Byggefakta forside
Markedsrapporter

Følg de nyeste trends for byggeriet

Der bliver igangsat færre projekter i dansk byggeri, og prognosen for 2023 er blevet nedjusteret siden den seneste prognose i april. Dyk ned i vores spritnye rapport, hvor vi har gravet dybt for at udpensle byggebranchens seneste tal og tendenser.

Udskudte projekter og nedjusteringer præger projektmarkedet.

I takt med, at vi bevæger os ind i sidste halvdel af 2023, begynder konturerne af årets projektmarked at blive tydeligere. Byggebranchen fortsætter med at navigere gennem udfordringer med nedjusteringer, udskudte milliardprojekter og lavere byggeaktivitet. Der er dog fortsat dele af byggebranchen, der holder gang i branchen.

Hent rapporten her.

Trendq1-hele landet

Byggeriet sænker farten yderligere i 2023, viser helt nye tal fra Byggefakta A/S. Forventningen peger nu i retning af, at det professionelle projektmarked vil falde yderligere med 1 mia. kr. og lande på 96 mia. kr. målt på igangsatte byggerier i 2023, hvilket er et fald på 16 mia. kr. sammenlignet med 2022, hvor der blev igangsat projekter for 112 mia. kr.

”Vi har muligvis ikke set den sidste renteforhøjelse i denne omgang, men tendensen er, at kurvene flader ud. Samtidig er de fleste forudsigelser for den generelle økonomiske udvikling i den nærmeste fremtid lunkne, uden at være alarmerende. Tendenserne medfører et projektmarked i 2023, der fortsætter i det lavere gear, som satte ind i andet halvår af 2022, men det er ikke længere med hånden på nødbremsen”, forklarer senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta A/S.

Hent den nye rapport "Trends for byggebranchen Q2 2023" her >>

Hovedentrepriser trives i en tid med lavere byggeaktivitet

I en tid, hvor nedgangen har kastet sin skygge over store dele af projektmarkedet, har hovedentrepriserne formået at tage udfordringerne op og holde gang i hjulene. Med hovedentrepriser for 31,9 mia. kr. i 2023, udgør hovedentrepriserne 33% af byggeriet i 2023 - svarende til en vækst på 23% i forhold til 2022. 

Trendq2 hovedentreprise

Væksten i hovedentrepriser skal primært findes på anlægsområdet, hvor der vil blive udført projekter for 15 mia. kr. i 2023, hvor tallet i 2022 'kun' var ca. 10 mia. kr. Derudover spiller det også ind, at næste fase af Lynetteholm er blevet udbudt som hovedentreprise. Endelig er der også tendenser, der peger i retning af, at mere kommunalt og alment byggeri, samt en større andel af nybyggeriet bliver udført som hovedentreprise i 2023.

Mens hovedentrepriserne trodser den lave byggeaktivitet står der anderledes til for totalentrepriserne, hvis markedsandel på 63% i 2022 falder til 50% i 2023. "Udviklingen fra 2022 til 2023 er mere et udtryk for en ændret projektsammensætning end et egentligt skifte i valg af entrepriseform, men der er tegn på, at toppen er nået for totalentreprenørernes markedsandel", forklarer Rasmus Schulian. 

Region Sjælland stjæler fortsat rampelyset

Byggeriet i Region Sjælland udgør hele 20% af det samlede marked, og der forventes at blive igangsat projekter for 18,8 mia. kr. i 2023 - hvilket stadig er det højeste niveau, som Byggefakta nogensinde har registreret. 

trend q1 region sjælland

Der er sket store forskydninger inden for de forskellige hovedgrupper siden foråret. Flere større boligprojekter er blevet udskudt til begyndelsen af 2024, hvilket også har betydet, at der nu forventes tilbagegang i alle regioner fra 2022 til 2023 i hovedgruppen 'Boliger'.

Anlægsarbejder og erhvervsbyggeriet rammer dog begge et rekordhøjt niveau på hhv. lidt over 5 mia. kr. og 4,5 mia. kr. i 2023, hvilket spiller en afgørende rolle i, at Region Sjælland skiller sig positivt ud. Det skyldes også, at både Novo Nordisk og DSB har igangsat store projekter i regionen samt flere store projekter inden for jernbaneanlæg og etablering af fjernvarme- og gasledninger.

Rapporten "Trends for byggebranchen Q2 2023" er til fri download her >>

Nedgangen fra 2022 til 2023 skyldes flere faktorer

Flere faktorer medvirker til nedgangen i projektmarkedet fra 2022 til 2023, men landets største region og den største hovedgruppe 'boliger' er to markante områder, der præger byggeriet negativt. I Region Hovedstaden har nedgangen ramt som et uvejr med en tilbagegang på hele 31% i forhold til 2022. Dette dyk i byggeaktiviteten er på niveau med det, vi så under corona-året 2020, hvor pandemiens dystre skygge lå over os. Prognosen for Hovedstaden er også blevet yderligere nedjusteret med 2,2 mia. kr. siden prognosen i april. Årsagen hertil er udskydelsen af CO2-fangstanlæg til Vestforbrænding og Det Nye Sølund til efter 2023. 

Den største hovedgruppe, Boliger, går heller ikke fri fra nedgangen, og er hårdt presset af højere renter og stigende byggeomkostninger. "De nye markedsvilkår har især sat sit præg på boligbyggeriet. De almene boligselskaber har faktisk klaret sig en smule bedre end forventet i april, men deres primære fokus er på renovering af den eksisterende bygningsmasse. Blandt de private bygherrer var der måske nogle, der troede på bedre markedsvilkår i slutningen af 2023, men flere projekter er nu udskudt. Generelt er der færre af de helt store byggeprojekter i 2023 end i 2021 og 2022”, afslutter Rasmus Schulian.

Faktaboks om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2023” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i Q2 2023. Bemærk! Rapportens tal er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk. 

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

Download rapporten

Med rapporten ”Trends for byggebranchen Q2 2023” får du den endelige opgørelse for det professionelle projektmarked i første kvartal af 2023.

Alt, du skal gøre, er at udfylde formularen - så der er ingen grund til ikke at holde sig opdateret!