Byggefakta

Bæredygtighedsrapport 2022

Nu får du et unikt og veldokumenteret overblik over udbredelsen af bæredygtighedstiltag i byggeriet i Danmark. Rapporten giver dig et billede af realiserede og planlagte byggeprojekter med bæredygtighedstiltag i perioden 2020-2022.

NYT koncept med endnu flere detaljer:

Vi har udvidet konceptet for årets Bæredygtighedsrapport med en online version, der giver dig mulighed for at dykke yderligere ned i tallene.

Når du bestiller rapporten får du:

  • Rapporten ”Bæredygtighedsrapport 2022” inkl. kommentarer til udviklingen.
  • NYT! Online version af Bæredygtighedsrapport 2022 i Power BI*

baeredygtighedsrapport2022-print-plus-online

Rapporten giver unik viden om:

  • Fordelingen af byggeprojekter med bæredygtighedstiltag i hele landet og fordelt på regionerne
  • Udbredelsen af de forskellige bæredygtighedscertificeringer (DGNB, LEED, Svanemærket, Den frivillige bæredygtighedsklasse)
  • Projekter med bæredygtighedstiltag fordelt på bygherretyper
  • Projekter med bæredygtighedstiltag fordelt på hovedgrupper
  • Top 10 projekter med bæredygtighedstiltag 2020-2022
  • Top 10 arkitekter, ingeniører samt hoved- og totalentreprenører på projekter med bæredygtighedstiltag
  • Top 10 bygherrer på projekter med bæredygtighedstiltag

Rapporten fokuserer på nybyggeri - herunder tilbygninger og projekter, som delvist omfatter renovering eller ombygning, med en anlægssum på over 30 mio. kr.

*Bemærk! Bæredygtighedsrapporten koster kr. 7.500,- ekskl. moms. Rapporten leveres i pdf-format. Den online version er tilgængelig via Power BI frem til 31.12.2021.

Du kan læse mere om Bæredygtighedsrapporten her

Bestil rapporten her: