Du er her

Top 10 byggeprojekter når nye højder med 5,5 mia. kr. i første kvartal

22. maj 2018

Der er godt gang i byggeriet, hvilket blandt andet skyldes igangsættelsen af flere store planlagte projekter i første kvartal af 2018. Rapporten ”Trends for byggebranchen Q1 2018” viser, at der i årets tre første måneder er igangsat byggeprojekter for 24,7 mia. kr., hvoraf de 10 største byggeprojekter til sammen står for godt 5,5 mia. kr.

Hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet
Asnæsværket, ASV6 - Opførelse af varmeværk Kalundborg 1.200 201802 202006
Greve Distributions Center - Opførelse af distributionscenter Greve 650 201801 201912
Ny Retspsykiatri - Sct. Hans - Opførelse af hospital Roskilde 550 201803 202101
Aarhus Havn - SHiP - Opførelse af boliger og erhverv Aarhus C 500 201802 202010
Amager Centret - Ombygning af butikscenter København S 500 201802 202004
Hanstholm Havn - Fase 1 - Udbygning af havn Hanstholm 500 201801 202102
Generationernes Hus - Opførelse af boliger og institution Aarhus C 445 201801 202003
Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet Ringsted 400 201803 202106
Tidligere Søborg Møbler - Opførelse af boliger Søborg 400 201801 202003
DNV-Gødstrup - Psykiatrisk afdeling Fase 2 - Opførelse af hospital Herning 381 201803 202004

Oversigt over top 10 byggeprojekter i første kvartal af 2018 (Kilde: Byggefakta A/S)

Kvartalets største projekt – Asnæsværket udbygges for 1,2 mia. kr. 

Det forudses at byggeriet i Region Sjælland går frem med hele 68 pct. Denne stigning skyldes bl.a. Ørsteds udbygning af Danmarks største kulfyrede kraftværksblok, varmeværket Asnæsværket, som i daglig tale omtales ASV6, i Kalundborg. Denne tilbygning er det økonomisk største projekt, der blev igangsat i årets første kvartal. Udbygningen af varmeværket er anslået til at koste 1,2 mia. kr., og omfatter etablering af en ny biomassefyret kraftværksblok, der kan producere varme baseret på biobrændsler direkte til det nuværende varmenet. Asnæsværket består i dag af to blokke, der begge fyrer med kul. Brugen af kul udfases frem mod 2023, og dette skifte medfører, at det nye varmeværk, foruden biobrændsler, kommer til at producere el og damp. 

Udbygningen af varmeværket omfatter lidt af hvert

Det er Rambøll Danmark A/S, der varetager den tekniske rådgivning under ledelse af projektleder Arne Koefoed. Den nye bygning opføres i varierende højde, og skal blandt andet rumme en kedel, der bliver op til 65 meter høj, en ny turbine samt et el-, administrations- og kontrolrum. Der opføres endvidere en bygning til miljøanlæg, en dagssilo til brændsel og en skorsten, som forventes at blive op mod 100 meter høj. Ligeledes skal havneanlægget renoveres. Udbudsformen var fagentreprise og alle leverandører er fundet til dette store projekt, som forventes af stå klar i januar 2020.

 

VIL DU SE DE ØVRIGE TOP 10 PROJEKTER, DER BLEV IGANGSAT I FØRSTE KVARTAL AF 2018?
HENT ”TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN Q1 2018” MED DET SAMME

 

Opførsel af boliger og erhverv for 500 mio. kr. ved Aarhus Havn

SHiP Aarhus Havn

Projektet SHiP omfatter 202 lejligheder på mellem 50-200 m2 med erhverv i stueetagen samt 10.000 m² parkeringskælder (Illustration: Arkitema Architects).

På dette kvartals top 10 liste står også opførelsen af boliger og erhverv ved Aarhus Havn, under projektnavnet SHiP, som blev påbegyndt i februar 2018 af byggeselskabet Olav de Linde. Den nye bebyggelse er godt placeret på arealet Vestgrunden i Aarhus Havn mellem Z-huset og lystbådehavnen. Projektet omfatter 202 lejligheder på mellem 50-200 m² med erhverv i stueetagen samt 10.000 m² parkeringskælder. Det er Arkitema Architects, der er arkitekter på byggeriet, hvor fokus har været på indretning, udsigt og sollys. Bygningen opføres som fire fingre, der stikker ud mod vandet. Facaderne præges af markante etagebånd og partier i natursten og høje glaspartier, der lukker sollyset ind i lejlighederne, mens der på taget etableres tagterrasser. Byggearbejdet udføres som hovedentreprise af Jørgen Friis Poulsen A/S og ingeniørydelsen varetages af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. 

 

DU KAN SELV TRÆKKE SPECIFIKKE TOP 10 LISTER FRA VORES PROJEKTDATABASE – BESTIL EN GRATIS DEMO HER

 

126 sikrede psykiatriske pladser etableres i Roskilde

  • Ny Retspsykiatri Roskilde

    Psykiatrisk Center Sct. Hans opføres i Roskilde. (Visualisering:
     Hasløv & Kjærsgaard) 

  • Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde

    Ny retspsykiatri - Sct. Hans opføres i fire forskudte plan, der indlejrer sig i terrænet

Region Hovedstaden Psykiatri opfører nybyggeri på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Dette byggeri blev igangsat i marts 2018, og er anslået til at koste 550 mio. kr., det er dermed det tredje største projekt i første kvartal af 2018. Projektet udføres som fagentreprise, og byggeherrerådgivningen varetages af Niras A/S. KHR Arkitekter A/S har tegnet 126 sikrede psykiatriske pladser, der i sig selv skal bidrage til patienternes mentale heling. Det samlede byggeri bliver på ca. 21.000 m², og placeres på det østlige område af det nuværende hospital.

Der bygges en ankomstbygning med to sengeenheder mod nord og to sengeenheder mod syd samt en aktivitetshave i midten, der omkranses af en stor indendørs forbindelsesgang, der binder de fire sengeafsnit sammen. I både ankomstbygningen og sengeenhederne etableres desuden lukkede gårdhaver for patienter og personale. Alle patientstuerne er lyse og rummelige samt orienterede mod de indre haveanlæg. Det nye byggeri opføres i fire forskudte plan, der indlejrer sig i det stærkt skrånede terræn. Foruden ankomsthus og sengeenheder rummer nybyggeriet bl.a. behandlings-, personale- og kontorfaciliteter samt fritids- og motionsområde, som alt sammen forventes færdigt i januar 2021.