stort aftryk. Det viser den nye kvartalsrapport fra Byggefakta A/S.

Byggeriet har holdt et højt niveau i andet kvartal, viser nye tal fra Byggefakta A/S. Dog ser tempoet ud til at falde i årets andet halvår.

”I første halvår af 2022 er der blevet igangsat så mange og store projekter, at byggeaktiviteten faktisk overgår vores tidligere forventninger – også fra før invasionen i Ukraine. Men vi ser også, at udviklingen nogle steder er mere negativ end den samlede opgørelse for 2022 viser, og det vil vi især se og mærke i andet halvår”, fortæller Senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta A/S.

Ifølge den nye analyse vil der blive igangsat bygge- og anlægsprojekter for 104 mia. kr. i 2022. Det svarer til en stigning på 1% i forhold til 2021.

Byggeriet på halvt blus resten af 2022

Analysen viser, at der kun bliver taget første spadestik til halvt så meget byggeri i årets sidste fem måneder i forhold til perioden til og med juli. Det skyldes, at mange aftaler og kontrakter allerede har været på plads til byggeriets andet kvartal, inden konsekvenserne af krigen i Ukraine viste sig. ”Ved udgangen af juli var der allerede taget første spadestik til 2/3 af byggeriet i år. August og september er derimod langt under niveau, og der bliver længere mellem byggekranerne. Samlet set ser tredje kvartal ud til at lande på et historisk lavt niveau”, forklarer Senioranalytikeren fra Byggefakta og fortsætter:

”Det er først i årets tredje kvartal, at vi vil se den fulde effekt af de nye markedsvilkår som konsekvenser af krigen i Ukraine. Her rammes mange af høje tilbudspriser, længere forhandlinger med entreprenører, og enkelte licitationer er helt aflyst”.

Hent den nye rapport "Trends for byggebranchen Q2 2022" her >>

2022 Q2 - hovedgrupper bred

Boligbyggeriet går i stå

Der er blevet igangsat boligbyggerier for 1 mia. kr. mere i år end på samme tidspunkt sidste år, men det fortsætter ikke.

”Det var allerede tydeligt ved indgangen til 2022, at de private bygherrer var udfordret på prisstigninger. Alligevel har de bevaret optimismen, selv efter krigen brød ud i Ukraine. Men nu falder niveauet altså, og der er så få planlagte byggerier i årets sidste måneder, at det ender med et fald for boligbyggeriet på 8% fra 2021 til 2022”, uddyber Rasmus Schulian fra Byggefakta.

Forventet tilbagegang i kommuner og regioner

Ifølge tallene fra Byggefakta, ser det kommunale og regionale byggeri ud til at gå tilbage, helt som forventet. Det kan tilskrives, at kommunerne de sidste to år har haft færre begrænsninger på anlægskontoen, og at regionerne har igangsat nogle af de sidste projekter i forbindelse med ny hospitalsstruktur. Forventningerne til i år er dog nedjusteret yderligere på grund af de aktuelle usikkerheder omkring priser og leverancer.

2022 Q2 - regionskort - pile op og ned1

Hovedstaden bliver igen hårdest ramt

2020 var et særdeles hårdt år for Region Hovedstaden, da pandemien ramte Danmark. Et svigtende boligmarked kombineret med udsatte offentlige byggerier medførte en stor tilbagegang.

”Region Hovedstaden fik et stort comeback i 2021 med rekordhøj byggeaktivitet. Men nu ser vi faktisk, at historien fra 2020 gentager sig, dog ikke med samme styrke. Boligbyggeriet i København går mere tilbage end andre steder. Og flere offentlige projekter er udsat, hvor forsinkelserne ikke nødvendigvis har relation til udfordringer med prisstigninger”, afslutter Rasmus Schulian, Senioranalytiker hos Byggefakta A/S.

Rapporten "Trends for byggebranchen Q2 2022" er til fri download her >>

Faktaboks om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2022” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2022, efter årets første halvår er realiseret. Bemærk! Prognosen er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Hent rapporten "Trends for byggebranchen Q2 2022" her