Du er her

Positiv prognose for byggeriet i Danmark

09. maj 2016

Byggefakta A/S har netop færdiggjort den nye kvartalsrapport "Trends for byggebranchen Q1 2016" med helt friske prognoser for det professionelle byggeri i Danmark i 2016. Rapporten er baseret på mere end 100.000 interviews og dataindsamlinger foretaget af researchafdelingen hos Byggefakta A/S

Fremgang for byggeriet i 2016

"Det ser fortsat positivt ud for byggeriet i Danmark. Både 2014 og 2015 var gode år for byggebranchen, hvor der blev igangsat væsentlig flere og større projekter i Danmark. Og nu ser det altså ud til, at niveauet også holder i 2016, og vi endda kan se frem til en fremgang på 7 % sammenlignet med 2015. Det svarer til, at der bliver igangsat projekter for 4,6 mia. kr. mere end i 2015", fortæller adm. dir. Jens Slott Johansen, Byggefakta A/S.

Positiv udvikling for Hovedstaden

Fremgangen ses især for byggeriet i Region Hovedstanden, og det er især mange boligprojekter, der fylder i prognosen. Med projekter for 30,6 mia. kr. i Region Hovedstaden forventes byggeriet i hovedstaden nu at udgøre 42 % af det samlede byggeri i Danmark. Væksten ses desuden i Region Sjælland og Region Syddanmark. Prognosen viser derimod tilbagegang for byggeriet i både Region Midtjylland og Region Nordjylland, og det er midtjyderne, der ser ud til at blive de helt store tabere i 2016, når man sammenligner med 2015.

"Byggeriet i Region Midtjylland boomede i 2015. Der blev igangsat ekstraordinært mange byggeprojekter i regionen. Derfor skal tilbagegange i 2016 nærmere ses som en normalisering af byggeaktiviteten end en reel tilbagegang", fortæller Jens Slott Johansen.

Trends for byggebranchen Q1 2016

Download hele rapporten gratis - klik her

Igangsatte projekter i første kvartal

Det største igangsatte byggeprojekt i 1. kvartal blev Bygningsstyrelsens opførelse af kontorbygningerne på Kalvebod Brygge, der primært skal anvendes som offentlige administrationsbygninger til blandt andet Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen. Projektet blev igangsat i januar 2016 og har en totalpris på 1 mia. kr. På top 10 listen findes desuden Albertslund boligselskabs store renoveringsprojekt Gårdhusene i Albertslund Syd 1. etape, projektet blev igangsat i marts 2016 og har en totalpris på 500 mio. kr.

Rapporten "Trends for byggebranchen Q1 2016" kan downloades gratis her

Byggeprognose 2016 - fordelt på regioner

Udvikling for byggeriet i 2016 ift. 2015


Datagrundlag af højeste kvalitet

Rapporten "Trends for byggebranchen" udgives hvert kvartal og udarbejdes af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af information om offentlige og private byggeprojekter. Rapporten dækker det professionelle marked for byggeri i Danmark. Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen" har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

Rapporten kan frit citeres med behørig kildeangivelse.

 

Yderligere information:

Byggefakta A/S
Adm. direktør Jens Slott Johansen
Tlf.: 7025 3031
Mobil: 2247 7416
Mail: jsj@byggefakta.dk
www.byggefakta.dk