Byggefakta forside
Markedsrapporter

Følg de nyeste trends for byggeriet

Ovenpå et særdeles udfordrende år for byggebranchen i 2023, er alle øjne nu rettet mod 2024 med stor spænding. Hvordan vil projektmarkedet klare sig i 2024? Få svaret og dyk ned i forventningerne til byggeriet i 2024 her.

Byggeriet er tilbage, eller er det?

Optimisme versus realitet. Trods en tilsyneladende genoplivning i det professionelle projektmarked efter de svære vilkår i 2024, viser de seneste tal, at bag overfladen af optimisme lurer stadig udfordringer og bekymringer, som fortsat bider byggeriet i hælene.

Hent rapporten her.

Skærmbillede 2024-04-18 135509

Ved første øjekast ligner det, at det professionelle projektmarked vender tilbage til fordumsstyrke i 2024. Ifølge den seneste rapport fra Byggefakta A/S forventes der at blive igangsat projekter for 110 mia. kr. i 2024 - en vækst på hele 13,8 mia. kr. sammenlignet med sidste år. Selvom der er grund til at optimisme, er det også værd at bemærke, at væksten primært er drevet af to hovedgrupper. Hvad betyder dette så for resten af byggebranchen?

”Hovedgrupperne, Anlægsarbejder og Energi og Renovation, udgør alene en vækst på 12,6 mia. kr. Med andre ord, er der nærmest tale om status quo for det øvrige projektmarked.”, forklarer senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta A/S.

Hent den nye rapport "Trends for byggebranchen Q1 2024" her >>

Boligbyggeriet rejser sig, men udfordringerne består

Boligbyggeriet rejser sig langsomt fra et hårdt år sidste år, men må stadig se langt efter tidligere års styrke. Mens udviklingen går i den rigtige retning, er boligbyggeriet fortsat tynget af højere priser og renter, der sætter en dæmper på investeringslysten.

Skærmbillede 2024-04-18 135959

"Rapporten for 2024 viser en vækst på 14%, men der er stadig tale om et væsentlig lavere niveau end tidligere år. Der er i første kvartal kun blevet igangsat boligbyggerier for 7,2 mia. kr., hvilket er det laveste niveau siden 2016", forklarer Rasmus Schulian. 

På den positive side er pipelinen af boligbyggerier så stor, at alle landets regioner forventes at opleve vækst i 2024. Dette skaber især glæde i landets andenstørste region, som sidste år måtte se aktivitetsniveauet for boligbyggerier falde markant. "Efter et stort dyk i 2023 i Midtjylland er der igen optimisme at spore blandt de private bygherrer i regionen, og i Region Sjælland er der flere store almene projekter undervejs.", fortsætter Rasmus Schulian. 

Grøn omstilling accelererer væksten

Hovedgrupperne Anlægsarbejder og Energi og Renovation forventes begge at nå et rekordhøjt niveau i 2024. Inden for Energi og Renovation er det især vandværker, CO2-fangstanlæg samt en række større solcelleanlæg, der gør sig gældende. Mens anlægsarbejderne kan se frem til fjernvarmeudbygninger og vej- og jernbaneprojekter.

Skærmbillede 2024-04-18 140055

"Hovedgruppen Energi og Renovation forventes at nå et rekordhøjt niveau i 2024. I første kvartal er der allerede sat gang i projekter for over halvdelen af den samlede sum for hele 2023, herunder Regnemarkværket og et CO2-fangstanlæg på Avedøreværket - begge projekter til ca. 1 mia. kr.", forklarer Rasmus Schulian. 

"Inden for hovedgruppen Anlægsarbejder er der i 2024 en lang række projekter til store trecifrede millionbeløb. Nogle af disse projekter udføres over en længere årrække og vil således også præge aktiviteten i de kommende år.", afslutter Rasmus Schulian. 

Skærmbillede 2024-04-18 140128

Rapporten "Trends for byggebranchen Q1 2024" er klar til fri download her >>

Faktaboks om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2024” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i 2024. Bemærk! Rapportens tal er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk. 

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Download rapporten

Med rapporten ”Trends for byggebranchen Q4 2023” får du den endelige opgørelse for det professionelle projektmarked i 2023 - sammenholdt med udviklingen fra 2019-2022.

Alt, du skal gøre, er at udfylde formularen - så der er ingen grund til ikke at holde sig opdateret!