Byggefakta
Trends for byggebranchen

Følg de nyeste trends for byggeriet

"Trends for byggebranchen Q1 2020" - Markant nedgang for det professionelle projektbyggeri i 2020

Trends for byggebranchen

Selvom der forsat er gang i den på landets byggepladser på trods af Covid-19, kniber det med igangsættelsen af nye projekter, det viser den nye prognose fra Byggefakta A/S.

Prognosen for det professionelle projektbyggeri i 2020 er væsentligt nedjusteret i forhold til den seneste prognose, hvilket må ses som en konsekvens af COVID-19. Sidste del af marts og især april var hårdt ramt, hvor der blev igangsat væsentlig færre projekter end planlagt. De fleste projekter er udskudt, mens kun en mindre del er direkte annulleret.

Ifølge den nye prognose forventes det nu, at der bliver igangsat byggeprojekter for knap 87 mia. kr. i 2020. Det svarer til en tilbagegang på hele 13 milliarder eller 13 procent i forhold til niveauet i 2019.

Trends 2020 Q1 hele landet

”Da vi stod ved indgangen til 2020 var forventningerne positive på trods af en mindre tilbagegang i forhold til det høje niveau, vi oplevede for byggeriet i 2019. Dette billede har dog ændret sig i løbet af den seneste tid, og vi kan nu se frem til en markant tilbagegang både i forhold til den seneste prognose for byggeriet men også i forhold til niveauet for tidligere år. ”, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen, Byggefakta A/S.

Han forsætter: ”Tilbagegangen har især ramt projekter i Hovedstaden, men heller ikke Region Midtjylland ser ud til at få den vækst, vi forventede i begyndelsen af året. I begge regioner er nogle af de største erhvervsbyggerier blandt andet udsat”.

Hent den nye prognose for byggeriet i 2020 helt gratis - klik her

Bolig- og erhvervsbyggeriet er ramt

Det er især forventningerne til de to største hovedgrupper, som omfatter bolig- og erhvervsbyggeri, der er væsentligt nedjusteret efter årets første fire måneder. Derudover ser byggeriet af nye hoteller ud til at være bremset helt op. Det er således her årsagen til de lavere forventninger for 2020 findes. I forhold til 2019 er der ligeledes markant færre projekter inden for ”Sundheds- & socialvæsenet”, dette var dog helt i tråd med prognosen i begyndelsen af 2020, da der i 2019 blev igangsat ekstraordinært mange hospitalsprojekter i milliardklassen. Til gengæld viser den nye prognose en markant vækst på energiområdet, samtidig med at anlægsprojekterne er tilbage på et mere normalt niveau.

Trends for byggebranchen Q1 2020

De private bygherrer har trådt på bremsen

Mens vi ser mindre fremgange i prognosen for kommunerne og de almene boligselskaber, har især de private bygherrer trådt på bremsen i løbet af den seneste tid. De private bygherrer forventes at igangsætte projekter for 53 milliarder kr., hvilket er en tilbagegang på hele 7,3 mia. kr. sammenlignet med niveauet i 2019.

Trends 2020 Q1 bygherretyper

”Vi kommer fra en periode med konstant vækst og den ene rekord efter den anden på det professionelle projektmarked, som især har været drevet af private bygherrer og boligbyggeriet. Derfor rammer det også markedet hårdt, når de private holder igen med investeringerne, da tilbagegangen endnu ikke ser ud til at blive opvejet af flere offentligt finansierede projekter”, fortæller Thomas Bejer-Andersen og tilføjer:

”Det er jo klart at de politiske initiativer, både i forhold til at suspendere anlægsloftet for kommunerne og i forhold til at frigive flere midler fra Landsbyggefonden, kan vise sig at opveje noget af det tabte på markedet, og det følger vi selvfølgelig op på løbende, som de konkrete byggeprojekter tikker ind”.

Vi overvåger byggeriet tæt og opdaterer løbende vores Projektdatabase.  Bliv opdateret om alle kommende byggeprojekter.  Prøv Projektdatabasen gratis - klik her >>

Om Prognosen fra Byggefakta

”Trends for byggebranchen Q1 2020” er udgivet af Byggefakta A/S. Byggefakta er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter til den professionelle byggebranche. Rapporten indeholder prognoser for det professionelle byggeri i 2020, efter årets første fire måneder er realiseret. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.

Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Hent rapporten "Trends for byggebranchen Q1 2020" helt gratis her