Du er her

3 trends som alle i byggebranchen bør kende

09. november 2018

2018 er endnu et godt år for byggebranchen. Der er fuld fart på byggeriet – men hvad er det nu lige, der sætter det største aftryk på branchen i 2018? Nu har vi samlet tre af de største trends for 2018, som alle i byggebranchen bør kende. 

Trend 1: Totalentrepriser er normen

De sidste 5 år har valget af entrepriseformer rykket sig markant. I 2013 var den største udbudsform hovedentreprise, mens totalentreprisen blot udgjorde 31% af markedet. Markedsandelen for totalentrepriser er næsten fordoblet på de 5 år, og totalentrepriser udgør således 58% af markedet i 2018. Dermed igangsættes der totalentrepriser for 58,1 mia. kr. i 2018, hvilket er 47% højere end rekordåret 2017. Det betyder, at totalentreprisen nærmest er blevet normen – især indenfor alle større byggerier. Det har hidtil været de private bygherrer, der primært har gjort anvendelse af denne entrepriseform. Men i år er tendensen også at flere offentlige bygherrer og almene boligselskaber arbejder med strategiske partnerskaber, der fungerer som totalentrepriser. 

 

Fordelingen på entrepriseformer for 2017 og 2018

Trend 2: De private bygherrer driver væksten indenfor nybyggeri og renovering 

De private bygherrer igangsætter byggeprojekter indenfor nybyggeri og renovering for 8,5 mia. kr. mere end i 2017, hvilket betyder at de når op på 53,6 mia. kr. i 2018. Når de privates anlægsarbejde lægges oveni runder de byggeprojekter for 67,2 mia. kr. Det er særligt nybyggerier og renoveringer af boliger, der trækker væksten op. På trods af udmeldinger om et mættet boligmarked, er der altså endnu ingen tegn på dette. De private bygherrer bygger og renoverer ligeledes mange erhvervsbyggerier i 2018, og med en stigning på 14% i forhold til 2017 trækker det også væksten væsentligt op.

 

FÅ DET KOMPLETTE OVERBLIK OVER BYGGEBRANCHEN 2018 

Trend 3: Flere anlægsprojekter end nogensinde før  

2018 har været endnu et godt år for de to tungeste hovedgrupper, bolig og anlæg. Den største procentvise fremgang i forhold til 2017 ses ved anlægsarbejdet, som vækster med hele 91%. Det forventes således, at der bliver igangsat anlægsprojekter for 22,6 mia. kr. i 2018. Den markante fremgang kan tilskrives to offentligt finansierede megaprojekter, Metro Sydhavnen og Storstrømsbroen, som begge er igangsat uden forsinkelser. Metroarbejdet ved Sydhavnen står alene for 8,3 mia. kr. af væksten, men selv hvis dette projekt tages ud af ligningen, vil der være kraftig vækst for hovedgruppen. 

 

Om rapporten

”Trends for byggebranchen Q3 2018” er en gratis rapport, som er udgivet af Byggefakta A/S. Rapporten indeholder helt friske prognoser for det professionelle byggeri i 2018. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis her