Du er her

Trends 2011-2015: Boligbyggeriet sprænger rammerne i 2015

07. februar 2015

2014 blev et godt år for den danske byggebranche og væksten fortsætter i 2015

CRM-Byggefaktas nye rapport ”Trends for byggebranchen 2011-2015” viser fortsat vækst i den danske byggebranche. Der planlægges og igangsættes flere byggeprojekter i Danmark.

2014 blev et godt år for den danske byggebranche, når vi ser på det professionelle projektmarked. Byggeaktiviteten i 2014 endte hele 19% højere end niveauet i 2013, som svarer til, at der blev igangsat projekter for 11,3 mia. kr. mere end i 2013. Væksten i 2014 blev især båret af hovedgruppen "Boliger", der voksede med 42% ift. 2013. Derudover så vi også stor fremgang for hovedgrupperne "Skoler, uddannelse og forskning" samt "Anlæg" i 2014.

Fortsat vækst i 2015

”Når vi ser på den nye prognose for 2015, ser det ud til, at byggeriet i Danmark holder niveauet, og at vi kan se frem til yderligere vækst på 5% ift. 2014. Det svarer til, at der vil blive igangsat projekter for 73 mia. kr. i Danmark i 2015. Dette er vel og mærke ekskl. Femern Bælt-forbindelsen, der udmærker sig ved at være danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, som behandles særskilt for ikke at skævvride prognosen for den øvrige byggebranche”, fortæller direktør Jens Slott Johansen, CRM-Byggefakta.

Boligbyggerierne driver væksten i 2015

Højdespringeren i 2015 bliver ifølge prognosen hovedgruppen "Boliger", der forventes at vokse med hele 49% i forhold til 2014. I reelle tal er der tale om projekter for 8,2 mia. kr. mere end i 2014. Derudover forventes hovedgruppen "Sundheds- og socialvæsnet" at vokse med 92% ift. 2014, som svarer til projekter for 4,8 mia. kr. mere end i 2014. Fremgangen for denne hovedgruppe skyldes, at flere store hospitalsprojekter i 2014 blev udskudt til 2015.

Både nybyggeri og renoveringer

”Både i 2014 og 2015 fylder hovedgruppen ”Boliger” markant i statistikken. Der er kommet godt gang i boligbyggerierne igen. Der planlægges og igangsættes flere boligprojekter, end vi har set de seneste år. I 2015 forventes hovedgruppen at udgøre hele 34% af totalmarkedet, en fremgang på hele 10 procentpoint ift. 2014. Der er altså tale om en væsentlig fremgang for denne hovedgruppe, hvor vi både ser fremgang for nybyggeri og renoveringsprojekter”, fortsætter Jens Slott Johansen.

Det skal dog bemærkes, at netop hovedgruppen "Boliger" sammen med hovedgruppen "Butik, Kontor og lager" hører til de meste konjunkturfølsomme hovedgrupper, da man ofte afventer salg eller udlejning af det færdige byggeri, før et projekt igangsættes. Derfor er det også en af de hovedgrupper, hvor der er størst usikkerhed om prognosen.

Prognosen for 2015 viser fremgang i alle regioner dog med undtagelse af Region Hovedstaden, der holder niveauet fra 2014, og Region Syddanmark, som den eneste region næste år, går markant tilbage.  

Download rapporten 'Trends for Byggebranchen 2011-2015' GRATIS HER

Datagrundlag af høj kvalitet

Rapportens data dækker det professionelle projektmarked, og omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at CRM-Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne.

Ved indsamlingen af informationer til "Trends for byggebranchen 2011-2015" har researchafdelingen hos CRM-Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data.

CRM-Byggefakta med 50 ansatte har i mere end 20 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over, såvel private som offentlige. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database.

Om Femern Bælt-forbindelsen

I 2015 indledes danmarkshistoriens til dato største anlægsprojekt, Femern Bælt-Forbindelsen, for alvor. Der er allerede fuld gang i udbygningen af infrastrukturen og til efteråret 2015 begynder arbejdet for de fire store anlægsprojekter (Tunneludgravning og landopfyldning, Sydtunnelen, Nordtunnelen, Tunnelportaler og ramper) med en samlet anlægssum på 36,8 mia. kr. Et så omfattende projekt inden for et forholdsvist specialiseret område vil skævvride statistikken og kan sløre udviklingen for den øvrige byggebranche. Derfor behandles de fire projekter isoleret i forhold til Prognose 2015 for at sikre, at vi giver et retvisende billede af udviklingen i byggebranchen i 2015. Forberedelsen af infrastrukturen på land og de øvrige mindre anlægsarbejder indgår i rapporten på normal vis.